Internacionalni Anti Stres Centar
Dobrodošli na IASC internet prodavnicu. U prilici smo da Vam ponudimo širok spektar proizvoda iz domena zdravlja i lepote (proizvodi za porodično zdravlje, za profesionalnu upotrebu u ordinacijama, kozmetičkim salonima, fitnes i spa centrima), knjige, kao i obrazovanje na licenciranim stručnim i popularnim edukativnim kursevima i seminarima.
O Nama GOTOVINSKA SNIZENJA Načini Plaćanja Cenovnik
Video Galerija Kontakt Prodajna Mesta Informacije
Kućni Aparati Profesionalni Aparati Kursevi & Obuke Publikacije & Knjige
  Početna stranica » Katalog » Kućni Aparati » Masazer »
Odjava
|
Korpa
|
Blagajna
Kategorije
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
Novi proizvodi više o ...
TENS elektrode za BD-7900 (2 kom)
TENS elektrode za BD-7900 (2 kom)
1.200 din
Valute
Komentar više o ...
Napiši komentarNapiši ocenu ovog proizvoda!
MEDISANA masazer za vrat i ramena MNV sa infracrvenim svetlom 4.600 din 4.300 din Verzija za stampu
 
MEDISANA masazer za vrat i ramena MNV sa infracrvenim svetlom


Narucite telefonom (011) 78-38-111
(065) 39-73-798

UPUTSTVO U PDF FORMATU - vidi UPUTSTVO

 

Delovi:

 1. Kabl za struju
 2. Masažer za vrat
 3. Odeljak za baterije
 4. Crveno svetlo za grejanje
 5. Ugrađen upravljač
 6. Priključak za kabl za struju
 7. Dugme HEAT za uključivanje / isključivanje funkcije grejanja
 8. Dugme MASSAGE  za uključivanje / isključivanje funkcije masaže i podešavanje intenziteta masaže

SIGURNOSNA UPUTSTVA

Uputstva vezana za uključivanje u struju

 • Pre nego što uključite masažer u struju proverite da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste.
 • Masažer uključite u struju samo kada je masažer isključen.
 • Uvek koristite samo kabl za struju koji ste dobili u pakovanju.
 • Držite masažer i kabl dalje od vrućine, vrućih površina, vlage i tečnosti. Ne dodirujete utikač ili prekidač mokrim ili vlažnim rukama ili ako stojite 
   u vodi.
 • Ako masažer upadne u vodu ne pokušavajte da ga uzmete, već ga odmah isključite iz struje.
 • Nakon korišćenja uvek isključite masažer koristeći dugmiće za isključivanje a zatim ga isključite iz struje.
 • Da biste isključili masažer iz struje izvucite utikač, ali nikada nemojte vući za kabl.
 • Nemojte držati masažer za kabl, nemojte kabl vući ili uvijati.
 • Nemojte koristiti masažer ukoliko je oštećen kabl ili adapter. Radi sigurnosnih razloga sve popravke treba da obave ovlašćeni serviser.
 • Da biste izbegli nezgode, uvek odnesite masažer u ovlašćeni servis.
 • Vodite računa da kabl ne dovede do saplitanja. Vodite računa da kabl nije zamršen, prignječen ili uvijen.

Uputstva vezana za specifične grupe ljudi

 • Masažer nije dizajniran za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu), kao i osobe koje 
   nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili ako su obučene za
   korišćenje uređaja.  
 • Ako deca koriste masažer uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe, kako ne bi korisitila masažer za igranje.
 • Nemojte koristiti masažer kao dodatak ili zamenu za medicinski tretman. Hronični problemi ili simptomi se mogu pogoršati.
 • Ne koristite masažer: ako ste u drugom stanju, ako imate ugrađen pacemeker, veštačke zglobove i elektronske implante, ako imate jednu ili
   više od nabrojanih bolesti i stanja: bolesti poremećaja cirkulacije,  proširene ili  upaljene vene, ako imate otvorene rane, modrice, oštećenu
   kožu ili  zapaljenje vena.
 • Nemojte koristit masažer blizu očiju ili drugih osetljivih delova tela
 • Ako za vreme korišćenja osetite bilo kakav bol ili nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem masažera i obratite se lekaru.
 • Vodite računa kada koristite funkciju grejanja. Masažer ima toplu površinu. Ne koristite masažer na maloj deci, kod osetljivih osoba ili osoba
   neosetljivih na toplotu.
 • Pre početka korišćenja konsultujte se sa lekarem ukoliko imate neobjašnjive bolove ili ukoliko već imate neki medicinski tretman ili korisitite
   neku medicinsku opremu.

