Internacionalni Anti Stres Centar
Dobrodošli na IASC internet prodavnicu. U prilici smo da Vam ponudimo širok spektar proizvoda iz domena zdravlja i lepote (proizvodi za porodično zdravlje, za profesionalnu upotrebu u ordinacijama, kozmetičkim salonima, fitnes i spa centrima), knjige, kao i obrazovanje na licenciranim stručnim i popularnim edukativnim kursevima i seminarima.
O Nama GOTOVINSKA SNIZENJA Načini Plaćanja Cenovnik
Video Galerija Kontakt Prodajna Mesta Informacije
Kućni Aparati Profesionalni Aparati Kursevi & Obuke Publikacije & Knjige
  Početna stranica » Katalog » Publikacije & knjige »
Odjava
|
Korpa
|
Blagajna
Kategorije
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
Novi proizvodi više o ...
TENS elektrode za BD-7900 (2 kom)
TENS elektrode za BD-7900 (2 kom)
1.200 din
Valute
Komentar više o ...
Napiši komentarNapiši ocenu ovog proizvoda!
IASC anti-stres holisticki prirucnik (fotokopija) 0 din Verzija za stampu
 
IASC anti-stres holisticki prirucnik (fotokopija)


Narucite telefonom (011) 78-38-111
(065) 39-73-798

1.4. Bioenergoinformacioni pribor

Poslednjih godina (1989-1996) formiran je novi naučni pravac bioenergoinformatika koja proučava "superslabe" informaciono-energetske interakcije u živim sistemima. Paralelno sa klasičnim naučnim znanjima, koriste se i empirijski ponovljive ezoterijske informacije i to kako drevne, tako i savremene. Prioritet se pri tome poklanja informaciji kao formi i programu života, a ne energiji.

Informacija se prihvata kao nekakva strukturno-smisaona raznolikost, koja može biti neispoljena, ispoljena ili pak prosto reflektovana. Usput primetimo da je ovde ispoljen princip Pravoslavne Trojice: Neispoljena informacija - Apsolut, ispoljena - Logos, a reflektovana - Duh.

Takva čudna podudarnost strukture naučne definicije sa ezoterijskom terminologijim nije slučajna.

Kao osnovno ispoljavanje Svemira (Vaseljene) i bioenergoinformatike posmatraju se kategorije, kao što su informacija-svest i energija-materija. Svest se pri tome razmatra kao najviša forma informacije i "operator smisla". Smisao je ovde karakteristika vrednosti informacije.

Celokupnost svih mogućih sistema Vaseljene sa njihovim karakteristikama informativnosti Ii energetičnosti E formira neko informaciono-energetsko prostranstvo, u kome sisteme vrednujemo po vrednostima odnosa I/E. Apriori pretpostavljamo, da se evolucija Vaseljene razvija u pravcu razvoja visokoinformativnih, ali niskoenergetskih "ekonomičnih" sistema.

Bioenergoinformatika se formirala i kao pogled na život, koji se oslanja na sintezu ne samo naučnih, nego i ezoterijskih znanja. Ona je povezana sa predstavama o jedinstvu IE-prostranstva Vaseljene, koje uključuje i suptilni duhovni svet svesti [1,2].

U okviru savremene tehnokratske civilizacije, ne gledajući na dobar primer koji nam daje Priroda, ne preovlađuju "ekonomični" sistemi, već visokoenergetski. U medicini su se, takođe, mnogo godina razvijale "visokomedikamentozne" tehnologije lečenja. Međutim, neophodno je potrebno razvijati nove tehnologije korekcije stanja organizma, koje "štede" ljudski organizam.

Krajem 60-tih godina u naučnoj literaturi se pojavio termin informacionog delovanja (Presman [2 ]), koji podrazumeva delovanja energija manjih od toplotnih (kT).

Nadalje se termin široko koristi, a posebno u publikacijama škole akademika Devjatkova za radiotalase male intenzivnosti (manje od 10 -5 W/cm 2) u opsegu ekstremno visokih frekvenci (EVF).

U današnje vreme prag niske energetičnosti rapidno pada, što zavisi od aparata koji registruju ove energije. Kako ova osetljivost raste, to se i prag osetljivosti pomera u pravcu "čisto informacionih" uticaja.

U radovima Volčenka (sa Kolbunom i dr. u zbornicima IRE AN po MM-talasima za 1989-1993 god.) pokazano je da su senzorni odgovori i niz reakcija mikroorganizama suštinski podudarni prilikom delovanja na žive organizme, u jednom slučaju, MM-talasima, a u drugom-ekstrasenzornim delovanjem. Na taj način, definisan je približni opseg energije mogućih ekstrasenzornih informaciono-energetskih uticaja: 10 -5…10 -10 W/cm 2, a po nizu podataka i niže od 10 -12 W/cm 2, što je praktično "bezenergetski" prenos informacija.

Vrlo je važno korišćenje IE-interakcije pri stvaranju tehnologija kod kojih su najmanji utrošci energije, istovremeno sa dobijanjem najkvalitetnije i najpotpunije informacije, što je vrlo efikasno i ekološki najisplativije.

Ovde se posebno treba zaustaviti na bioadekvatnim medicinskum tehnologijama. Bioadekvatnost je ovde vezana za korišćenje takvih vrednosti energija polja, koje se pojavljuju pri normalnom funkcionisanju ljudskog organizma i njegovih tkiva. U tom smislu velika većina postojećih fizioterapeutskih agenasa, a takođe i tvrda jonizujuća zračenja, jesu "udarac pesnicom" po organizmu. Takav isti efekat daju mnogi medikamenti i njihove alopatske doze.

Budućnost je, u to smo ubeđeni, na strani delovanja bioadekvatnih informacionih agenasa na organizam! Kao dobar primer tome služe kratkotalasne (MRT/ITT) metode, laseri male snage, jonizatori vazduha, homeopatija, fitoterapija, akupunktura, tačkasta masaža, i mnoge druge metode tradicionalne medicine.

Posebno je bitna provera bioadekvatnosti i ekologičnosti IE-tehnolgija korišćenjem dijagnostičkih testova (po metodologiji Foll-a, Nacatane, Akabane, …, puls dijagnostike, dijagnostike po metodi Kirlijana, hemodinamike itd.) Dijagnostika treba da bude operativna, pregledna, i naroćito je poželjno da bude realizovana sa povratnom spregom preko kompjutera.

U poglavljima koja slede podrobnije ćemo izložiti savremeni nivo razvoja aparature i sistema bioenegoinformatike:

 • Aparati za kratkotalasnu (MRT/ITT) terapiju
 • Terapeutsko-dijagnostički sistemi
 • Laseri (terapija primenom monohromatske svetlosti)
 • Jonizatori (terapija negativnim jonima)

1.4.1. Aparati za kratkotalasnu (MRT/ITT) terapiju

U medicini se odavno koristi elektromagnetno zračenje raznih opsega frekvenci, ali relativno skoro je počelo korišćenje MM-opsega, u koje spadaju talasi dužine od 1 do 10 mm, pošto ovim talasima odgovaraju frekvencije od 30 do 300 GHz, to u skladu sa standardom imaju naziv KT-terapije (kratkotalasne), MM-terapije (milimetarske). Osim toga nazivaju se i MRT (mikrotalasne rezonantne terapije) i ITT (informacione talasne terapije).

Prvi koraci u ovom pravcu su napravljeni u Rusiji sredinom 60-ih godina. Uspešan rad grupe naučnika na čelu sa akademikom Devjatkovim i profesorom Golantom krunisan je zahtevom za otvaranje "Rezonansnog odgovora živih organizama na uticaj elektromagnetnih talasa" (OT-10178 SSSR sa prioritetom od 04.12.1979. godine).

Cilj ovog rada nije bavljenje medicinskim aspektima KT-terapije, već razmatranje sa tehničke strane stanje baze uređaja i analiza osnovne tendencije njihovog razvoja [4].

Osnovna podela KT-aparata

Aparati za KT-terapiju dele se na aparate sa fiksiranim frekvencijama (fiksirane talasne dužine) i aparate sa širokim frekventnim opsegom (talasne dužine 1-10 mm).

