Internacionalni Anti Stres Centar
Dobrodošli na IASC internet prodavnicu. U prilici smo da Vam ponudimo širok spektar proizvoda iz domena zdravlja i lepote (proizvodi za porodično zdravlje, za profesionalnu upotrebu u ordinacijama, kozmetičkim salonima, fitnes i spa centrima), knjige, kao i obrazovanje na licenciranim stručnim i popularnim edukativnim kursevima i seminarima.
O Nama GOTOVINSKA SNIZENJA Načini Plaćanja Cenovnik
Video Galerija Kontakt Prodajna Mesta Informacije
Kućni Aparati Profesionalni Aparati Kursevi & Obuke Publikacije & Knjige
  Početna stranica » Katalog » Kućni Aparati » Ovlazivac vazduha »
Odjava
|
Korpa
|
Blagajna
Kategorije
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
Novi proizvodi više o ...
TENS elektrode za BD-7900 (2 kom)
TENS elektrode za BD-7900 (2 kom)
1.200 din
Valute
Komentar više o ...
Napiši komentarNapiši ocenu ovog proizvoda!
MEDISANA ovlazivac vazduha ULTRABREEZE 13.300 din Verzija za stampu
 
 od 4.434 din mesečno ! 
MEDISANA ovlazivac vazduha ULTRABREEZE


Narucite telefonom (011) 78-38-111
(065) 39-73-798

UPUTSTVO U PDF FORMATU - vidi UPUTSTVO

 

Delovi:

 1. Rezervoar za vodu  
 2. Deo za isparavanje pare
 3. LCD Displej
 4. Dugme LIGHT (funkcije svetla)
 5. Dugme ON / OFF (Za uključivanje / isključivanje)
 6. Dugme SNOOZE (Za ponavljanje alarma)  
 7. Dugme MIN (Za podešavanje minuta)
 8. Dugme SET (Za podešavanje vremena)
 9. Dugme HOUR (Za podešavanje sata)
 10. Mesto za uključivanje adaptera

Kupovinom intenzivnog aparata za vlaženje vazduha Ultrabreeze dobili ste proizvod vrhunskog kvaliteta firme MEDISANA. Da biste postigli željene rezultate Vašim intenzivnim aparatom za vlaženje vazduha Ultrabreeze duži vremenski period, savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i održavanje.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu.
Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

VAŽNO             
● Pre nego što uključite aparat za vlaženje vazduha u struju proverite da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste. ● Aparat za vlaženje vazduha koristite samo u  za to namenjenu svrhu kao što je to opisano u ovom uputstvu za upotrebu. Ovaj uređaj nije namenjen za komercijalnu upotrebu. ● Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini visokofrekventnih elektromagnetnih odašiljača, jer to može oštetiti funkcije na uređaju.
● Nemojte ostavljati aparat bez nadzora u blizini dece. Elektični uređaji nisu igračke. ● U slučaju kvara, prestanite sa korišćenjem uređaja i nemojte sami pokušavati da ga popravite. Obratite se uvozniku, a popravke obavljajte samo u ovlašćenom servisu. ● Uređaj možete sami samo čistiti. ● Uređaj korisitite samo sa dodacima koji su namenjeni za ovaj model i poručujte ih direktno od uvoznika. ● Dodatke možete postavljati ili uklanjati samo kada je uređaj isključen. ● Uređaj čuvajte na suvom mestu. ● Nemojte koristiti uređaj kada je rezervoar prazan ili ako u njemu ima premalo tečnosti. ● Nemojte korisititi ispod jastuka ili prekrivača. ● Vodite računa da su ventilacioni otvori koji se nalaze sa donje strane uređaja slobodni, da u njima nema prašine ili drugih nečistoća.

