Internacionalni Anti Stres Centar
Dobrodošli na IASC internet prodavnicu. U prilici smo da Vam ponudimo širok spektar proizvoda iz domena zdravlja i lepote (proizvodi za porodično zdravlje, za profesionalnu upotrebu u ordinacijama, kozmetičkim salonima, fitnes i spa centrima), knjige, kao i obrazovanje na licenciranim stručnim i popularnim edukativnim kursevima i seminarima.
O Nama GOTOVINSKA SNIZENJA Načini Plaćanja Cenovnik
Video Galerija Kontakt Prodajna Mesta Informacije
Kućni Aparati Profesionalni Aparati Kursevi & Obuke Publikacije & Knjige
  Početna stranica » Katalog » Kućni Aparati » Infracrvena lampa »
Odjava
|
Korpa
|
Blagajna
Kategorije
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
Novi proizvodi više o ...
MEDISANA masazer AC-850
MEDISANA masazer AC-850
5.000 din
Valute
Komentar više o ...
Napiši komentarNapiši ocenu ovog proizvoda!
MEDISANA infracrvena lampa IRL, 150 W 0 din Verzija za stampu
 
MEDISANA infracrvena lampa IRL, 150 W


Narucite telefonom (011) 78-38-111
(065) 39-73-798

UPUTSTVO U PDF FORMATU - vidi UPUTSTVO

 

Delovi:

 1. Kuite (moe se podesiti u 4 poloaja)
 2. Kabl za struju sa utikaem
 3. Postolje infracrvene lampe
 4. Infracrvena sijalica privrena u plastino kuite

 

 

 

 

 

Hvala na poverenju! Kupili ste kvalitetni proizvod nemake firme MEDISANA, jedne od vodeih svetskih kompanija na tristu medicinskih proizvoda. Da biste obezbedili najbolje rezultate i dugogodinje zadovoljstvo Vaom MEDISANA IRL infracrvenom lampom preporuujemo da paljivo proitate ovo uputstvo za upotrebu i odravanje. Ovaj proizvod je namenjen pruanju kozmetikih i terapeutskih tretmana koristei veoma intenzivnu infracrvenu toplotu koja prodire duboko u kou.

VANO Obavezno dobro proitajte sigurnosna uputstva pre upotrebe.

Opti saveti vezani za Vau sigurnost:

 • Ovaj ureaj je namenjen samo za upotrebu opisan u u ovom uputstvu. Svaka druga upotreba suprotna ovom uputstvu dovodi do gubitka prava na garanciju.
 • Ne koristite ureaj ako je neispravan, ako mu je oteen kabl ili utinica, ako Vam je ispao ili upao u vodu.
 • Ukoliko se ureaj pokvari ne pokuavajte sami da ga popravite, jer time gubite pravo na garanciju. Sve popravke moraju da obavljaju ovlaeni serviseri uvoznika.
 • Ureaj nije namenjen za komercijalnu upotrebu.
 • Pre upotrebe proverite da kabl nije oteen i da nije u kontaktu sa infracrvenom sijalicom.
 • Pre ukljuivanja ureaja u struju proverite da li voltaa ureaja odgovara Vaoj lokalnoj voltai.
 • Ureaj postavite na ravnu vrstu povrinu tokom upotrebe da se ne bi prevrnula. Nemojte privrivati ureaj na zidove ili na plafon.
 • Ne ostavljajte ureaj ukljuen bez nadzora, pogotovo ako su prisutna i deca.
 • Lako zapaljive objekte kao to su tekstil, naoare ili eljeve drite dalje od infracrvene lampe.
 • Infracrvena lampa mora biti minimum 80 cm udaljena od zapaljivih objekata (zavese, naoara i dr predmeta).
 • Ne koristite ureaj ako nije potpuno suv.
 • Nikad ne upotrebljavajte ureaj napolju ili u vlanim prostorijama.
 • Nemojte koristiti ureaj u blizini kade, tua ili lavaboa napunjenog vodom i ne dodirujte vlanim rukama.
 • Zatitite ureaj od vlage.
 • Nemojte uranjati ureaju u vodu ili druge tenosti.
 • Nikad ne dodirujte ureaj ako je upao u vodu, ve ga odmah iskljuite iz struje.
 • Utika i / ili lampu moete da dodirujete samo ako su vam ruke suve.
 • Nikad nemojte nositi, vui ili okretati ureaj za kabl i pazite da vam se kabl ne zaplete.
 • Nikada nemojte pokrivati ureaj dok je jo vru.
 • Zatitite ureaj od udaraca i vibracija.
 • Oprez: Elektrina sijalica postae vrua tokom korienja. Pre njene zamene iskljuite je iz struje i ostavite da se ohladi.
 • Kada iskljuujete ureaj iz struje nikada ne vucite za kabl, ve uhvatite za utika.
 • Ureaj uvek iskljuite iz struje posle upotrebe, pre ienja ili u sluaju kvara.
 • Ostavite infracrvenu lampu da se dobro ohladi pre nego to je odloite.
 • Aparat ne smeju da koriste deca. Medicinski aparati nisu igrake!
 • Ako aparat koriste deca ili hendikepirana lica, ne ostavljate ih bez nadzora.
 • Ako aparat poklonite nekome, dajte mu i ovo uputstvo za upotrebu.