Prva generacija KT- uređaja

Prvi izveštaj o primeni mm-talasa netoplotnog intenziteta u zdravstvu objavili su lekari Cherkasov i Nedzveckij 1981. godine u novinama "Moskovske novosti" od 25. januara.

Ubrzo posle toga napravljeni su prvi uređaji za KT-terapiju ("Java" i "Elektronika") i postavljeno je pitanje u vezi sa njihovom primenom u praktičnoj medicini.

Nakon uspešnog kliničkog testiranja, uređaj "Jav" (napravljen u preduzeću "Istok", grad Frjazino, autori profesori Golant i Dedik) preporučen je za serijsku proizvodnju i primenu od strane Komiteta za novu medicinsku tehniku Ministarstva zdravlja SSSR 13.07.1987. godine.

Uređaj "Elektronika KVČ-01" (autori Pisanko i Muskin preduzeće "Saturn", Kijev) bio je uskoro takođe kompletnan sa medicinsko-biološkog gledišta i dobio je dozvolu za industrijsku proizvodnju i kliničku primenu 1990. godine.

Široka primena KT uređaja prve generacije od strane lekara u klinikama i bolnicama potvrdila je dobra konstruktorska rešenja ovih uređaja.

Najznačajniji parametri KT-aparata jesu: talasna dužina, intenzitet talasa, modulacija.

Talasne dužine. U uređajima "Java" koristi se uski spektar zračenje na fiksiranim talasnim dužinama od 5,6 i 7,1 mm; u uređajima "Elektronika" - zračenje na talasnoj dužini od 4,9 mm. Izbor talasa od 4,9 mm je urađen na osnovu analize specifičnosti širenja MM-talasa u atmosferi. Ova talasna dužina predstavlja maksimalnu apsorpciju MM-zračenja u atmosferi prouzrukovanog interakcijom sa molekulama kiseonika. Talasne dužine, koje koristi uređaj "Java", pronađene su 70-ih godina eksperimentalnim putem, neposredno u kliničkim uslovima (5,6 mm - Nedzveckij), kao i na eksperimentima sa životinjama (7,1 mm - Sevostjanova, Rebrova).

Intenzitet talasa. Uslovnom granicom netoplotnog delovanja kod KT zračenja smatra se 10 mW/cm 2. Do ovog nivoa gustine fluksa energije zagrevanje živog tkiva pod uticajem KT zračenja ne premašuje deliće jednog stepena.

Kod izbora generatora i radijatora u KT terapiji autori su uvek težili na sačuvaju netoplotni karakter zračenja.

U generatoru "Java" se koristi dioda velike brzine i snage 20-30 mW, kao i radijatori u obliku pravougaonog megafona sa dosta velikom aperturom (2 cm 2). Na osnovu toga istraživači i lekari koristili su ga za zračenje zona Zaharijina-Heda, kao i otvorenih rana.

Za uređaj "Elektronika" razrađena je specijalna poluprovodna Ganova dioda izlazne snage 10 mW. Posle toga korišćeni su kompaktni megafoni sa aperturom najviše do 1 cm 2 ili dielektrične antene. Zbog toga je ovaj uređaj pogodan za zračenje akupunkturnih, odnosno biološki aktivnih tačaka (BAT).

Modulacija KT zračenja. U prvim uređajima za MM-terapiju korišćene su jednostavne varijante niskofrekventne modulacije u opsegu oko 100 MHz u cilju obezbeđenja zračenja objekta u granicama kompletne širine biološkog rezonansnog odziva.

Opseg MM-zračenja je postignut putem dodavanja električnog pomeranja sa frekventne mreže na varakor, koji se nalazi u rezonansnoj komori.

U uređaju "Elektronika"izabrana je amplitudna modulacija, koja je realizovana uz pomoć atenuatora sa električnim upravljanjem.

U prvim varijantama uređaja "Elektronika KVČ-01" realizovan je isprekidani režim od tri intervala zračenja i dve pauze između zračenja, što vremenski traje isto bez obzira na vreme trajanja terapije (5-30 minuta).

Počev od "Elektronike KVČ-101" razrađeni su složeniji režimi kako sa vremenskom manipulacijom (6 i 11 sek) tako i sa modulacijom od 5 ili 45 Hz.

Isturena glava. Najpozitivniji momenat u konstruisanju uređaja "Elektronika" je razrada isturene glave za zračenje težine do 0,5 kg, što je pružilo mogućnost korišćenja minijaturnog nosača i smanjenja težine kompletnog uređaja, kao i primene uređaja sa dve glave sa zračenjem na istoj ili raznim frekvencijama.

Uređaj "Java" je uvek imao monobločnu konstrukciju, što je zahtevalo korišćenje teških masivnih nosača težine do 2,5 kg. Poslednja generacija uređaja "Jav" nemaju monobločnu konstrukciju.

Druga generacija KT-uređaja

U poslednje vreme broj raznih modifikacija MM-uređaja, koji se proizvode u Rusiji, premašuje 50. U ovoj analizi razmotrićemo tendencije u razvoju ovih uređaja. Ukratko, to su automatizacija i minijaturizacija.

Većina novih uređaja za MM-terapiju ima indikaciju režima rada, automatsko podešavanje frekvencije (umesto ručnog), svetlosnu i zvučnu indikaciju početka i završetka terapije, automatsko isključenje uređaja po završetku terapije, samodijagnostiranje funkcija uređaja i dr. Takva automatizacija čak i na savremenom nivou razvoja elektronike zahteva povećanje dimenzija bloka upravljanja i ugrađivanje većeg panela za dugmad i indikatore. Na ovaj blok se priključuju jedna ili nekoliko lakih i manjih indikatorskih glavica, koje se koriste za zračenje nekoliko tačaka kod jednog bolesnika ili za istovremeno zračenje nekoliko bolesnika.

Jedna od novih tendencija se sastoji u razradi MM-uređaja sa upravljanjem pomoću kompjutera. Razrađen je interfejs, koji se ugrađuje u kompjutere i obezbeđuje zahtevane režime napajanja poluprovodničkih generatora, uključujući razne vrste modulacija (uređaj "Meridian", grad Tomsk).

Zajedno sa multifunkcionalnim uređajima proizvode se MM-glave samrežnim adapterom, koje su dosta jednostavne u upotrebi i predviđene za "samolečenje" kod kuće (ovi uređaji liče na uređaje za masažu, kvarcne lampe, termometre). Napajanje može biti od akumulatora, kao kod portabl kasetofona.

U integrisani procesor moguće je ugraditi desetine raznih režima modulacije. Za glave male mase (40-70 gr) nije potreban stalak. Takvu glavu možete držati u ruci ili pričvrstiti lepkom na telo pacijenta. Uređaji ovog tipa su "Luč KVČ", "Agat", "Mališ".

Kombinacija visoke preventivne i terapijske aktivnosti uz jednostavno korišćenje i nisku cenu ovih uređaja, doprineće u budućnosti da svaka porodica ima uređaj takvog tipa kod kuće, kao što imaju termometar ili inhalator.

Talasne dužine. Iako konstruktori pokazuju određeni konzervatizam i koriste samo proverene talasne dužine, kao što su 4,9; 5,6 i 7,1 mm, najnovija je tendencija proširenje opsega talasnih dužina u novim uređajima, zajedno sa tendencijom za skraćenje talasnih dužina.

Napravljeni su uređaji sa promenom frekvencije generisanja, kao i sa kvazišumnim spektrom zračenja (generatori šuma).

Više puta u literaturi se naglašava perspektiva korišćenja u MM-terapiji talasne dužine od 2,5 mm, na koju dolazi drugi minimum apsorbcije molekularnog kiseonika.

Osim toga treba navesti sledeće varijante proširenja radnih frekvencija: u kombinaciji uređaja "Jalbot" i "Jarmarka" (proizvodi preduzeće "Istok") predviđa se zračenje na sledećim talasnim dužinama: 5,6; 6,0; 6,4; 6,75 i 7,1 mm.

