Internacionalni Anti Stres Centar
Dobrodošli na IASC internet prodavnicu. U prilici smo da Vam ponudimo širok spektar proizvoda iz domena zdravlja i lepote (proizvodi za porodično zdravlje, za profesionalnu upotrebu u ordinacijama, kozmetičkim salonima, fitnes i spa centrima), knjige, kao i obrazovanje na licenciranim stručnim i popularnim edukativnim kursevima i seminarima.
O Nama GOTOVINSKA SNIZENJA Načini Plaćanja Cenovnik
Video Galerija Kontakt Prodajna Mesta Informacije
Kućni Aparati Profesionalni Aparati Kursevi & Obuke Publikacije & Knjige
  Početna stranica » Katalog » Kućni Aparati » Pedometar (brojac koraka) »
Odjava
|
Korpa
|
Blagajna
Kategorije
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
Novi proizvodi više o ...
MEDISANA kucna vaga PS-400
MEDISANA kucna vaga PS-400
2.600 din
Valute
Komentar više o ...
Napiši komentarNapiši ocenu ovog proizvoda!
Pedometar - brojac koraka MEDEL MYO TRAINER 0 din Verzija za stampu
 
Pedometar - brojac koraka MEDEL MYO TRAINER


Narucite telefonom (011) 78-38-111
(065) 39-73-798

UPUTSTVO U PDF FORMATU - vidi UPUTSTVO

 

Koliko koraka dnevno je neophodno da pređemo svakog dana?
Da biste obezbedili dugoročno zdravlje i smanjili rizik od hroničnih bolesti, dnevno treba napraviti 10.000 koraka. Za uspešan gubitak kilograma broj koraka bi trebalo da bude između 12.000 i 15.000. Ukoliko želite da izgradite aerobik fitnes sposobnosti treba da pređete 3.000 (poželjno je i više) ravnomernih koraka. Medel Myo Trainer će Vam pomoći u praćenju koraka. Jednostavno  nosite Medel Myo Trainer i on će brojati Vaše korake svaki dan. Jednostavan je za korišćenje: samo ga podesite i krenite.

Pregled funkcija dugmadi i osnovni modovi
• Pritisnite MODE dugme da izaberete neki od sledećih modova
• Mod dvojnog vremena
• Mod kućnog vremena (pritisnite U dugme da uđete u mod alarma i ponovo pritisnite U dugme za izlaz)
• Mod vežbanja
• Mod odbrojavanja

EL - Dugme za osvetljenje
• za uključivanje pozadinskog osvetljenja na 3 sekunde

M - Dugme za promenu moda
• za izbor nekog od funkcionalnih modova: mod kućnog vremena, mod tajmera,
  mod vežbanja i mod dvojnog vremena
• za ulaz / izlaz iz podešavanja u modu kućnog vremena, modu tajmera i modu
  dvojnog vremena
• da izaberete pregled zapisa kruga (ciklusa vežbanja) u modu vežbanja
• za izbor različitih podešavanja na ekranu

U - Dugme Gore/Start/Stop
• za aktiviranje start / stop funkcije u modu vežbanja i modu odbrojavanja
• za presek vremena kruga (ciklusa vežbanja ili dobijanje podataka o vremenu ciklusa) 
  kad hronograf (štoperica) radi
• za resetovanje brojanja u modu vežbanja
• za izbor moda alarma u modu kućnog vremena
• za povećanje vrednosti tokom podešavanja

D - Dugme Dole/Podfunkcije
• za izbor različitih podfunkcija u modu vežbanja
• za smanjenje vrednosti tokom podešavanja

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Mod kućnog vrmena

Kada je izabran mod kućnog vremena na ekranu u prvom redu će biti prikazani dan i datum, a vreme će biti prikazano u drugom redu
1) Pritisnite U da pređete u mod alarma
2) Pustite U u modu alarma i vratićete se u mod kućnog vremena

Osnovna podešavanja

1) U modu kućnog vremena, zadržite M da uđete u podešavanja i ponovo pritisnite M da izaberete cifru koju želite da izmenite (ona treperi)
2) Kad druga cifra počne da treperi, pritisnite U ili D da resetujete vrednost na nulu
3) Kada neka od cifara (minut, sat, godina, mesec ili dan) treperi pritisnite U ili D da povećate ili smanjite njihovu vrednost (zadržite U ili D da bi se
    vrednosti brže menjale)
4) Pritisnite U ili D da biste podesili: 12 / 24h format, D-M (dan-mesec) / M-D (mesec-dan) format, uključivanje / isključivanje zvučnog signala koji se
    oglašava na sat vremena i uključivanja / isključivanja zvuka kada se dugme pritisne
5) Kada je podešavanje završeno zadržite M da izađete iz podešavanja
6) Ako ne pritisnete ni jedno dugme tokom 1 minuta sat se automatski vraća u mod kućnog vremena

