Internacionalni Anti Stres Centar
Dobrodošli na IASC internet prodavnicu. U prilici smo da Vam ponudimo širok spektar proizvoda iz domena zdravlja i lepote (proizvodi za porodično zdravlje, za profesionalnu upotrebu u ordinacijama, kozmetičkim salonima, fitnes i spa centrima), knjige, kao i obrazovanje na licenciranim stručnim i popularnim edukativnim kursevima i seminarima.
O Nama GOTOVINSKA SNIZENJA Načini Plaćanja Cenovnik
Video Galerija Kontakt Prodajna Mesta Informacije
Kućni Aparati Profesionalni Aparati Kursevi & Obuke Publikacije & Knjige
  Početna stranica » Katalog » Kućni Aparati » Vage »
Odjava
|
Korpa
|
Blagajna
Kategorije
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
Novi proizvodi više o ...
MEDISANA masazer HM-850
MEDISANA masazer HM-850
2.900 din
Valute
Komentar više o ...
Napiši komentarNapiši ocenu ovog proizvoda!
MEDISANA kucna vaga PSA 4.400 din Verzija za stampu
 
 od 1.467 din mesečno ! 
MEDISANA kucna vaga PSA


Narucite telefonom (011) 78-38-111
(065) 39-73-798

UPUTSTVO U PDF FORMATU - vidi UPUTSTVO

 

Delovi:

 1. Displej
 2. Odeljak za baterije (nalazi se sa donje strane vage)
 3. Platforma
 4. Prekidač za podešavanje jedinice merenja (kilogrami, funte, stone - 6,35 kg nalazi se sa donje strane vage)

Sigurnosna uputstva

 • Vagu koristite samo u za to predviđene svrhe koje su opisane u uputstvu za upotrebu.
 • Garancija će biti nevažeća ako je vaga korišćena u svhe za koje nije namenjena.
 • Vaga je namenjena za kućnu upotrebu. Nije namenjena za korišćenje u komercijalne svrhe u bolnicama ili medicinskim ustanovama.
 • Bilo koji oblik terapije ili dijete za osobe sa premalom ili prevelikom težinom zahteva stručno savetovanje profesionalca  (doktor, nutricionista). Vrednosti
   dobijene merenjem na vagi mogu se koristiti kao korisni dodatak.
 • Vaga nije namenjena za trudnice
 • Vaga nije namenjena za osobe sa pacemakerom ili drugim medicinskim inplantima. Informacija o količini telesnih masnoća može biti netačna kod ljudi
   koji boluju od dijabetesa ili poseduju druga psiho-fizička ograničenja. Isto se odnosi  i na sportiste u vrhunskoj formi.
 • Vaga nije dizajnirana za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i decu),  kao i osobe koje nemaju
   dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja.
 • Deca moraju uvek biti pod nadzorom da se ne bi igrala sa vagom.
 • Nemojte koristiti vagu ako radi nepravilno, ukoliko je došlo do pada, ako je upala u vodu ili je oštećena.  
 • Nemojte koristiti vagu u uslovima ekstremno visoke temperature i vlažnosti vazduha.
 • Držite vagu dalje od vode.

Opasnost od prevrtanja!

 • Ne postavljajte vagu na neravnu površinu
 • Vodite računa da kada stajete na vagu ne stanete na uglove vage
 • Nikada nemojte stajati na uglovima/ivicama vage

Opasnost od klizanja!

 • Nemojte stajati na vagu vlažnim ili mokrim stopalima. Skinite čarape pre nego što stanete na vagu.
 • Postavite vagu na čvrstu i ravnu površinu. Ako postavite vagu na mekanu i neravnu površinu dobijeni rezultati  mogu biti netačni. 
 • Uvek se merite u na istoj vagi, na istom mestu i na istoj površini.
 • Merite se bez odeće, čarapa i cipela, pre obroka i uvek u isto vreme.
 • Maksimalna težina za koju je namenjena vaga je 180 kg / 396 lbs / 28 st 4 lbs. Nemojte preopterećivati vagu jer to može dovesti do nepopravljivih oštećenja.
 • Rukujte vagom pažljivo.
 • Vaga ne sme biti izložena udarcima ili vibracijama.
 • Nemojte ništa bacati ili ispustiti na vagu.
 • Nemojte pokušavati da rasklopite vagu, u suprotnom će garancija biti poništena. Vaga ne sadrži delove kojima je potrebno održavanje ili zamena od strane korisnika osim baterija.
 • Ne pokušavajte sami da popravite vagu u slučaju kvara jer će to dovesti do poništavanja garancije. U slučaju bilo kakvog kvara obratite se uvozniku.
 • Mernu površinu i elektode brišite vlažnom krpom posle svake upotrebe. Nemojte koristiti sredstva za uklanjanje masnoća ili  uranjati vagu u vodu.
 • Nemojte vagu čuvati u uspravnom položaju jer to može dovesti do curenja baterija.
 • Ako vagu ne korisitite duži vremenski period, izvadite baterije.

Proverite da li se u pakovanju nalazi: kućna vaga PSA, 3 AAA baterije LR03 od 1,5V, 1 AA  baterija LR06 od 1,5V  i uputstvo za upotrebu. Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja. Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer moše doći do gušenja!

Preduslovi koji moraju biti ispunjeni da biste dobili tačne i pouzdane rezultate merenja:

 • Uvek se merite u istim uslovima
 • Uvek se merite u isto vreme
 • Stanite uspravno i mirno bez pomeranja za vreme merenja
 • Poželjno je da se merite ujutro nakon kupanja ili tuširanja vodeći računa da su Vam stopala suva
 • Ukoliko se redovno merite možete dobiti pouzdane informacije o kretanju Vaše telesne težine.