Uređaj "Jarmarka" faktički predstavlja varijantu uređaja "Java" sa pet glava. "Jalbot" je uređaj za dijagnostiku, koji je predviđen za zračenje uzoraka krvi bolesnika, a ne samog bolesnika. Nakon zračenja prema specijalnim markerima u krvi bolesnika određuje se optimalna talasna dužina zračenja, na kojoj se vrši terapijsko zračenje. Obiman istraživački rad za izbor najboljih informacionih markera i uspešno kliničko testiranje obavljeni su u Bolnici br.6 u Moskvi od strane renomiranih stručnjaka u oblasti KT terapije, na čelu sa dr. Poslavskim.

Nove terapijske frekvencije ponuđene su u uređajima "Stela", "ART-1", ali još rano govoriti o njihovom sigurnom medicinskom testiranju.

Intenzitet zračenja. Postoji stalna tendencija u smanjenju nivoa intenziteta zračenja. Osim očiglednih ekoloških razloga (lekari su se plašili boravka pored ovih uređaja u toku radne smene) glavni razlog za smanjenje snage MM-generatora je bio sledeći: kod Ganovih dioda oko 1% toplotnog opterećenja u prvim KT uređajima iznosilo 10 W i nije pružilo mogućnost konstruisanja glava za zračenje malih dimenzija.

Kod prvih uređaja sa isturenim glavama ("Elektronika", "Java 103", "Bajur") oslobađanje toplote je zahtevalo smanjenje snage zračenja do 10 mW.

Bitno smanjenje dimenzija glave u uređajima "Luč KVČ" (2-3 cm i 4-5 gr) postignuto je uz primenu specijalno razrađenih dioda sa smanjenom potrošnjom električne energije, ali i sa manjom izlaznom snagom (0,5-2 mW).

Stečeno iskustvo u primeni ovih uređaja u medicini govori o tome, da je 1mW/cm 2 dovoljno u svim slučajevima zračenja BAT. Visoki nivo gustine snage, koji se primenjuje u uređaju "Java", opravdan je samo za zračenje otvorenih rana i krupnih zglobova.

Neki KT-uređaji kao što su "Meridian", "ART-1", rade sa smanjenom snagom (0,01-0,5 mW), ali za sada se još ne preporučuje ovaj nivo zračenja za široku primenu.

Još je manja snaga uređaja za tzv. informaciono-talasnuterapiju tipa "Porog", "Kovert", ”Politon” .

Modulacija KT zračenja. U novim uređajima sve šire se koriste i "kombinovani" signali. Pod kombinovanim signalima podrazumeva se MM-signal sa modulacijom dopunskim signalom i do ultra niske frekvencije.

Niskofrekventni signal može da bude periodični proces, na primer, ponavljanje uključenog i isključenog signala, ravnomerna promena po sinusoidi, ali ovo može da bude i kombinovani signal: promena impulsa različitog trajanja sa raznim pauzama (takav režim se preporučuje slabim bolesnicima), kao i kardiogram i muzika. U KT-uređajima poslednje generacije koriste se integrisani procesori u čiju memoriju je moguće ugraditi desetine režima zračenja, pri čemu su mogućnosti konstruktora uvek ispred mogućnosti lekara da objektivno provere sve ponuđene režime .

Sa uspehom se primenjuju u medicini i MM-generatori sa posebnim režimomšuma, neodređenog zračenja ("Porog",”Politon”), sa istim isprobanim talasnim dužinama.

Primena takvog zračenja bazira se na pretpostavci da će organizam čoveka kao sistem za biranje frekvencija sam uzeti iz MM-signala širokog spektra svoju individualnu frekvenciju, koja odgovara konkretnom organizmu i konkretnoj patologiji. Prvi put je takav režim realizovan 1990 godine na uređaju tipa “Šlem” (na talasnim dužinama 5,6 i 7,1 mm), a zatim kasnije i na uređajima tipa “Politon” (na talasnim dužinama od 1 do 10 mm) i "Elektronika KVČ-104" na talasnoj dužini od 4,9 mm.

O aparatima tipa “Politon biće reči detaljnije kasnije.

Multifunkcionalni uređaji

Ovde ćemo da razmotriti dva tipa uređaja.

Prvi tip su uređaji kod kojih se KT zračenje kombinuje sa drugim vrstama fizioterapije (laserska, magnetna, IC i sl.). Iste vrste zračenja primenjuju se istovremeno ili povremeno (smenjuju se). Po pravilu uređaj ima procesor, koji omogućava izbor potrebnog režima zračenja. Jedan od takvih uređaj je "Luč-1", koji obezbeđuje mogućnost primene odvojeno ili zajedno i laserskog zračenja na dužinama 0,63 i 0,85 μm i KT na 7,1 mm sa velikim brojem modularnih funkcija. U ovu grupu spada i stimulator "Džuna", koji je napravila Džuna Davitašvili u saradnji sa firmom "Orion" (konstruktor Borunov). U ovom uređaju se kombinuje infracrveno zračenje i niskofrekventna električna polja.

Sa druge strane često se koristi naziv multifunkcionalni za uređaje ili komplekse, koji objedinjuju medicinsko MM-zračenje sa dijagnostikom (terapijsko-dijagnostički kompleksi). Jacunenko je predložio jedan od prvih takvih kompleksa. On je dodao uređaju za terapiju sa više kanala specijalni uređaj za elektropunkturnu dijagnostiku ("Luč-KVČ-D"), koji na osnovu elektrofizičkih parametara (kompleksna elektroprovodljivost, anodno-katodna (galvanska) provodljivost i temperaturni gradijent) BAT, izmerenih pri jednosmernoj i naizmeničnoj struji, daje objektivnu informaciju o stanju organizma i izdvaja organe i sisteme sa patologijom. To su principijelno novi ekspertni sistemi.

U poslednje vreme se pojavilo nekoliko tipova novih uređaja za lečenje i dijagnostiku tipa "Šarm", "Eutonija", "Adma", u kojima se kombinuje MM-terapija i razna akupunkturna dijagnostika, kao što su "Folijeva", "Riodaraku", "Akabane".

Pravci budućeg razvoja KT-uređaja

Verovatno će u budućnosti doći do podele MM-uređaja na dva različita pravca: portabl uređaji za kućno lečenje i uređaji za dijagnostiku.

Važni korak u procesu pretvaranja MM-glave u kućni uređaj se sastoji u zameni Ganovih dioda tranzistorima.

Trenutno se radi na razradi tranzistora MM-opsega, koji će imati veći koeficijent korisnog dejstva i nižu cenu.

Najpre, to će doprineti smanjenju težine glave do nekoliko grama i korišćenju napajanja od akumulatora, a drugo, doprineće smanjenju cene ovih uređaja.

Zatim će se raditi na objedinjavanju u istom uređaju raznih vrsta uređaja: KT sa magnetnim, laserskim i sl. delovanjem.

Ovo će dovesti do širenja preporuka u vezi sa preventivnim MM-zračenjem u cilju biološke stimulacije organizma, aktiviranja metabolizma i poboljšanja imuniteta, kao i lečenja niza jednostavnih bolesti u kućnim uslovima.

U drugim slučajevima kod ozbiljnih oboljenja lekar treba da pregleda pacijenta uz pomoć uređaja za lečenje i dijagnostiku i na osnovu toga može da odabere individualnu optimalnu frekvenciju, intenzitet i režim zračenja, a takođe tačke i zone uticaja, i da kompjuterizovano pratireakciju organizma na zračenje.

Važan korak u napretku MM-uređaja biće povratna biološka sprega, tj. korekcija parametara na osnovu reakcije organizma. Već se radi na prvim prototpovima interfejsa za takvu biološku povratnu spregu.

Aparat “Politon”

Aparat za informaciono-talasnu terapiju "Politon" namenjen je za bezmedikamentoznu, bezkontaktnu korekciju devijacija fiziološkog stanja čovekovog organizma uzrokovanih različitim bolestima, putem dejstva elektromagnetnog polja milimetarskog opsega, na biološki aktivne tačke čoveka (akupunkturne tačke, anatomsko-topografske zone Foll-a ili lokalno na rane ili opekotine, čireve itd.).

