Internacionalni Anti Stres Centar
Dobrodošli na IASC internet prodavnicu. U prilici smo da Vam ponudimo širok spektar proizvoda iz domena zdravlja i lepote (proizvodi za porodično zdravlje, za profesionalnu upotrebu u ordinacijama, kozmetičkim salonima, fitnes i spa centrima), knjige, kao i obrazovanje na licenciranim stručnim i popularnim edukativnim kursevima i seminarima.
O Nama GOTOVINSKA SNIZENJA Načini Plaćanja Cenovnik
Video Galerija Kontakt Prodajna Mesta Informacije
Kućni Aparati Profesionalni Aparati Kursevi & Obuke Publikacije & Knjige
  Početna stranica » Katalog » Kućni Aparati » Elektricni grejac »
Odjava
|
Korpa
|
Blagajna
Kategorije
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
Novi proizvodi više o ...
MEDISANA masazer HM-855
MEDISANA masazer HM-855
4.800 din
Valute
Komentar više o ...
Napiši komentarNapiši ocenu ovog proizvoda!
MEDISANA elektricno jastuce/grejac ECOMED HP40E 4.300 din 4.000 din Verzija za stampu
 
MEDISANA elektricno jastuce/grejac ECOMED HP40E


Narucite telefonom (011) 78-38-111
(065) 39-73-798

UPUTSTVO U PDF FORMATU - vidi UPUTSTVO

 

Delovi:

  1. Upravljač sa kliznim prekidačem  
  2. Ekran upravljača
  3. Kabl sa utičnicom
  4. Električno jastuče
  5. Utičnica za kabl (na zadnjem delu)

Bezbednosne informacije!

Pre upotrebe ovog aparata pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, posebno deo sa bezbednosnim informacijama. Sačuvajte ovo uputstvo za ponovnu upotrebu. Ukoliko ovaj aparat date nekome, dajte mu i ovo uputstvo.

Uputstva vezana za uključivanje u struju

 • Pre nego što uključite električno jastuče u struju proverite da je aparat isključen i da li su voltaža mreže i voltaža označena na
   aparatu iste.
 • Čuvajte kabl i urpavljač dalje od vrućih površina, vlage i tečnosti. Ne dirajte električno jastuče mokrim rukama niti dok stojite u vodi. 
 • Aparatom upravljajte samo pomoću odgovarajućeg upravljača.
 • Ne dodirujte električno jastuče ako je upalo u vodu, već ga odmah isključite iz struje.
 • Da biste isključili električno jastuče uvek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite kabl.
 • Nemojte nositi, vući ili okretati električno jastuče koristeći kabl za to.
 • Vodite računa da utikač i utičnica budu lako dostupni, da brzo možete isključiti aparat iz struje ako za to bude potrebe. Položite kabl
   tako da ne postoji rizik od saplitanja. Kabl ne sme biti savijen, zamršen niti uvrnut.

Uputstva vezana za specifične grupe ljudi

 • Aparat je u skladu sa smernicama elektromagnetne kompatibilnosti. Ukoliko nosite pejsmejker, to može uticati na njega. Pre 
   upotrebe aparata konsultujte se sa Vašim lekarom ili proizvođačem pejsmejkera. 
 • Ako imate bilo kakvih medicinskih problema, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe aparata.
 • Ne koristite električno jastuče kod male dece, nemoćnih osoba, osoba koje spavaju ili osoba neosetljivih na toplotu (osoba koje ne 
   mogu da reaguju na pregrevanje električnog jastučeta).
 • Električno jastuče ne smeju koristiti deca mlađa od 3 godine zato što ne mogu da reaguju na  pregrevanje električnog jastučeta.
 • Električno jastuče ne smeju koristiti mala deca starija od 3 godine, osim ako je upravljač podesio roditelj ili zakonski staratelj ili ako je
   dete razumelo kako da koristi upravljač.
• Ovaj aparat smeju da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima i osobe 
   kojima nedostaje znanja i iskustva u korišćenju ovog aparata ukoliko su pod nadzorom ili su im date instrukcije kako da bezbedno
   koriste aparat i razumeju rizike koji se mogu javiti.
 • Deca ne smeju da koristitie aparat za igru.
 • Čuvajte najlon pakovanje van domašaja dece. Postoji rizik od gušenja. 
 • Ne koristite električno jastuče na delovima tela koja koji su otečeni, upaljeni ili povređeni.
 • Konsultujte se sa Vašim lekarom ako duži vremenski period imate bolove u nogama i zglobovima.