VANI SAVETI VEZANI ZA VAE ZDRAVLJE

 • Tretman Medisana infracrvenom lampom IRL ne moe zameniti dijagnozu i tretman lekara.
 • Tretman posle povreda ili operacija moe se sprovoditi samo uz konsultaciju i nadzor lekara.
 • Ukoliko imate bilo kakve medicinske pritube tokom upotrebe, obratite se lekaru i odmah prestanite sa korienjem ureaja.
 • U sluaju bilo kakvih nedoumica uvek se konsultujte sa lekarem
 • Lekovi protiv bolova i za oputanje umanjuju osetljivost koe na bol i toplotu. Isto se odnosi i na upotrebu alkohola. Konsultujte sa lekarem pre upotrebe.
 • Osobe ija je osetljivost poremeena ili umanjena mogu koristiti ureaj samo prema uputstvu svog lekara.
 • Aparat nije namenjen za osobe koje su neosetljive na toplotu.
 • Nemojte koristiti aparat na delovima tela na kojima imate otok, opekotine, zapaljenje, kou koja se ljuti, rane ili osetljiva podruja.
 • Ne koristite na koi gde oseate bol ili utrnutost.
 • Ako koa postane iziritirana, prekinite tretman i konsultujte se sa lekarem.
 • Udaljenost lampe od korisnika treba da bude minimum 40 cm kako bi se izbeglo da intenzitet zraenja postane previsok i da se grejanje oseti kao bolno.
 • Uvek drite zatvorene oi tokom tretmana kako biste izbegli povrede mrenjae; ne gledajte direktno u infracrveno svetlo, a moete i pokriti oi.
 • Izbegavajte korienje lampe due vreme, jer moe dovesti do toga da izgorite.
 • Nemojte prekoraiti dozvoljeno vreme tretmana od 15 minuta .
 • Tretman treba da bude prijatan. Ukoliko osetite bol ili neprijatnost prekinite tretman i konsultujte se sa lekarem.

Proverite da li ste dobili kompletno pakovanje koje sadri: Medisana infracrvena lampa IRL i uputstvo za upotrebu.

KAKO DELUJE INFRACRVENO SVETLO

Grejanje doprinosi leenju i poboljava cirkulaciju

Infracrvena lampa generie intenzivno zraenje koja dopire do dela tela koji se tretira u vidu svetla. Ovaj svetlosni zrak moe da prodre do najdubljih slojeva koe. Zraenje se zatim transformie u intenzivnu i izuzetno efikasnu toplotu u tkivu i miiima.

Toplota koja je nastala na taj nain dovodi do irenja krvnih sudova, poboljava cirkulaciju krvi i stimulie cirkulaciju i metabolizam. Takoe dovodi i do irenja pora. Zbog toga je infracrveno zraenje pogodno i za terapeutski i kozmetiki tretman.

Stimulacija metabolizma ojaava unutranji odbrambeni sistem i ubrzava proces leenja.

PODRUJE PRIMENE MEDISANA INFRACRVENE LAMPE IRL

Terapeutski tretman Medisana infracrvena lampa IRL podrava kunu terapiju i moe pratiti medicinski tretman od strane lekara u sluaju: prehlade (konsultujte se sa lekarem da li imate visoku temperaturu), napetosti, greva, bolova u miiima, reumatskih problema, problema sa uhom, grlom i nosom.

Kozmetiki tretman Medisana infracrvena lampa IRL je pogodna za pomo u nezi lica i tela, naroito u sluaju problematine koe.

Pre tretmana temeljno skinite svu minku. Efekti infracrvenog zraenja otvaraju pore u koi. Ovo dovodi do boljeg i efikasnijeg ienja koe. Zahvaljujui tome koa bre upija kreme i druga kozmetika sredstva.