Tehničke karakteristike aparata "POLITON":

 • napajanje 220 v, 50 hz
 • korišćena snaga 0,6 w
 • spektralna gustina zračenja u mm-opsegu 3 · 10 -19 w/hz
 • spektralna gustina zračenja u optičkom opsegu 5 · 10 -18 w/hz
 • talasni spektar generisanih elektromagnetskih talasa 5 · 10 10 ÷ 5 · 10 14 hz
 • dimenzije 135 ·30 ·20 mm
 • težina 200 gr.

Aparat za informaciono-talasnu terapiju "Politon" radi na principu generatora šuma, s tim da generiše elektromagnetske talase u milimetarskom frekventnom opsegu. Spektralna gustina izračene snage je veoma niska, tako da se uticaj faktički svodi samo na informaciono dejstvo.

Organizam pacijenta iz čitavog frekventnog opsega uzima upravo one talase koji mu nedostaju.

1.4.2. Terapeutsko-dijagnostički sistemi

Kao posebni pravac razvoja višenamenskih sistema uobličavaju se terapeutsko-dijagnostički sistemi,kao i sistemi za ekspres dijagnostiku (ili automatizovani dijagnostički sistemi, ekspertni sistemi) [5,6].

Često se naziv "multinamenski" koristi za aparate ili sisteme, koji objedinjuju medicinsko MM-zračenje sa dijagnostikom (terapijsko-dijagnostički sistemi).

Jacunenko je predložio jedan od prvih takvih kompleksa, koji je realizovan tako što je dodao uređaju za terapiju sa više kanala specijalni uređaj za elektropunkturnu dijagnostiku ("Luč-KVČ-D").

Nezavisno od toga da li dijagnostički sistem ide zajedno sa terapeutskim aparatom ili predstavlja nezavisnu celinu njegova je svrha da, kroz ekspresno obavljeno testiranje organizma preko stanja meridijana i biološki aktivnih tačaka, pruži informaciju lekaru-terapeutu o stanju zdravlja pacijenta, i eventualno ga uputi na dopunske klasične preglede.

Uređaji za elektropunkturnu dijagnostiku

Ovi uređaji funkcionišu na osnovu elektrofizičkih parametara biološki aktivnih tačaka pacijenta (kompleksna elektroprovodljivost kože, anodno-katodna (galvanska) provodljivost i temperaturni gradijent), izmerenih pri jednosmernoj i naizmeničnoj struji, koji daju objektivnu informaciju o stanju organizma i izdvajaju organe i sisteme sa patologijom. To su principijelno novi ekspertni sistemi.

U osnovi tradicionalne istočne refleksoterapije leži sindromna puls-dijagnostika i akupunktura. Pri tome se u većoj meri, za razliku od zapadne (savremene) medicine, koristi opštesistemski terapeutski pristup-"leći se bolesnik, a ne bolest". Kroz prirodne "prozore" – akupunkturne, bioaktivne tačke (BAT) možemo "posmatrati" funkcionalno stanje unutrašnjih organa čovekovog organizma i aktivno delovati na njih, ostvarujući korekciju stanja određenih organa i homeostaze u celini. Osnovni princip drevne istočne refleksoterapije je princip regulacije stanja dvanaest osnovnih funkcionalnih sistemaunutrašnjih organa (po staroj kineskoj terminologiji - meridijana), koji održavaju dinamičku ravnotežu u organizmu. U okviru takvog pristupa refleksoterapeuti prvenstveno teže ka postizanju harmonije svih delova tela čoveka: "desnih" i "levih", "unutrašnjih" i "spoljašnjih", "gornjih" i "donjih". Poželjno je, pri tome, ostvariti harmoniju pri povećanju (ili očuvanju) opšteg tonusa organizma.

Savremeni progres u biomedicinskoj elektronici suštinski olakšava izvršenje ovog zadatka, omogućivši nam da izbegnemo dijagnostički komplikovani i elitarni pristup kineskih lekara.

U poslednje vreme se pojavilo nekoliko tipova novih uređaja za lečenje i dijagnostiku tipa "Šarm", "Eutonija", "Adma", "Midin-KVČ", "Elektronika-KVČ" itd. u kojima se kombinuje MM-terapija i različite metode elektropunkturnih dijagnostika.

Metode dijagnostikovanja, bazirane na navedenim principima razlikujemo po fenomenu koji je uzet za osnovu sistema ili po naučniku koji je prvi uveo fenomen u naučnu javnost.

Tako razlikujemo nekoliko dijagnostičkih metoda, kao što su :

 • elektropunkturna dijagnostika po metodi Foll-a - "folijeva" (Voll, 1953);
 • korporalna elektropunkturna dijagnostika fenomena Ryodoraku po metodi -"riodaraku"-"nakatani" (Nacatan & Hyodo, 1950);
 • korporalna dijagnostika određene osetljivosti na bol po metodi Akabane -"akabane" (Akabane, 1962);
 • elektropunkturna dijagnostika po metodi Nečuškina - "nečuškina" (Nečuškin, 1974);
 • elektropunkturna dijagnostika po metodi Nečuškina i Gajdamakine -"nečuškina-gajdamakine" (Nečuškini, Gajdamakina, 1976);
 • elektropunkturna dijagnostika na osnovu stanja aurikularnih tačaka -"aurikulo";
 • optička dijagnostika po stanju zenice oka pacijenta - "irido";
 • elektro-segmentarna dijagnostika sa mogučnošću merenja potencijala i struja u ustnoj duplji itd.

Takođe postoji nekoliko "čisto" dijagnostičkih sistema različitih proizvođača: "Imedis-Foll"-elektropunkturna dijagnostika po metodi R. Folija, "Imedis-Test"-dijagnostika po metodi vegetativnog rezonantnog testa (proizvođač "Imedis"); Automatizovani dijagnostički sistem "Amsat" ("Karat"-Moskva); Aparatno-programski refleksodijagnostički kompleks "Rista-EPD" ("Ritam"-Taganrog); Automatizovani medicinski ekspertni sistem "Ameks" ("Ameks"-Kijev); Elektropunkturna-korporalna dijagnostika po metodi R.Folija "Sinteza-Foll" i Sinteza-Kent" ("Tehart"-Moskva) itd.

Obično dijagnostička procedura sadrži nekoliko etapa:

 • merenje različitih parametara kože u oblasti projekcije određenih BAT: električni otpor kože, temperatura, osetljivosti na temperaturu itd.;
 • upoređenje dobijenih rezultata sa postojećom bazom podataka, tj. "koridorom normi";
 • postavljanje sindromske dijagnoze: kanal-organ, punoća-praznoća, vrućina-hladnoća itd.
 • formiranje terapeutskih preporuka: akupunkturne tačke (BAT) i režim delovanja.

Navedeni sistemi su u neprekidnom razvoju i stalno se pojavljuju novi, tako da je teško dati jedinstvenu opšteprihvatljivu klasifikaciju postojećih sistema. Zato ćemo se, u okviru ovog rada, potruditi da damo najsažetije karakteristike pojedinih karakterističnih dijagnostičkih sistema.

Terapeutsko-dijagnostički kompleks "Šarm"

Kompleks "Šarm" koristi se za ekspres-dijagnostiku različitih pacijenata u poliklinikama, bolnicama, domovima zdravlja itd. Jednostavan je u upotrebi, daje jasne rezultate, dijagnostika traje 5 min. Koristi najjednostavniju metodu elektropunkturne dijagnostike po sistemu riodoraku-nakatani. On potpuno odgovara tradicionalnoj koncepciji meridijana, u skladu sa kojom se, otklon nekog organa od norme ispoljava kroz otklon od ustanovljene norme provodljivosti oblasti oko reprezentativne tačke (RT), koja služi kao "tačka posrednik". Norma provodljivosti, kako je pokazala masovna primena metode, ista je kod svih ljudi. Dozvoljeno (fiziološko) odstupanje nalazi se u vrlo tesnom intervalu, oko 10 %. Pri fiksiranoj srednjoj struji, RT norma struje svakog organa (meridijana) mora biti strogo fiksirana, definisana prema takozvanim kartama riodaraku, isto tako i norma odgovarajućih odstupanja. U zavisnosti od srednje struje ova norma iznosi 10-20%, a veća odstupanja posmatraju se kao patološka.