Mod alarma

• Sat poseduje 1 dnevni alarm
• Kada je alarm uključen, sat će se oglašavati na 30 sekundi u zadato vreme svakog dana
• Kada se alarm oglasi pritisnite bilo koje dugme da biste ga isključili
• Kada je alarm uključen indiaktor           će biti prikazan u gornjem desnom uglu

Podešavanje alarma

1) U modu kućnog vremena zadržite U duže od 2 sekunde da biste ušli u podešavanje alarma
2) Pritisnite M da izaberete podešavanje minuta, sata ili uključivanje / isključivanje alarma (trepere na ekranu)
3) Pritisnite U ili D da promenite vrednosti (zadržite U ili D da bi se vrednosti brže menjale)
4) Kada na ekranu treperi ON / OFF pritisnite U ili D da uključite ili isključite alarm
5) Kada završite podešavanje zadržite M da biste izašli iz podešavanja i vratili se u mod kućnog vremena
6) Ako ne pritisnete ni jedno dugme tokom 1 minuta sat se automatski vraća u mod kućnog vremena

Mod vežbanja

• U ovom modu se nalaze hronograf (štoperica) koji meri proteklo vreme i vreme kruga (ciklusa), kao i funkcija pedometra koja broji korake korisnika
• Pored informacija o vremenu vežbanja, broju koraka i profilu korisnika, ovaj sat računa brzinu, pređeni put i broj kalorija koje ste potrošili
• Tokom vežbanja korisnik može da bira između podfunkcija koje će biti prikazane u gornjem i donjem redu na ekranu u zavisnosti od svrhe vežbanja
• Pored ovoga, ovaj sat može da sačuva informacije o vežbanju koje se odnose na vreme kruga i ukupno vreme, što pomaže korisniku da razume i  
  analizira rezultate vežbanja

Upotreba hronografa  (štoperice)

• Kada je hronograf (štoperica) isključen pritisnite U da bi brojanje počelo (na prvom redu ekrana će pisati START). Kada je hronograf uključen zadržite 
  U da biste zaustavili brojanje (na prvom redu ekrana će pisati STOP)
• Kada je hronograf (štoperica) uključen na ekranu će biti prikazana ikona
• Kada je pedometar uključen na ekranu će biti prikazana ikona

Određivanje vremena kruga

1) Kada je hronograf  (štoperica) uključen pritisnite U da biste odredili vreme kruga. Kada je vreme kruga prikazano (brojanje je zaustavljeno i na
    ekranu nije prikazana ikona TL) hronograf (štoperica) i dalje radi
2) Nakon 10 sekundi na ekran se vraća normalno brojanje

Kako da resetujete hronograf (štoperica)

1) Kada je hronograf (štoperica) isključen zadržite U da biste ga resetovali

Napomena:

• Svi brojači će biti resetovani u isto vreme • Korisnik može promeniti znake u gornjem i donjem redu ekrana

Prikaz podfunkcija (gornji red ekrana)

Na gornjem redu ekrana u modu vežbanja može biti prikazano 7 različitih informacija o vežbanju. To su:
• Pređeni put            • Prosečna brzina                                • Broj koraka                          • Broj sagorelih (potrošenih) kalorija
• Ukupno / Deljeno vreme (ili vreme jednog kruga)          • Vreme kruga                        • Trenutno vreme   
1) Zadržite D da izaberete informaciju o vežbanju koja će biti prikazana u gornjem redu na ekranu. Kada pustite D biće prikazana željena informacija o
    vežbanju
2) Kada je hronograf (štoperica) isključen zadržite U da biste resetovali sve brojače

Prikaz podfunkcija (donji red ekrana)

Na donjem redu ekrana u modu vežbanja može biti prikazano 5 različitih informacija o vežbanju. To su:
• Pređeni put          • Prosečna brzina          • Broj koraka               • Ukupno / Deljeno vreme (ili vreme jednog kruga)           • Vreme kruga
1) Zadržite D da izaberete informaciju o vežbanju koja će biti prikazana u donjem redu na ekranu
2) Kada je hronograf (štoperica) isključen zadržite U da biste resetovali sve brojače