Uputstva vezana za korišćenje

 • Električno jastuče koristite samo na način opisan u uputstvu.
 • Ukoliko se električno jastuče ne koristi na odgovarajući način garancija se poništava.
 • Ne koristite električno jastuče na životinjama.
 • Električno jastuče je namenjeno za ličnu upotrebu, a ne za komercijalnu ili upotrebu u bolnicama.
 • Električno jastuče je podložno habanju. Pre svake upotrebe proverite da električno jastuče, kabl ili upravljač nisu oštećeni. Ne
   koristite električno jastuče ukoliko ima neki nedostatak.
 • Ne koristite električno jastuče ako je oštećeno, ako mu je oštećen kabl, ako ne radi na ispravan način ili ukoliko je ispušten ili je pao
   u vodu. Da bi se izbegli potencijalni rizici pošaljite aparat u ovlašćeni servis.
 • Čuvajte aparat van domašaja kiše i ne dozvolite da se pokvasi. Ne koristiti van zatvorenog prostora.
 • Ne stavljajte aparat uz grejač ili radijator.
 • Vodite računa da aparat ne dođe u dodir sa oštrim i šiljatim predmetima i ne bodite igle u njega.
 • Električno jastuče se ne sme koristiti ako je savijeno, isklrivljeno ili zgnječeno.
 • Ne koristite električno jastuče ispod jorgana, ćebeta ili jastuka.
 • Ne koristite električno jastuče ako je mokro i koristite ga samo u suvom okruženju (ne u kupatilu i sličnom okruženju).
 • Upravljač se ne sme staviti na ili pod električno jastuče prilikom upotrebe i ne sme biti prekriven.
 • Nemojte sedeti na električnom jastučetu, već ga postavite na odgovarajući deo tela.
 • Ne ostavljajte električno jastuče bez nadzora. Uvek isključite električno jastuče kada ga ne koristite i izvucite utikač iz utičnice. Ne
   koristite prekidače sa tajmerom.
 • Pazite da ne zaspite dok je električno jastuče uključeno, a utikač je u utičnici.
 • Pridržavajte se sigurnosnih uputstava, jer preduga upotreba može dovesti do opekotina na koži. Redovno proveravajte površinu kože
   pod jastukom da biste izbegli opekotine i plikove.
 • Ukoliko je upotreba električnog jastuka neugodna ili bolna, odmah prekinite sa njegovom upotrebom.

 Održavanje i čišćenje

 • Sami možete samo čistiti električno jastuče. Ne pokušavajte sami da ga popravljate, da biste izbegli potencijalane rizike.
   Kontaktirajte servis. 
 • Deca ne smeju bez nadzora čistiti i održavati električno jastuče.
 • Pre čišćenja aparata isključite ga i izvucite utikač iz struje. Ne potapajte upravljač – daljinski u vodu ili druge tečnosti.
 • Sačekajte da se električno jastuče potpuno ohladi pre nego što ga odložite. Čuvajte ga na suvom i čistom mestu, po mogućstvu u
   originalnom pakovanju.
 • Nemojte gužvati i nagnječiti električno jastuče tako što ćete odložiti predmete na njega kada nije u upotrebi.
 • Ukoliko dođe do kvara, ne pokušavajte sami da popravite aparat. Popravku treba da izvrši ovlašćeni serviser.
 • Oštećeni strujni kabl se može zameniti sa strujnim kablom istog tipa.