Utemeljen na savremenim metodama elektronike "Šarm"nam omogućuje obavljanje objektivne elektropunkturne ekspres dijagnostike funkcionalnog stanja celog sistema 12 meridijana, preko merenja elektroprovodljivosti kože u 24 reprezentativne tačke, a takođe i punkturnu KT-korekciju debalansa funcionalnog stanja sistema meridijana do njegovog dovođenja u normu.

Programsko-aparatni kompleks "Midin-KVČ"

Kompjutersko-dijagnostički sistem "Midin-KVČ" ima sledeće blokove:

 • merač "Midin", realizovan kao zasebni pribor sa kompletom mernih pipaka, povezan sa kompjuterom (PC 386 i jači, minimalno 2MB RAM memorije) preko serijskog porta. Aktivno peglanje šuma i specijalno rešenje interfejsa omogućuju dobijanje objektivnih podataka u realnim uslovima.
 • sistem za upravljanje bazom podataka koji obezbeđuje formiranje, pregled i redaktiranje kartice pacijenta; pretragu iste po nizu statistički definisanih kriterijuma; formiranje baza podataka po definisanim kriterijumima; pakovanje i optimizaciju pretrage u bazi podataka.
 • blokovi testova riodoraku (BTR), akabane (BTA) i elektroaurikulodijagnostike (BEA), koji sadrže hardverski deo (programirani interfejs Midin-02), rezidentski drajver i program za obradu i prikazivanje podataka; režim podešavanja omogućuje konfigurisanje neophodnih parametara u širokom opsegu; promena merenih parametara omogućuje korišćenje i standardnih metodologija i novih, formiranih po želji korisnika; drajver je projektovan tako da korisnik može za vreme dijagnosticiranja da promeni redosled testiranja tačaka i više puta ponovi testiranje u bilo kojoj tačci. BTR predviđa tri, a BTA četiri tematska izbora: "dete", "standard" ("muškarac" i "žena"), "starac" i obradu podataka u četiri pravca: jing-jang, 5 elemenata, "sanj-czjao" i klasičnu analizu najvećeg odstupanja od srednje linije kanala tela; programski interfejs BEA predviđa podešavanje električnih parametara pribora u širokom opsegu.
 • blok bioritmologije (BBR) predstavlja matematički model tradicionalne kineske hronometrologije. Vrši proračun biohronoloških parametara godine (jing-jang, elemenat, punoća-praznina, "pet okreta, šest energija (qi)", početak i kraj 24 godišnjih sezona), dana (binom i vremenski odsečci) i zadatog odsečka vremena (pet proporcionalnih odsečaka "zemaljske grane"). Važna funkcija BBR-a je mogućnost memorisanja 4 osnovne zabrane (obrtanje žen-šen i kao-šen, zabrane paljenja i puštanja krvi).
 • blok strategije i taktike terapije realizuje sledeće osnovne metode izbora parametara lečenja: opštetonifikujući režim, nozološki pristup, sindromski recept TKM, aurikulopunktura, lečenje po heksagramima i dr. u ručnom režimu korisnik može, po svom nahođenju, da unosi bilo koje korekcije, da dodaje ili oduzima tačke iz spiska ili da formira svoj lični recept; automatski režim predviđa izbor tačke ili zone delovanja, način delovanja na AT (akupunktura/KT-punktura, paljenje, masaža mej-hua, puštanje krvi, klasična masaža i teglice), metoda delovanja (tonizacija, kočenje, neutralno delovanje) i vreme terapije sa uzimanjem u obzir principa hronopunkture i zabrana.
 • dopunska opcija je posedovanje dodatnih funkcija, kao što su: sistem statističke analize (SSA), blok za formiranje tekstualnog izveštaja (BFI), sistem informacije (SI), utility (U), dispetčer (D) i tajmer (T).
 • nove verzije sadrže i blok za prikupljanjei obradu žalbi pacijenta. On omogućuje da se na osnovu žalbi pacijenta i anamneze bolesti izdvoji osnovni sindrom (zapaljenski, hronični i specifični ili lokalni simptomi), da se izaberu potrebne AT i metodologija terapije.

Svi testovi su povezani u jedinstveni dijagnostički sistem sa zajedničkim programom za proračun, analizu i terapeutski blok, što osigurava brzi i efikasni izbor taktike lečenja.

Medicinski kompjuterski kompleks "Elektronika-KVČ"

Medicinski kompjuterski kompleks namenjen je za korišćenje u praksi zdravstva visokoefikasne ekspres-dijagnostike i bezmedikamentozne korekcije disfunkcija organa i sistema čoveka. Za dijagniostiku se koriste istočnjačke i zapadne originalne metodologije.

Za dobijanje vizuelnih podataka o funkcionalnom predkliničkom stanju organa i sistema organizma pacijenta, objektivizacije recepta terapeutske primene ITT i kontrole dinamike lečenja, ovaj kompleks koristi sledeće dijagnostičke metode:

 • Korporalna elektropunkturna dijagnostika riodoraku-nakatani;
 • Korporalna dijagnostika određene osetljivosti na bol po metodi akabane.

Korišćenje korporalne elektropunkturne dijagnostike i metoda određenja bolne osetljivosti omogućuje nam da za kratko vreme otkrijemo problematične meridijane, koji su obuhvaćeni patološkim procesom, njihovu vezu sa unutrašnjim organima i sistemima, "energetsko" stanje pacijenta, odredimo da li je potrebno detaljnije ispitati pacijenta. Rezultat merenja su originalne "riodoraky" i "akabane" karte, koje se monitoruju na ekran kompjutera. Po dobijanju rezultata dijagnostike daju se odgovarajuće recepture tačaka. Pri tome se uzimaju u obzir pravila istočnjačke medicine.

Programska podrška nudi informaciju u formi apsolutnih rezultata izmerenih struja nivoa osetljivosti bola u kontrolnim tačkama, grafikona, tabela odnosa Ying i Yang meridijana.

Metodologija originalne korporalne ekspres-dijagnostike omogućuje da brzo i pouzdano otkrijemo čak i neznatne promene u funkcionalnom stanju organa i sistema organizma, da vizuelno prokontrolišemo u kom pravcu idu promene pod delovanjem KT-terapije. U slučaju potrebe, mogu se korigovati recepture.

Programska podrška omogućuje lekaru da čita informaciju, dobijenu u rezultatu ekspres-dijagnostike, direktno sa ekrana kompjutera i da je upoređuje sa prethodnom dijagnostičkom informacijom za konkretnog pacijenta. Na osnovu njihovog upoređenja donosi odluku o strategiji dalje terapije.

Konfiguracija kompjutera: najmanje 486 DX4/100 sa 8 MB RAM memorije.

Automatski dijagnostički sistem “Amsat”

Sistem “Amsat” omogućuje obavljanje ekspresne ocene: funkcionalnog stanja i donozološke dijagnostike sa ukazivanjem na potencijalni organ, nivoa funkcionalnih blokova kičmenog stuba, otkrivanje poremećaja segmentarne inervacije organa i tkiva do i posle terapije, a takođe i dinamike njihove promene u procesu lečenja.

Automatski dijagnostički sistem “Amsat” projektovan je za potrebe vazdušnih snaga, specijalnih jedinica RF i kosmonauta. Sistem je ispitan u periodu od 1989-1994 godine na više od 5000 pacijenata. Realizovan je na bazi računara 486SX-DX, 40 MHz, 4 MB RAM, 40 MB HDD.

Tačnost funkcionalne i donozološke zonalne dijagnostike sistema iznosi u srednjem 82 %. Sistem se oslanja na radove Folija, Šmita, Pflauma i dr.