VAŽNE INFORMACIJE KADA SE KORISTE ELEKTRIČNI UREĐAJI SA ADAPTEROM ZA STRUJU:
● Ne dodirujte aparat za vlaženje vazduha ako je upao u vodu već ga odmah isključite iz struje. ● Nemojte koristiti aparat ako su kabl ili adapter oštećeni. Iz sigurnosnih razloga ove delove je moguće zameniti samo u ovlašćenom servisu. ● Nikada nemojte uranjati uređaj, kabl ili adapter u vodu ili ih držati ispod tekuće vode. ● Držite kabl dalje od vrućih površina i nemojte ga vući preko oštrih ivica. ● Adapter možete dodirivati samo kada su Vam suve ruke. ● Nikad nemojte nositi, vući ili okretati aparat za vlaženje vazduha za kabl i nemojte pritiskati kabl. ● Adapter isključite iz struje kada je uređaj isključen i kada ga više ne koristite. ● U slučaju alergijskih respiratornih problema konsultujte se sa lekarem pre upotrebe.

Proverite da li je pakovanje kompletno i da nema oštećenja, u suprotnom obratite se uvozniku.
Proverite da li se u pakovanju nalazi: Intenzivni aparat za vlaženje vazduha Ultrabreeze sa rezervoarom za vodu i delom za isparavanje pare , 1 adapter, uputstvo za upotrebu
Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.
VAŽNO: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

INTENZIVNI APARAT ZA VLAŽENJE VAZDUHA
Suv vazduh povećava osetljivost organizma na bolesti i infekcije respiratornog trakta i dovodi do umora i pada koncentracije, posebno u zimskim mesecima . Zdrav vazduh treba da ima relativnu vlažnost od 40 do 60 %.  Tiha, ultrauzvučna tehnologija koja štedi energiju aparata za vlaženje vazduha pretvara vodu u finu maglu koja povećava nivo vlažnosti u vazduhu. To dovodi do poboljšanja kvaliteta vazduha i sprečava isušivanje sluzokože disajnih organa i kože i tako doprinosi opštem blagostanju. Programiranje uključivanja i isključivanja, kao i svetla, omogućava Vam da stvorite  atmosferu koja lično Vama odgovara. Uređaj ima funkciju prethodnog zagrevanja koja uništava mikrobe i bakterije.
Kapacitet ovog uređaja je prostorija od maksimalno 15 m2.

UPOZORENJE: Vodite računa da aparat za vlaženje vazduha koristite na sigurnoj i ravnoj  površini koja nije osetljiva na vlažnost. Može doći do kondenzacije / akumulacije vlage, posebno kada koristite uređaj sa „tvrdom“ vodom  ili sa aromama - mirisima.

PUNJENJE I PRAŽNJENJE REZERVOARA ZA VODU
Pre prvog korišćenja isperite rezervoar za vodu i deo za isparavanje pare običnom vodom. Odvojite rezervoar za vodu  1  od aparata, okretnite ga i odšrafite poklopac. Napunite rezervoar sa maksimalno 1,3 l obične ili demineralizovane vode. Zatvorite rezervoar za vodu tako što ćete čvrsto zavrnuti poklopac i obrišite kapljice sa rezervoara ako ih ima.  Vodite računa da je poklopac dobro zatvoren. Postavite rezervoar za vodu  1 onda uređaj sa otvorom za punjenje okrenutim na dole. Nemojte pomerati uređaj kada je rezervoar za vodu pun, jer naginjanje uređaja može dovesti do porasta nivoa vode iznad membrane raspršivača, što će dovesti do toga da uređaj prestane da radi. Kada je uređaj isključen, možete skinuti deo za isparavanje pare  2  i korisiteći krpu
odstranite višak vode. Nakon upotrebe bacite preostalu vodu i isperite rezervoar čistom vodom. Pre ponovne upotrebe napunite rezervoar običnom ili demineralizovanom vodom. Kada isključite uređaj i ne nameravate da ga korisitite duži vremenski period, rezervoar za vodu i uređaj ispraznite i odvojite.

DODAVANJE AROMA MIRISA
Možete koristiti uređaj sa aromama koje su rastvorljive u vodi (ne koristiti arome na bazi ulja). Stavite približino 10 kapi arome mirisa u rezervoar napunjen sa 1,3l vode. Imajte u vidu da se zbog dodavanja aroma mirisa može stvoriti tanka skrama.  Možete nabaviti mnoštvo aroma mirisa od MEDISANE.