Podešavanje pedometra

Važno: Podesite lični profil pre upotrebe sata, u suprotnom neke od funkcija u modu vežbanja neće raditi ispravno.
1) U modu kućnog vremena zadržite M da uđete u podešavanja
2) Pritisnite M da pređete u opšta podešavanja  dok se na ekranu ne pojavi Unit
3) Pritisnite M da izaberete stavku (ona će trepereti):   • Uređaj     • Dužina koraka prilikom hodanja    • Dužina koraka prilikom trčanja    • Težina
    • Osetljivost    • Mirovanje
4) Pritisnite U ili D da promenite podešavanja

Napomena:

• Prepešačite / pretrčite određeno rastojanje (npr. 100 metara) i izbrojte koliko vam je koraka bilo potrebno za to (npr. 200 koraka).
  Prosečnu dužinu koraka dobićete na sledeći način: 100 / 200 = 0,5 m ili 50 cm
• Što je veća vrednost osetljivosti, sat će biti osetljiviji
• Ako uređaj ne detektuje korak u određenom periodu (mirovanje), funkcija pedometra će se automatski isključiti
5) Ako ste završili sa podešavanjem zadržite M da biste izašli iz podešavanja
6) Ako ne pritisnete ni jedno dugme tokom 1 minuta sat se automatski vraća u mod odbrojavanja

Kako da pregledate podatke o vremenu krugova

1) Zadržite M u modu vežbanja kada je hronograf (štoperica) zaustavljen da biste pregledali podatke o vremenu krugova
2) Pritisnite U ili D da vidite vreme određenog kruga ili ukupno vreme kruga
3) Zadržite U ili D da bi se vrednosti brže menjale, promene će se automatski zaustaviti kada dođete do statistike / zapisa ukupnog kruga
4) Zadržite M da izađete iz prikaza vremena kruga i vratite se u mod vežbanja

Napomena: Ukoliko nema zapisa o vremenu kruga, neće biti prikazano vreme kruga. Umesto toga sat će preći u sledeći mod (mod odbrojavanja) kada se zadrži M.

Statistika / Zapis ukupnog kruga

Ovo je prvi podatak koji se prikazuje u pregledu vremena krugova. Ovaj zapis sadrži informacije o opštoj statistici celokupnog trčanja, što uključuje:        • Ukupan broj potrošenih kalorija  • Ukupan broj krugova  • Ukupno vreme   • Ukupan pređen put  • Prosečna brzina tokom trčanja  • Ukupan broj koraka
1) Pritisnite M da pregledate informacije vezane za celokupno trčanje
2) Pritisnite U ili D da biste videli sledeći / prethodni zapis kruga

Pregled individualnih zapisa kruga

Pored ukupnog zapisa kruga, korisnik takođe može pregledati informacije o svakom krugu. Svaki zapis kruga sadrži:
• Broj koraka kruga     • Vreme kruga     • Pređeni put kruga     • Prosečna brzina kruga
1) Pritisnite M da biste pregledali informacije o krugu
2) Pritisnite U ili D da biste videli sledeći / prethodni zapis

Mod odbrojavanja

Kako da podesite odbrojavanje

1) U modu odbrojavanja zadržite M da uđete u podešavanje odbrojavanja
2) Pritisnite M da izaberete podešavanje sata, minuta ili sekundi (trepere na ekranu)
3) Pritisnite U ili D da promenite vrednost (zadržite U ili D da bi se vrednosti brže menjale)
4) Ako ste završili sa podešavanjem, zadržite M da biste izašli iz podešavanja i vratili se u mod odbrojavanja
5) Ako ne pritisnete ni jedno dugme tokom 1 minuta sat se automatski vraća u mod odbrojavanja

Kako da koristite odbrojavanje – timer

1) Kada je odbrojavanje isključeno pritisnite U da bi odbrojavanje počelo. Pritisnite U ponovo da biste zaustavili odbrojavanje kada je ono uključeno
2) Zvučni signal -  jednom u minutu tokom poslednjih 10 minuta 
3) Zvučni signal -  jednom u 10 sekundi u poslednjem minutu
4) Zvučni signal -  svake sekunde tokom poslednjih 5 sekundi
5) Kada odbrojavanje dođe do nule, zvučni signal se oglašava 30 sekundi. Nakon toga se automatski resetuje na prethodno podešeno odbrojavanje
6) Oglašavanje se može zaustaviti pritiskom na bilo koje dugme
7) Kada se odbrojavanje ručno zaustavi pritiskom na D možete resetovati odbrojavanje na prethodno podešenu vrednost