Sistem omogućuje:

 • dobijanje za samo 1 minut konsultantskih informacija o funkcionalnom stanju organizma u formi fantomske analize (u grafičkoj formi, formi dijaloga i u verifikacionom režimu);
 • definisanje funkcionalnog statusa organizma sa izdvojenim sastavnim delovima somita (dermatoma, miotoma, sklerotoma i viscerotoma), koji odslikavaju njihove fiziološke posebnosti i patološka odstupanja od norme;
 • uspostavljanje kliničko/dijagnostičkog zaključka, koristeći sopstveni ekspertni sistem;
 • kontrolu efikasnosti i rezultata akademskih, narodnih i istočnjačkih metoda lečenja (akupunkture, manuelne terapije, bioenergokorekcije, fitoterapije, elektroterapije itd.) sa mogućnošću analize zaštitnih reakcija i prilagođavanja organizma;
 • obavljanje dinamičkog procesa samoanalize pri sprovođenju terapeutsko-profilaktičnih mera.
 • ocenu dinamike funkcionalnog stanja upoređenjem dva prethodna testiranja u obliku gradacije svetlosne skale "poboljšanje-pogoršanje" za svaki fantom;
 • otkrivanje kod pacijenta eventualnog fiziološkog odstupanja u pozadini subjektivne dobre ocene;
 • formiranje banke podataka, statističku obradu istih, prikazivanje i štampanje rezultata.

“Amsat” je sistem koji se sastoji od mernog uređaja, kompjutera i merno-dijagnostičkih programa. Osnovni princip rada sistema “Amsat” je merenje električnih parametara biološki aktivnih zona kože koji sadrže informaciju o stanju organa i tkiva koji je sa njima u vezi. Proces merenja obuhvata 6 biološki aktivnih zona kože i traje maksimalno 30 sekundi. Električni test, koji deluje na čoveka u procesu dijagnosticiranja, je potpuno bezopasan po zdravlje pacijenta. Korišćena grafička interpretacija dijagnoze omogućuje prikazivanje organa i tkiva pacijenta prema stepenu odstupanja od norme. Režim rada u sistemu dijaloga omogućuje verifikaciju rezultata analize.

Automatizovani medicinski ekspertni sistem "Ameks"

Ekspertni sistem "Ameks" namenjen je za obavljanje dijagnostike po metodama nakatani, folija, su-džok i anamnestičke metode. Nakon obavljene dijagnoze omogućuje lečenje bazirano na KT terapiji i MEMF-terapiji (terapija zasnovana na programiranom upravljanju modulacijom generatora elektromagnetskih talasa).

Ekspertni sistem "Ameks" kompletiran je sledećim uređajima:

 • kompjuterizovani uređaj za medicinsku dijagnostiku;
 • merni pipci za testiranje pacijenta;
 • MEMF-generator;
 • izvučeni talasovod MEMF-generatora;
 • stativ talasovoda;
 • programska podrška.

Uređaj za medicinsku dijagnostiku omogućuje sprezanje mernih pipaka sa galvanskim odvajanjem od izvora napajanja personalnog kompjutera.

Generator za MEMF-terapiju formira modulisane elektromagnetne talase u MM-opsegu. Spektar ovih talasa se menja u skladu sa medicinskim zahtevima koje formira uređaj za medicinsku dijagnostiku. Programski se obezbeđuje adaptacija režima zračenja prema izabranoj MEMF terapiji lečenja. Konstruktivno MEMF-generator realizovan je zajedno sa modulom kontrolera i ima sopstveni interfejs, koji je PC-kompaktibilan. Frekventni opseg generatora MM-talasa iznosi 53-78 GHz. spektralna gustina snage izlaznih talasa iznosi 10 -17 do 10 -19 W/Hz cm 2 u radnom opsegu frekvenci.

Programska podrška sistema funcioniše u operacionom okruženju Windows, i upravlja radom kompjuterskog dijagnostičkog uređaja i MEMF-generatora. Osim toga, ona izvršava sledeće funkcije:

 • registruje nove pacijente u bazi podataka;
 • deluje u interakciji sa mernim modulom radi memorisanja vrednosti izmerenih struja;
 • rezultate merenja prezentira na ekran;
 • vrši pretragu podataka po drugim metodologijama radi preciziranja dijagnoze;
 • memoriše rezultate za svakog pacijenta;
 • na osnovu rezultata daje recepturu akupunkturnih tačaka za terapiju preko MEMF-generatora;
 • daje pregled svih akupunkturnih tačaka, izabranih za datu seansu lečenja;
 • bira vreme delovanja na pojedine tačke;
 • daje na ekranu skice izabranih tačaka sa objašnjenjem lokalizacije;
 • deluje u interakciji sa MEMF-generatorom radi upravljanja karakteristikama elektromagnetnog polja;
 • vrši dinamičku kontrolu rada MEMF-generatora.

Dijagnostički kompleksi "Imedis-Foll", "BRT-Foll", "BRT-K" ("Imedis")

Kompleks "Imedis-Foll" sadrži u sebi dijagnostički uređaj "Imedis BRT-PK" i programsku podršku "Imedis-FOLL". ((Takođe se proizvodi i skraćena verzija "BRT-K (samo biorezonantna terapija) i "BRT-Foll" ( biorezonantna terapija i merni modul po Foll-u + "Imedis-Test")).

Kompleks je namenjen za:

 • elektropunkturnu dijagnostiku i terapiju po metodi Foll-a;
 • dijagnostiku po metodi vegetativnog rezonansnog testa "Imedis-Test";
 • segmentarnu dijagnostiku;
 • medikamentno testiranje uz pomoć ugrađenog elektronskog selektora;
 • adaptivnu biorezonantnu terapiju;
 • energoinformacioni prenos svojstava materijala na nosioce.

Programska podrška kompleksa omogućuje:

 • otvaranje kartoteke vizita pacijenata sa generalijama za svakog pacijenta i rezultatima dijagnostike;
 • automatsku registraciju merenih podataka, koji se mere na BAT i zonama kože;
 • segmentarnu ekspres-dijagnostiku sedam segmenata tela u automatskom režimu;
 • obradu podataka i indikaciju najverovatnijih patologija;
 • medikamentno testiranje sa mogućnošću korišćenja selektora medikamenata, koji sadrži elektronske kopije 16 000 preparata različitih proizvođača;
 • dijagnostikovanje u automatskom režimu po metodi vegetativnog rezonantnog testa "Imedis-Test", sa korišćenjem test-kompleta iz selektora medikamenata;
 • elektropunkturnu terapiju impulsnim strujama, sa korišćenjem detaljne baze podataka iz elektropunkturne terapije;
 • biorezonantnu terapiju pomoću sopstvenih elektromagnetskih vibracija organizma pacijenta, sa fleksibilnim upravljanjem parametara terapije;
 • grafičko prikazivanje rezultata merenja;
 • printanje rezultata merenja i terapije u tekstualnoj i grafičkoj formi;
 • praćenje dinamike promene stanja pacijenta.

Modul elektropunkturne dijagnostike. Modul po metodu Foll-a omogućava :

 • merenje elektroprovodnosti tačaka na koži po metodi Foll-a pomoću elektrode-pipka; merna struja iznosi 10.14 μA;
 • merenje elektroprovodnosti po metodi Foll-a na segmentima ruka-ruka, ruka-noga, sa automatskom komutacijom elektroda;
 • medikamentozno testiranje sa korišćenjem elektronskih kopija preparata iz selektora medikamenata ili realnih preparata;
 • dijagnostiku po metodi "Imedis-Test", sa korišćenjem test-kompleta iz medikamentnog selektora.

Modul biorezonantne terapije. Modul omogućava:

 • adaptivnu biorezonantnu terapiju sopstvenim elektromagnetnim vibracijama pacijenta. Biorezonansni uticaj može se vršiti kako na oranizam pacijenta u celom, tako i na zasebne elektropunkturne meridijane i grupe meridijana, biološki aktivne zone i tačke;
 • energoinformacioni prenos svojstava medikamenata i drugih materijala na nosioce (šećer, vodu, alkohol itd.), sa mogućnošću promene potencijala i inverzije svojstava prenesenih materijala.

Modul elektronskog selektora. Modul sadrži elektronske kopije 16 000 preparata firme Heel, Wala, Weleda, Staufen Pharma i dr., koji mogu biti priključeni u merno kolo i korišćeni u procesu medikamentnog testiranja i/ili dijagnostike po metodi "Imedis-Test", a takođe kao polazne forme u procesu energoinformacionog prenosa na nosioce.

Upravljanje selektorom medikamenata vrši se pomoću programske podrške.

Modul za elektropunkturnu terapiju. Modul omogućuje vršenje terapeutskog uticaja na organizam pacijenta pomoću strujnih impulsa, regulisane forme, amplitude i frekvencije. On takođe može biti korišćen za upravljanje uređajima za magnetoterapiju, terapiju bojom i infracrvenu terapiju proizvodnje "Imedis" (dopunska opcija).