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE UREĐAJA / PODEŠAVANJE INTENZITETA 1 I INTENZITETA 2
● Postavite deo za isparavanje pare   2  na uređaj. Priključite adapter u utičnicu  10  i uključite ga u struju.
● Nakon što kratko pritisnete dugme ON / OFF  5 , aparat počne da pretvara vodu u paru a ventilator radi na višem nivou (Intenzitet 1). Intenzitet postavljen na viši nivo obezbeđuje veću vlažnost vazduha u prostoriji. Simbol za vlaženje vazduha      će se pojaviti na displeju  3  . Kada uključite aparat za vlaženje vazduha pritiskom na dugme ON /OFF, uključuje se i funkcija prethodnog zagrevanja koja uništava mikrobe i bakterije. Pritisnite dugme ON / OFF  5  drugi put i aparat za vlaženje vazduha će početi da radi smanjenim intenzitetom (Intenzitet 2). Simbol za vlaženje vazduha      će početi da treperi.  Pritisnite ponovo dugme ON / OFF  5   da biste isključili uređaj.
●Funkcija za automatsko isključivanje ventilatora i raspršivača obezbeđuje da se aparat za vlaženje vazduha isključi u slučaju kada je rezervoar prazan.

VREME RADA
Nivo 1 Kada je aparat za vlaženje vazduha napunjen sa 1,3 l vode može da radi približino 20 sati
Nivo 2 Kada je aparat za vlaženje vazduha napunjen sa 1,3 l vode može da radi približino 30 sati

OSVETLJENJE
Rezervoar MEDISANA intenzivnog aparata za vlaženje vazduha Ultrabreeze ima funkciju unutrašnjeg osvetljenja koja se lako može uključiti pritiskom na dugme LIGHT  4 . Simbol za osvetljenje          će se pojaviti na displeju. Pojaviće se plavo svetlo.  Pritisnite  dugme LIGHT  4  drugi put i  pojaviće se crveno svetlo, pritisnite dugme treći put i  pojaviće se žuto svetlo. Pritisnite  dugme LIGHT  4  četvrti put i tri boje (plava / crvena / žuta) će se izmenjivati jedna za drugom u intervalima od 10 sekundi. U momentu menjanja boja, dve boje će istovremeno svetleti. Pritisnite  dugme LIGHT  4  peti put da biste izabrali boju za određeni deo dana:
● Između ponoći i 8h ujutro – žuto svetlo
● Između 8h ujutro i 4h posle podne – crveno svetlo
● Između 4h posle podne i ponoći – plavo svetlo
● Pritisnite  dugme LIGHT  4  šesti put da biste isključili funkciju za osvetljenje.  Simbol za osvetljenje          će nestati sa displeja. Osvetljenje možete koristiti nezavisno od raspršivača i ventilatora, na primer kao noćno svetlo.
● Kada se aparat za vlaženje vazduha automatski isključi, osvetljenje će ostati uključeno. Intenzitet osvetljenja se smanjuje ako je raspršivač aktiviran.

PODEŠAVANJE FUNKCIJA

Vaš MEDISANA intenzivni  aparat za vlaženje vazduha Ultrabreeze ima tri pogodne funkcije: prikaz sata,  integrisani tajmer i funkciju alarma.                
● Podesite trenutno vreme, da biste koristili Ultrabreeze kao običan sat i kao budilnik sa funkcijom alarma.
● Integrisani tajmer Vam omogućava da se Vaš aparat za vlaženje vazduha automatski uključiti isključi u određeno vreme.
● Podešavanje sata i vremena alarma se radi jedno za drugim u proceduri podešavanja. Ako ništa ne podesite ili ako želite da preskočite podešavanja nastavite sa pritiskanjem dugmeta SET  8  dok ne dođete do sledećeg podešavanja. Modalitet za podešavanje vremena alarma je prikazan sa „ON“ i „OFF“ i za alarm      . Ako ne pritsnetete ni jedno dugme 10 sekundi za vreme procedure podešavanja, modalitet za podešavanja se završava.