Uputstva pre korišćenja

 • Uvek pre početka masaže pažljivo proverite kabl, dovod struje i sam masažer. Nemojte koristiti masažer ukoliko ima bilo kakva oštećenja.
 • Nemojte koristiti masažer ukoliko primetite bilo kakva vidljiva oštećenja na kablu ili na samom uređaju, ako masažer ne radi kao što je predviđeno ili ukoliko vam je upao u vodu ili ispao. Da biste izbegli nezgode pošaljite ga u ovlašćeni servis.

Uputstva vezana za korišćenje

 • Masažer je namenjen samo za ličnu upoterbu i nije predviđen za komercijalnu ili medicinsku upotrebu.
 • Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa korišćenjem konsultujte se sa lekarem.
 • Masažer koristite samo u zatvorenim prostorijama.
 • Ne koristite u vlažnim prostorijama (npr. za vreme kupanja ili tuširanja)
 • Masažer koristite samo za to namenjenu svrhu kao što je to opisano u ovom uputstvu za upotrebu, jer će u suprotnom  to dovesti do
   poništavanja garancije.
 • Uvek koristite masažer na predviđenom mestu, tj. na vratu i ramenima.
 • Ne koristite masažer za vreme spavanja ili ako ležite.
 • Ne korisitite masažer pre nego što krenete na spavanje, jer masaža vrata ima stimulativni efekat.
 • Nikada ne  korisitite masažer za vreme vožnje automobila ili ako upravljate nekom mašinom.
 • Maksimalno vreme korišćenja je 15 minuta. Prekoračenje vremena korišćenja smanjuje vek trajanja masažera.
 • Veoma dugi periodi korišćenja mogu dovesti do pregrevanja. Uvek ostavite masažer da se dobro ohladi pre nego što ga ponovo koristite.
 • Nikada ne ostavljajte masažer pored toplih površina, kao što su šporet ili druge grejne površine.
 • Nikada ne ostavljajte masažer uključen bez nadzora.
 • Vodite računa da masažer ne dođe u kontakt sa oštrim i zašiljenim predmetima.
 • Nikada nemojte pokrivati masažer kada je uključen. Ne koristite masažer ispod ćebadi i jastuka. Postoji rizik od požara, električnog udara ili povreda.
 • Masažer koristiti preko odeće.

Uputstva vezana za održavanje i čišćenje

 • Masažer ne zahteva održavanje. Ukoliko dođe do kvara, proverite da li je kabl dobro uključen u struju
 • Masažer možete samo čistiti. Ukoliko se pokvari ne pokušavajte sami da ga popravite, jer će to dovesti do poništavanja garancije. Obratite se ovlašćenom servisu.
 • Nikada ne uranjajte masažer u vodu ili bilo koju drugu tečnost
 • Ukoliko tečnost ipak prodre u uređaj odmah ga isključite iz struje
 • Nemojte prati
 • Nemojte nositi na hemijsko čišćenje

Korišćenje masažera na struju

 1. Uključite kabl za struju (1) u priključak za kabl za struju (6) koji se nalazi na ugrađenom upravljaču (5).
 2. Uključite u struju.
 3. Postavite masažer (2) oko vrata tako da bude dobro oslonjen na ramena.
 4. Fleksibilni žičani okvir je ugrađen u navlaku masažera što omogućava da sami podesite oblik masažera tako da  odgovara obliku Vašeg vrata. Savijte ga u željeni položaj.
 5. Pritisnite dugme MASSAGE (8) da biste uključili funkciju masaže. Masažer će odmah početi sa masažom na višem nivou intenziteta. Pritisnite dugme MASSAGE (8) dva puta da biste promenili intenzitet masaže na niži nivo. Pritisnite dugme MASSAGE (8) još jednom da biste isključili masažer.
 6. Da biste uključili funkciju grejanja, masažer mora biti uključen u struju i kao i funkcija masaže.
 7. Pritisnite dugme HEAT (7) i LED indikator će se uključiti. Crveno svetlo (4) omogućava prijatno blago grejanje.
 8. Da biste isključili funkciju grejanja, pritisnite dugme HEAT (7) još jednom.