Uređaj "Transfer P"

Uređaj je namenjen za prenos medikamentoznih osobina supstanci na druge nosioce (vodu, alkohol, fiziološke rastvore, šećer, homeopatsku krupu i dr.) u cilju njihovog daljeg korišćenja umesto polaznih preparata.

Uređaj omogućuje:

 • prenos osobina supstanci na neutralne nosioce;
 • promenu potencije homeopatskih preparata u procesu prenosa i samim tim ostvaruje individualni izbor optimalne potencije pri testiranju po metodi Foll-a sa daljim registrovanjem preparata u datoj potenciji;
 • pripremu autonozoda, nozoda i organskih preparata;
 • daljinsko delovanje i ocenu efikasnosti biranog preparata, u skladu sa principima klasične homeopatije;
 • prenos osobina preparata na velike obime tečnih nosioca (voda, fiziološki rastvor itd.).

1.4.3. Laseri

Prateći savremene trendove u nauci možemo konstatovati da se elektronika sve više koristi ne samo u dijagnostici nego i u terapiji u modernoj medicini. Mnoge koncepte klasične medicine postavljamo na sasvim nove osnove, koje svoje objašnjenje imaju u najnovijim saznanjima iz molekularne biologije, neurofiziologije, o membranskom potencijalu ćelije, elektromagnetnoj energiji i životu uopšte.

Zbog svojih izuzetnih terapijskih svojstava laser je poslednjih godina, uz magnetoterapiju, postao najpopularniji fizički agens. Teorijske razrade koje su prethodile savremenim laserima imaju svoj dugi vek.

Razvoj optike, počevši od Njutna koji prizmom razlaže svetlost u hromatozne spektralne komponente, pa preko Anštajna koji izražava misao o optičkim generatorima, svoju dalju genezu dobija istraživanjima Basova i Prohorova (SSSR) i Townesa (SAD) koji su 1951. godine istovremeno i nezavisno predložili novi princip elektromagnetnog stimulisanog pojačanja u kvantnim generatorima.

Prvi rubinski laser konstruisao je Majman 1960.godine, prvi gasni laser konstruisali su 1961. godine Javan i saradnici, da bi novi tip laserskog generatora na principu poluprovodnika istovremeno predložili u SSSR-u i SAD 1962. godine.

Specifične karakteristike zračenja lasera učinile su da se oni danas široko i uspešno primenjuju u mnogim medicinskim granama (oftalmologija, hirurgija itd.).

Od primarnog značaja za delovanje laserskog zračenja jeste njihova snaga i talasna dužina.

U medicini se koriste laseri različitih snaga.

Zavisno od snage lasera konstatovani su sledeći efekti:

 • 1-10 mW/mm 2 - lokalno zagrevanje, ubrzanje fizioloških procesa.
 • 10-100 mW/mm 2 - dehidratacija i smežuravanje tkiva.
 • 1-2 W/mm 2 - koagulacija belančevina, zaustavljanje krvarenja.
 • 10-20 W/mm 2 - termoliza-karbonizacija i isparavanje tkiva - sečenje (fokusirano).

Od posebnog su značaja laseri male snaga od 1-10 mW za terapiju površinskih oštećenja i od 10-60 mW za tretman dubljih tkiva.

Danas se laserski uređaji u terapijske svrhe konstruišu na bazi poluprovodnika koji zrače u infracrvenoj oblasti (904, 840 i 780 nm) ili na bazi helijum-neona koji zrače u vidljivoj oblasti spektra (632,8 nm).

Fizika lasera

Skraćenica LASER potiče od naziva na engleskom jeziku Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, što znači pojačanje svetlosti pomoću pobuđene emisije zračenja.

Kada atom primi (apsorbuje) foton, on prelazi u više energetsko stanje. Ta pojava se naziva "pobuđivanje atoma". To stanje je nestabilno i traje svega 10 -9 do 10 -7 sekundi, posle čega se atom vraća na prvobitni energetski nivo, emitujući primljeni foton. Opisani način emisije fotona naziva se spontana emisija fotona. Na taj način nastaje obična svetlost.

Ukoliko se atom već nalazi u pobuđenom stanju i kao takav primi foton, ne nastaje apsorpcija fotona,već izbijanje fotona iz pobuđenog atoma. Dakle, sada postoje dva fotona: jedan koji nije apsorbovan i jedan izbijen iz atoma u pobuđenom stanju. Ta dva fotona izazivaju lančanu reakciju jer izbijaju nove parove fotona, koji se umnožavaju geometrijkom progresijom. Opisani način emisije fotona naziva se stimulisana emisija fotona. Tako nastaje laserski zrak. Svi fotoni su na istom enegetskom nivou i u istoj fazi, i prostiru se u istom pravcu, po čemu se laserski zrak razlikuje od obične vidljive svetlosti.

Laserska svetlost ima sledeće karakteristike:

 • koherentnost, što znači da su svi fotoni u istoj fazi, imaju istu energiju i isti pravac prostiranja. Fotoni vidljive svetlosti se nalaze u različitim fazama, imaju različitu energiju i različit pravac prostiranja (nekoherentnost);
 • prostiranje u jednom pravcu, jer su joj snopovi paralelni; vidljiva svetlost se prostire u svim pravcima, i snopovi joj nisu paralelni;
 • monohromatičnost, što znači da je sastavljena od jedne boje (helijum-neonski laser je crven, rubinski intenzivno crven, argonski je zelen itd.); vidljiva svetlost je heterohromatska, što znači da je sastavljena od mešavina boja.

Izvori laserskog zračenja sastoje se od:

 • aktivne materije, u kojoj je više od polovine atoma u pobuđenom stanju;
 • laserske pumpe, odnosno izvora energije za pobuđivanje atoma; najčešće je to visokofrekventno električno kolo;
 • rezonatora, tj. dva ogledala, između kojih se nalazi aktivna materija. Svrha rezonatora je da produži put emitovanih fotona;
 • sistema za hlađenje, najčešće su to voda i vazduh.

Za svaki izvor laserskog zračenja karakteristični su:

 • talasna dužina, koja zavisi od vrste aktivne materije. Svaki laser emituje zračenje samo jedne talasne dužine;
 • način emisije laserskog zračenja, koji može biti kontinuirani i impulsni. U terapijske svrhe se koriste impulsni laseri frekvencije 10 - 4000 Hz, 10 - 6400 Hz, ili 10 - 10000 Hz;
 • dubina prodiranja laserskih zraka u tkivo, koja zavisi od talasne dužine lasera i snage izvora, i kreće se od nekoliko milimetara do nekoliko centimetara.

Laserski zrak nastaje kad se na aktivni materijaldeluje energijom spolja, i to najčešće energijom električnog kola visokofrekventne struje. Aktivni materijal je takva vrsta materijala čije se čestice nalaze u metastabilnom stanju. To znači da u materijalu ima više pobuđenih nego nepobuđenih čestica.

Prema vrsti aktivnog materijala laseri se dele na:

 • čvrste, od kojih je najpoznatiji rubinski, talasne dužine 694,3 nm (ne primenjuje se u medicini).
 • gasne, talasne dužine 780-1500 nm, od kojih su najpoznatiji He-Ne(helijum-neonski), Ar-O 2 (argon-kiseonični) i CO 2-laser (ugljen-dioksidni);
 • tečne, čiji se aktivni materijal sastoji od različitih organskih boja, i čija talasna dužina zavisi od vrste boje;
 • poluprovodničke, od kojih je najpoznatiji Ga-Al-As (galijum-aluminijum-arsenidni), talasne dužine 904 nm.

Prema načinu emisije energije, laseri se dele na:

 • konstantne, koji imaju stalnu emisiju energije fotona i izazivaju zagrevanje i destrukciju tkiva;
 • impulsne, čija se emisija energije odvija u impulsima, sa pauzama (slično impulsnom ultrazvuku), i koji nemaju termičko delovanje.