Postavljanje / menjanje baterija
Pre nego što uključite Vašu digitalnu vagu postavite tri AAA baterije LR03 od 1,5V i jednu AA  bateriju LR06 od 1,5V (za sat) koje ste dobili u pakovanju.  Da biste to uradili otvorite odeljak za bateriju (2) koji se nalazi sa donje strane vage i postavite baterije. Vodite računa o polaritetu baterije (kao što je prikazanu u odeljku za baterije). Zatvorite poklopac. Bateriju zamenite ako se na displeju (1) pokaže znak „Lo“ ili ako se na displeju ne pokaže ništa kada uključite vagu.

Sigurnosne napomene vezane za baterije
Nemojte rastavljati batrije. Ako je neophodno očistite baterije i kontakte u uređaju pre nego što postavite baterije. Prazne baterije odmah izvadite iz vage. U slučaju da baterije iscure, vodite računa da kiselina ne dođe u kontakt sa kožom, očima ili membranom sluzokože nosa ili očiju. Ako kiselina ipak dospe u kontakt sa ovim delovima tela detaljno isperite sa puno tekuće vode i obratite se lekaru. Ako progutate bateriju, odmah se obratite lekaru. Prilikom zamene baterija uvek zamenite sve baterije istovremeno. Uvek koristite baterije iste vrste i nikad ne koristite jednu korišćenu i jednu novu bateriju. Vodite računa o polaritetu prilikom postavljanja baterija. Vodite računa da poklopac za baterije bude dobro zatvoren.  Ukoliko ne planirate da koristite vagu duže vreme izvadite baterije. Čuvati van domašaja dece. Ne puniti baterije jer mogu da eksplodiraju. Ne praviti kratki spoj jer može doći do eksplozije. Ne bacati u vatru jer može doći do eksplozije. Nove baterije čuvajte u njihovom originalnom pakovanju i dalje od metalnih objekata, da ne bi došlo do kratkog spoja. Ne bacati istrošene baterije zajedno sa smećem iz domaćinstva. Bacite ih na posebno predviđena mesta ili ih predajte ovlašćenom prodavcu.

Menjanje jedinice merenja
Možete postaviti različite jedinice merenja kilogrami (kg), stone (st) ili funte (lb). Korisiteći mali prekidač na donjoj strani vage izaberite željenu jedinicu merenja.

Podešavanje sata
Podesite sat tako što ćete okretati točkić koji se nalazi u odeljku za baterije. Ako ne želite da koristite sat, izvadite bateriju.

Merenje

 1. Postavite vagu na čvrstu ravnu površinu. Sve četiri nožice moraju biti na podu. Mekana i neravna površina može uticati  na rezultat merenja.
 2. Uvek se merite na istoj vagi, na istom mestu i u isto vreme. Merite se bez odeće, pre obroka, poželjno je ujutro pre doručka.
 3. Stanite sa obe noge na vagu. Na displeju će se prikazati „0.0 kg“. Vrednost će se menjati a znak „kg“ će treperiti za vreme merenja. Kada se vaga stabilizuje znak „kg“ će prestati da treperi i biće konstantno prikazan na displeju. Vaša izmerena težina je npr. 65.1 (65 kg i 100 g) i biće prikazana na displeju približno 6 sekundi. Nakon toga vaga se automatski isključuje.

Napomena: Ako je vaga transportovana ili premeštana možete je kalibrisati blagim tapkanjem merne površine nogom dok se na displeju ne pojavi prvo „CAL“, a zatim „0.0 kg“. Vaga će se automatski isključiti nakon približno 6 sekundi.

Moguće greške                         

 1. „OL“   Vaga je preopterećena
 2. LO“   Baterije su prazne(zamenite ih novim)
 3. „ERR“   Greška tokom merenja
 4. „ _ _ _ _“  Podaci nisu snimljeni

Čišćenje i održavanja

 • Izvadite baterije pre čišćenja.
 • Nemojte koristiti jak deterdžent ili čvrste četke za čišćenje.
 • Vagu i elektrode čistite mekanom vlažnom krpom. Nikada ne korisitite abrazivna sredstva ili alkohol.
 • Vodite računa da voda ne uđe u uređaj. Nemojte uranjati vagu u vodu. Nakon čišćenja možete ponovo korisititi vagu  tek kada je potpuno suva.
 • Nemojte izlagati vagu direktnom sunčevom svetlu i zaštitite je od vlage i prašine.
 • Nemojte vagu čuvati u uspravnom položaju jer to može dovesti do curenja baterija.
 • Ukoliko vagu ne koristite duže vreme, izvadite baterije. U suprotnom može doći do curenja baterije.

Deponovanje

Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje, bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance, bacati na za to predviđenim mestima. Molimo da izvadite baterije pre nego što bacite vagu. Baterije nemojte bacati sa smećem iz domaćinstva već na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana 22. Jun. 2010..
Komentari
Korpa više o ...
0 proizvoda
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
 • ODLOŽENO PLAĆANJE
 • 3-6 mesečnih rata
 • BEZ KAMATE
 • Mesečna rata 1.000 din
Obaveštenja više o ...
ObavestiObavesti me o promenama na MEDISANA kucna vaga PSA
Posalji proizvod prijatelju
 

Copyright Internacionalni Anti-Stres Centar (IASC) 2005.   Sva prava zadrzana
telefoni: +381 11 78-38-111 & + 381 65 39-73-798