Napomena: Intenzitet masaže se smanjuje kada je uključena funkcija grejanja.

Korišćenje masažera na baterije

Zamena baterija

Otkopčajte rajsferšlus sa zadnje strane masažera da biste došli do odeljka za baterije (3). Skinite poklopac i postavite 4 baterije (1,5 V tip AA LR 6). Vodite računa o polaritetu prilikom postavljanja baterija kao što je prikazano u odeljku za baterije. Vratite poklopac za baterije i pažljivo zakopčajte rajsferšlus.
Masažer koristite isto kao što je opisano u odeljku o korišćenju na struju od tačaka 3 do 5.
Napomena: Kada masažer koristite na baterije raspoloživa je samo funkcija masaže. Funkcija grejanja je raspoloživa samo kada masažer korisitite na struju.

Sigurnosne napomene vezane za baterije:

Nemojte rastavljati baterije. Ako je neophodno očistite baterije i kontakte u uređaju pre nego što postavite baterije. Prazne baterije odmah izvadite iz masažera. U slučaju da baterije iscure, vodite računa da kiselina ne dođe u kontakt sa kožom, očima ili membranom sluzokože nosa ili očiju. Ako kiselina ipak dospe u kontakt sa ovim delovima tela detaljno isperite sa puno tekuće vode i obratite se lekaru. Ako progutate bateriju, odmah se obratite lekaru. Prilikom zamene baterija uvek zamenite sve baterije istovremeno. Uvek koristite baterije iste vrste i nikad ne koristite jednu korišćenu i jednu novu bateriju. Vodite računa o polaritetu prilikom postavljanja baterija. Vodite računa da poklopac za baterije bude dobro zatvoren.  Ukoliko ne planirate da koristite masažer duže vreme izvadite baterije. Čuvati van domašaja dece. Ne puniti baterije jer mogu da eksplodiraju. Ne praviti kratki spoj jer može doći do eksplozije. Ne bacati u vatru jer može doći do eksplozije. Nove baterije čuvajte u njihovom originalnom pakovanju i dalje od metalnih objekata, da ne bi došlo do kratkog spoja. Ne bacati istrošene baterije zajedno sa smećem iz domaćinstva. Bacite ih na posebno predviđena mesta ili ih predajte ovlašćenom prodavcu.

Čišćenje i održavanje

Pre čišćenja obavezno isključite masažer i isključite ga iz struje. Ostavite da se masažer dobro ohladi. Čistite masažer samo blago navlaženim sunđerom. Nikada nemojte koristiti četke, agresivna sredstva za čišćenje, benzin, razređivač ili alkohol. Istrljajte očišćeno mesto suvom čistom krpom da biste ga osušili.
Za vreme čišćenja masažer nikada ne uranjajte u vodu i vodite računa da voda ne prodre u masažer. Pre ponovne upotrebe sačekajte da se masažer potpuno osuši. Ukoliko se kabl zamrsi, obavezno ga odmrsite. Vodite računa kada masažer pakujete da ne oštetite kabl za struju. Idealno bi bilo da masažer čuvate u njegovom originalnom pakovanju na suvom i hladnom  mestu.  

Deponovanje

Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje, bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance, bacati na za to predviđenim mestima. Molimo Vas da obavezno izvadite baterije pre nego što bacite ovaj uređaj. Stare baterije nemojte baciti sa smećem iz domaćinstva, već na za to predviđena mesta. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana 13. Apr. 2011..
Komentari
Korpa više o ...
0 proizvoda
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
 • ODLOŽENO PLAĆANJE
 • 3-6 mesečnih rata
 • BEZ KAMATE
 • Mesečna rata 1.000 din
Obaveštenja više o ...
ObavestiObavesti me o promenama na MEDISANA masazer za vrat i ramena MNV sa infracrvenim svetlom
Posalji proizvod prijatelju
 

Copyright Internacionalni Anti-Stres Centar (IASC) 2005.   Sva prava zadrzana
telefoni: +381 11 78-38-111 & + 381 65 39-73-798