Ako se pridravate svih uputstava kao to je navedeno u uputstvu za upotrebu, ne postoje poznate nuspojave za navedene tretmane. Ako ne primetite poboljanje nakon nekoliko tretmana, konsultujte se sa lekarem.

U svim ostalim sluajevima koji ovde nisu navedeni tretman infracrvenim zraenjem nemojte sprovoditi bez konsultacije sa lekarem.

KORIENJE

Pridravajte se sigurnosnih uputstava. Proverite kabl za struju (2). Postavite postolje infracrvene lampe (3) na vrstu i ravnu povrinu. Infracrvena sijalica (4) mora biti dobro zarafljena.

Infracrvena lampa ima kuite (1) koje se moe prilagoavati. Mogue je podesiti 4 pozicije od 0 do 45. Podesite poziciju lampe prema konkretnoj potrebi.

Da biste izbegli opekotine, uvek uhvatite lampu sa zadnje strane za kuite (1) kada elite da promenite poloaj.

Kada lampu ukljuite u struju, ona odmah poinje sa radom.

Efekti zraenja su najbolji sa krae udaljenosti.

Ureajem rukujte sa udaljenosti na kojoj je toplota prijatna, ali nikada blie od 40 cm. Ako toplota postane neprijatna poveajte udaljenost. Vremensko trajanje tretmana zavisi od osetljivosti Vae koe, ali nemojte upotrebljavati due od 15 minuta. Kada je tretman zavren iskljuite lampu iz struje.

VANE NAPOMENE

Trajanje tretmana treba da traje izmeu 5 i 10 minuta, jednom do dva puta dnevno. Ne prekoraujte maksimalno vreme trajanja tretmana od 15 minuta ni pod kojim uslovima. Infracrveno zraenje nije pogodno za potamnjivanje koe.

IENJE I ODRAVANJE

 • Pre ienja ili menjanja infracrvene sijalice, ureaj iskljuite iz struje i ostavite da se ohladi.
 • Ureaj istite tek kada se ohladi, kuite (1) i postolje (3) istite vlanom krpom, a zatim dobro istrljajte suvom krpom dok se ne osui.
 • Ne koristite agresivna sredstva za ienje.
 • Nikada ne uranjajte ureaj u vodu.
 • Vodite rauna da voda ne prodre u unutranjost ureaja. Ne koristite ureaj dok se potpuno ne osui.
 • Kada menjate infracrvenu sijalicu uvek je menjajte originalnom sijalicom.
 • Ureaj uvajte na suvom i hladnom mestu.

Infracrvena sijalica (4)

Ne smete koristiti sijalicu vee jaine od one naznaene na kuitu. Rezervne sijalice moete kupiti kod prodavca ili uvoznika, ali naznaite model. Dozvoljeno je koristiti samo sijalicu GE PAR38 IR 150W ili Philips infracrvenu sijalicu PAR38E 150W.

U sluaju da sijalica pukne, odmah iskljuite ureaj iz struje. Vodite rauna jer moe doi do povrede sitnim delovima razbijene sijalice. Ostavite aparat da se ohladi. Tek kada se ureaj skroz ohladi paljivo odvrnite deo sijalice koji je ostao zavrnut u aparatu koristei kleta (zatitite oi) ili odnesite aparat u servis da Vam oni zamene. Sijalica ne podlee garanciji i nee biti besplatno zamenjena.

Deponovanje Kada ureaj vie ne bude mogue upotrebljavati bacite ga na nain na koji je to predvieno za elektrine aparate. Pakovanje je mogue ponovo koristiti ili reciklirati. Metalni delovi se moraju baciti u staro gvoe, a elektonski delovi posebno. Konsultujte komunalnu slubu u vezi dodatnih informacija.

Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana 26. Aug. 2008..
Komentari
Kupci koji su kupili ovaj proizvod takđe su kupili
MEDISANA set za pedikir-manikir MPS
MEDISANA set za pedikir-manikir MPS
Korpa više o ...
0 proizvoda
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
 • ODLOŽENO PLAĆANJE
 • 3-6 mesečnih rata
 • BEZ KAMATE
 • Mesečna rata 1.000 din
Obaveštenja više o ...
ObavestiObavesti me o promenama na MEDISANA infracrvena lampa IRL, 150 W
Posalji proizvod prijatelju
 

Copyright Internacionalni Anti-Stres Centar (IASC) 2005.   Sva prava zadrzana
telefoni: +381 11 78-38-111 & + 381 65 39-73-798