PODEŠAVANJE VREMENA
Pritisnite dugme SET  8  jednom da uđete u modalitet za podešavanje sata „00.00“ će treperiti na displeju. Nastavite da pritiskate dugme za sat  9  dok se željeni sat ne pojavi na displeju. Nastavite na isti način dugmetom za minute  7  da biste podesili minute.

PODEŠAVANJE TAJMERA
● Pritisnite dugme SET  8  dva puta da uđete u modalitet za podešavanje tajmera. „ON“ će treperiti na displeju. Nastavite da pritiskate dugme za sat  9  dok se ne pojavi sat kada želite da se uključi aparat za vlaženje vazduha. Nastavite na isti način dugmetom za minute  7  da biste podesili minute kao sa dugmetom za sat  9  .
● Kada je postavljeno vreme za uključivanje, aparat za vlaženje vazduha počinje da radi.
● Pritisnite dugme SET  8  treći put i „OFF“ će se pojaviti na displeju.  Nastavite da pritiskate dugme za sat  9  dok se ne pojavi sat kada želite da se isključi aparat za vlaženje vazduha. Nastavite na isti način dugmetom za minute  7  da biste podesili minute kao sa dugmetom za sat  9  .

POSTAVLJANJE ALARMA
● Pritisnite dugme SET  8  četvrti put da uđete u modalitet za podešavanje alarma. Simbol alarma       će treperiti na displeju. Nastavite da pritiskate dugme za sat  9  dok se ne pojavi sat kada želite da se uključi alarm. Nastavite na isti način dugmetom za minute  7  da biste podesili minute kao sa dugmetom za sat  9  .
● Pritisnite dugme SET  8  peti put da aktivirate ili deaktivirate alarm. Simbol alarma       će treperiti na displeju. Pritisnite dugme za sat  9  da biste aktivirali postavljeni alarm; simbol alarma       će se pojaviti na displeju. Pritisnite dugme za minute  7  da biste deaktivirali alarm; simbol alarma       će nestati sa displeja.
● Kada čujete zvuk alarma u zadato vreme, isključite ga pritiskom na bilo koje dugme osim SNOOZE dugmeta.
● Pritisnite dugme SET  8  šesti put da biste se vratili na trenutno vreme na displeju.

FUNKCIJA SNOOZE
Pritisnite dugme SNOOZE  6   da biste uključili funkciju snooze za vreme trajanja alarma. Ovo će isključiti zvuk alarma, ali će ga automatski ponovo uključiti nakon 10 minuta.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
● Pre čišćenja uređaja, proverite da li je uređaj na poziciji OFF i da je adapter isključen iz struje. ● Spoljašnji deo uređaja čistite mekanom i vlažnom krpom. ● Nemojte koristiti jake deterdžente za čišćenje, kao npr. sredstva za uklanjanje masnoća ili druge slične deterdžente jer mogu oštetiti površinu.
● Ako korisitite aparat svaki dan preporučuje se da ga detaljno očistite barem jednom nedeljno. Rezervoar za vodu i  deo za isparavanje pare možete ispirati toplom vodom (> 650C) ili alkoholom od najmanje 75% vol.  Rezervoar za vodu i odeljak za isparavanje pare treba da čistite korisiteći alkoholom nakvašenu krpu ili komad vate. Vodite računa da voda ne prodre u uređaj. ● Ako ne nameravate da korisitite uređaj duže vreme, ispraznite rezervoar za vodu i osušite uređaj. ● Uređaj čuvajte na suvom i hladnom mestu.

DEPONOVANJE
Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje, bez obzira da li  sadrže ili ne toksične supstance, bacati na za to predviđenim mestima.  Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana 28. Jun. 2015..
Komentari
Korpa više o ...
0 proizvoda
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
 • ODLOŽENO PLAĆANJE
 • 3-6 mesečnih rata
 • BEZ KAMATE
 • Mesečna rata 1.000 din
Obaveštenja više o ...
ObavestiObavesti me o promenama na MEDISANA ovlazivac vazduha ULTRABREEZE
Posalji proizvod prijatelju
 

Copyright Internacionalni Anti-Stres Centar (IASC) 2005.   Sva prava zadrzana
telefoni: +381 11 78-38-111 & + 381 65 39-73-798