Sadržaj pakovanja

Prvo proveriti da li je aparat kompletan i neoštećen na bilo koji način. Ukoliko sumnjate u ispravnost aparata, nemojte ga koristiti i kontaktirajkte ovlašćenog distributera ili servisni centar.
U pakovanju se nalaze:  1 elekrtično jastuče HP-40E i 1 uputstvo za upotrebu.
Ukoliko primetite oštećenja nastala usled transporta odmah kontaktirajte prodavca.

Upotreba

Možete koristiti električno jastuče da blago zagrejete i opustite bilo koji deo tela. Upotrebom električnog jastuka stimulišete cirkulaciju u područjima oko napetih mišića što doprinosi osećaju blagostanja nakon napornog dana. Električno jastuče postiže prijatnu temperaturu nekoliko minuta nakon uključivanja. Temperatura se može podešavati.

Način korišćenja

Postavite utikač u utičnicu i uključite električno jastuče. Kako biste to učinili pomerite prekidač na upravljaču  1  na poziciju 1, 2 ili 3. Prekidač će „kliknuti“ na svakoj poziciji. Kada je aparat uključen pojavljuje se nivo regulacije temperature na displeju upravljača  2 . Što je viši nivo regulacije, viša je i temperatura.
Kako biste isključili aparat vratite prekidač u položaj 0. Ukoliko se displej upravljača isključi i aparat je isljučen.
Pomerite prekidač na položaj 1 ili 2 pre nego što zaspite ili pre neprekidne upotrebe. Električno jastuče će se automatski isključiti nakon približno 90 minuta neprekidne upotrebe. Izvucite utikač iz utičnice kad završite sa upotrebom aparata.

Položaj prekidača

0 = Električno jastuče je isključeno, displej upravljača je isključen.
1 = Najniži nivo grejanja, na displeju je prikazano „1“. Ovaj nivo je preporučen za neprekidnu upotrebu.
2 = Srednji nivo grejanja, na displeju je prikazano „2“.
3 = Najviši nivo grejanja, na displeju je prikazano „3“.

Automatsko isključivanje

Električno jastuče se autoamtski isključuje nakon 90 minuta neprekidnog rada bez obzira na
izabrani nivo temperature. Vratite prekidač na položaj 0. Da biste ponovo uključili električno
jastuče vrartite prekidač na položaj 0, a zatim ga pomerite na željeni nivo temperature.

Čišćenje i održavanje

 • Pre čišićenja električni jastuk isključite iz struje i pustite da se potpuno ohladi, bar 10 minuta.
 • Upravljač se može odvojiti od električnog jastuka. Izvucite utikač  5  i odvojte kabl od električnog jastuka.
 • Električno jastuče se može pažljivo ručno prati. Idealno bi bilo da električno jastuče stavite u kadu sa toplom vodom i blagim
   deterdžentom i nežno ga pritiskate.
 • Da biste osušili električno jastuče ispravite ga na ravnoj površini.
 • Isperite električno jastuče nekoliko puta da biste isprali sav deterdžent.
 • Aparat čuvajte na čistom i suvom mestu, na ravnoj površini, tako da ga ništa ne prekriva i ne stoji na njemu.
 • Koristite jastuče samo ukoliko je potpuno suvo.

Deponovanje

Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje, bez  obzira da li sadrže ili ne toksične supstance, bacati na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana 27. Nov. 2014..
Komentari
Kupci koji su kupili ovaj proizvod takđe su kupili
TENS anti-bol stimulator BD-7900
TENS anti-bol stimulator BD-7900
HAROX ultrazvuk HX-Q11
HAROX ultrazvuk HX-Q11
Korpa više o ...
0 proizvoda
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
  • ODLOŽENO PLAĆANJE
  • 3-6 mesečnih rata
  • BEZ KAMATE
  • Mesečna rata 1.000 din
Obaveštenja više o ...
ObavestiObavesti me o promenama na MEDISANA elektricno jastuce/grejac ECOMED HP40E
Posalji proizvod prijatelju
 

Copyright Internacionalni Anti-Stres Centar (IASC) 2005.   Sva prava zadrzana
telefoni: +381 11 78-38-111 & + 381 65 39-73-798