Mod dvojnog vremena

1) U modu dvojnog vremena zadržite M da biste ušli u podešavanje dvojnog vremena
2) Pritisnite M da izaberete sat ili minut (trepere na ekranu)
3) Pritisnite U ili D da promenite vrednost (zadržite U ili D da bi se vrednosti brže menjale)
4) Ako ste završili sa podešavanjem, zadržite M da biste izašli iz podešavanja i vratili se u mod dvojnog vremena
5) Ako ne pritisnete ni jedno dugme tokom 1 minuta sat se automatski vraća u mod dvojnog vremena
• Kada je izabran mod dvojnog vremena, trenutno vreme će biti prikazano na prvom redu ekrana, a drugo vreme će biti prikazano na drugom redu ekrana

Mod čuvanja energije

• Ovaj sat poseduje funkciju čuvanja energije koja može isključiti LCD osvetljenje tako da baterija traje duže
• Dok ste u modu čuvanja energije funkcija sata radi normalno (npr. funkcija merenja vremena radi tokom rada moda čuvanja energije)
1) Da biste ušli u mod čuvanja energije zadržite D na 5 sekundi u modu Home Time i osvetljenje ekrana će se isključiti.
2) Ako pritisnete bilo koje dugme izaćićete iz moda čuvanja energije i LCD ekran će biti osvetljen

Čišćenje i održavanje

• Izbegavajte izlaganje sata ekstremnim uslovima na duže vreme, izbegavajte grubu upotrebu i jake udarce po satu
• Povremeno očistite sat mekom navlaženom krpom
• Ne izlažite sat jakim hemijskim supstancama, kao što su benzin i alkohol, jer ga tako možete oštetiti
• Ako duže vreme nećete koristiti sat čuvajte ga na suvom mestu 
• Sat sme da otvara samo ovlašćeni serviser
Ukoliko aparat ne radi ispravno odmah se obratite ovlašćenom tehničkom servisu ili Medel potrošačkom servisu

Pravilno odlaganje proizvoda (električni i elektronski otpad). (Primenjuje se u zemljama Evropske Unije i zemljama koje koriste sistem                 odvojenog skupljanja otpada). Simboli na proizvodu i uputstvu za upotrebu ukazuju na to da je proizvod u skladu sa Direktivom WEEE (otpad električne i elektronske opreme) ne sme biti odlagan sa otpadom iz domaćinstva. Na kraju životnog ciklusa proizvoda, korisnik će odložiti proizvod na predviđeno mesto za skupljanje otpada. U suprotnom se mogu primeniti kazne prema važećem zakonu. Za detaljne informacije koje se tiču sistema sakupljanja obratite se lokalnim servisima za odlaganje otpada.

Uslovi garancije

• Proizvod je pokriven dvogodišnjom garancijom koja počinje od datuma kupovine i odnosi se na greške u dizajnu ili korišćenom materijalu
• Garancija obuhvata zamenu i / ili popravku oštećene komponente bez dodatnih troškova
• Garancija ne pokriva dodatke koje ste dobili uz proizvod i delove podložne normalnom habanju
• Proizvod sme popravljati samo ovlašćeni servis. Za pomoć kontaktirajte dilera / distributera od koga ste kupili proizvod
• Troškove transporta proizvoda snosi kupac
• Troškove popravke proizvoda van garantnog roka snosi kupac
• Garancija se poništava ako je proizvod neovlašćeno otvaran, nije korišćen na odgovarajući način, zloupotrebljavan je  ili je oštećen greškom koja nije
  nastala zbog proizvođača (slučajan pad, tokom transporta i sl.)
• Garancija ne uključuje bilo kakvu nadoknadu za bilo kakvu štetu nanetu osobi ili predmetu, direktno ili indirektno, nastalu kada aparat nije korišćen
• Garancija je važeća od datuma kupovine koji je potvrđen računom i koji se prilaže zajedno sa garantnim listom
• Ukoliko garantni list nije pravilno popunjen i nije potvrđen računom garancija se poništava

Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana 02. Oct. 2013..
Komentari
Korpa više o ...
0 proizvoda
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
  • ODLOŽENO PLAĆANJE
  • 3-6 mesečnih rata
  • BEZ KAMATE
  • Mesečna rata 1.000 din
Obaveštenja više o ...
ObavestiObavesti me o promenama na Pedometar - brojac koraka MEDEL MYO TRAINER
Posalji proizvod prijatelju
 

Copyright Internacionalni Anti-Stres Centar (IASC) 2005.   Sva prava zadrzana
telefoni: +381 11 78-38-111 & + 381 65 39-73-798