Zavisno od oblasti primene, laseri se dele na:

 • tehničke, koji se upotrebljavaju u sistemima komunikacija, računarskoj tehnici, vojsci (navođenje projektila, laserski nišan i sl.);
 • medicinske, koji se upotrebljavaju u medicini; zavisno od vrste lasera, količine energije koju predaju tkivima, načina emisije laserskog zračenja i apsobcionih svojstava tkiva, mogu izazvati biostimulativne ili destruktivne efekte.

Medicinski laseri

Medicinski laseri se dele na lasere sa koagulišućim dejstvom, hirurške i terapijske ili biostimulativne [7-9]:

 • Laseri sa koagulišućim dejstvom imaju talasne dužine manje od 600 nm. Kontinuirana emisija laserske svetlosti izaziva prevashodno termičke efekte ( kao kod hirurške primene visokofrekventnih struja) i dovodi do destrukcije tkiva zahvaljujući razvoju toplote. Najčešće se primanjuje argonski laserza zaustavljanje krvarenja, obliteraciju krvnih sudova u oku i koži, slepljivanje odlubljene mrežnjače, skidanje tetovaža, pigmentnih nevusa, veruka i sl., kao i neodijumski laserza zaustavljanje krvarenja u jednjaku, želucu, duodenumu i skidanje tumora u digestivnom, trahobronhijalnom i urinalnom traktu.
 • Hirurški laseri imaju talasne dužine veće od 1100 nm. Oni deluju kao hirurški skalpel, i njime se izvode beskrvni hirurški rezovi. Imaju kontinuiranu emisiju zračenja, čime se postiže termički efekat, odnosno termička destrukcija tkiva (slično kao kod hirurške primene visoko frekventnih struja). Hirurški rezovi napravljeni laserom su uski, ravnih ivica, brzo zarastaju, ožiljci su manji, a mogućnost nastanka infekcije je znatno smanjena u odnosu na standardne hirurške tehnike. Koriste se za operacije na parenhimnim organima. Najpoznatiji je ugljen-dioksidni laser.
 • Terapijski ili biostimulativni laseri imaju talasne dužine od 600 do 1100 nm. To su helijum-neonski laseri galijum-aluminijum-arsenidni laser. Oni zrače impulsno, tako da nemaju tehničke već biostimulativne efekte.

Biološko delovanje laserskog zračenja

Biološko delovanje lasera može se svrstati u tri kategorije: biostimulaciju ćelija, analgeziju i antiinflamatorno delovanje.

Biostimulacija ćelija. Zbog ovog terapijskog dejstva, u fizikalnoj medicini je odomaćen naziv "biostimulativni laser". Laser primenjen na tkiva ubrzava deobu ćelija, povećava sintezu kolagena i dovodi do povećavanja broja kolagenih vlakana; povećava nivo ATP (adenozin-trifosfata) u ćelijama, čime se povećava energetski potencijal ćelije; dovodi do ubrzanja procesa razmene materija kroz ćelijske membrane; menja dejstvo enzima u bazalnom sloju epitela. Sve ovo klinički rezultuje ubrzanjem zarastanja rana.

Eksperimentalno je dokazano da opšta zračenja dovode do povećanja broja eritrocita, povećanja placenta hemoglobina, i do povećane aktivnosti žlezda sa unutrašnjim lučenjem.

Analgezija. Bolni impulsi sa periferije ulaze u kičmenu moždinu putem sporih, nemijelizovanih C-vlakana. U kičmenoj moždini postoji "kompeticija" između različitih signala sa periferije, tako da centralni nervni sistem prihvata i obrađuje one koji stignu pre do kičmene moždine (Gate Control teorija ili teorija kontrole ulaznih vrata Melzaka i Vola). Stimulacija "brzih" A-beta vlakana dovode do "zasićenja" kičmene moždine nervnim impulsima, tako da ona ne može da primi bolne impulse koji se prenose "sporim" C-vlaknima.

Lasersko zračenje stimuliše "brza" A-beta vlakna, čime se objašnjava njegov analgetski efekat. Zračenje laserom povećava i procenat beta-endorfina (supstance koja deluje analgetski), što takođe ima za posledicu ublažavanje bolova.

Antiinflamatorno delovanje. Membrane ćelija zahvaćenih zapaljenskim procesom luče prostaglandine - supstance odgovorne za nastanak zapaljenske reakcije. Zračenjem laserom se smanjuje nivo prostanglandina, što direktno izaziva brže povlačenje lokalizovanog zapaljenskog procesa. Zračenje laserom takođe poboljšava fagocitna svojstva leukocita, čime se postiže brže uklanjanje produkata zapaljenja.

Tehnike primene i doziranje laserskog zračenja

Lasersko zračenje se primenjuje isključivo kao lokalnaprocedura, i to:

 • tačkasto na bolna mesta, tako što se odabere nekoliko tačaka na oboleloj regiji, od kojih se svaka tretira određeno vreme. Obično postoji jedna centralna tačka, gde je bol najizraženiji i ona se vremenski najduže tretira. Pri ovoj tehnici tkiva primaju veću količinu energije;
 • skenirajućom tehnikom, tako što se brišućim, cirkularnim pokretima obuhvata cela obolela regija. Pri ovoj tehnici tkivo prima manju količinu energije nego u prethodnoj;
 • refleksno, tako što se deluje na refleksne zone: okidačke tačke (trigger points), Hedove zone, Valeove tačke, kao i akupunkturne tačke (laseroakupunktura, ili pravilnije laseropunktura).

Doza laserskog zračenja određuje se na osnovu:

 • Izbora emisione sonde:

- laseri sa jednom emisionom sondom;

- laseri sa jednom emisionom sondom i više sočiva (prečnika od nekoliko milimetara od oko 1,5 cm), čiji izbor zavisi od veličine tretirane površine;

- laseri sa više emisionih sondi, od kojih svaka emituje različitu talasnu dužinu zračenja;

- laseri sa kombinovanim sondama, u koje je ugrađen elektromagnet, što omogućuje kombinaciju lasera sa magnetoterapijom.

 • Tehnike primene:

- tačkasta;

- skenirajuća;

- refleksna.

 • Trajanja procedure i serije:

- Jedna procedura traje do 30 minuta, a ukoliko se kombinuje sa magnetoterapijom, do 15 minuta;

- Centralna tačka se tretira do 5 minuta, a ostale po 2,5 min. Terapija se sprovodi jednom dnevno. Kod svežih povreda do tri puta dnevno;

- Serija se sastoji od 10, a za hronična oboljenja do 30 aplikacija ( povlačenje tegoba je znatno brže kod akutnih nego kod hroničnih stanja).

Mere opreza i zaštite pri primeni lasera. Zbog mogućnosti nastanka katarakte, neophodno je da terapeut i pacijent u toku aplikacije nose zaštitne naočare. One se, inače, isporučuju sa aparatom. Kako naočare nisu stopostotna zaštita, treba izbegavati direktan pogled u emisionu sondu. Oči pacijenta se mogu zaštititi i vlažnim tupferima vate.

Indikacije i kontraindikacije za primenu terapije laserom

Indikacijeza primenu terapije laserom su:

 • degenerativni zglobni i vanzglobni reumatizam;
 • stanja posle povreda;
 • usporeno zarastanje rana (ožiljci posle operacija, ulcus cruris, dekubitusi);
 • ožiljci, keloidi;
 • kožna oboljenja (akne, furunkuli, ekcemi, alopecija, herpes);
 • ginekološka i urološka oboljenja (adnektitis, prostatitis);
 • sva oboljenja i stanja za koja se preporučuje lečenje akupunkturom (neurovegetativna distonija, hipertenzija i hipotenzija, hronični bronhitis i bronhijalna astma,spazmi krvnih sudova i sl.).

Kontraindikacijeza primenu terapije laserom su:

 • opšte kontraindikacije za primenu fizičkih agensa (febrilna stanja, infektivne bolesti, rekonvalescencija, dekompenzacija srca i sl.);
 • predeo oka i tiroideje;
 • rano detinjstvo i zone okoštavanja u dece;
 • graviditet;
 • ugrađeni pejsmejker (za zračenje u predelu toraksa).

1.4.4. Aerojonizatori

Više od vode, hrane i bilo čega drugog vazduh nam je potreban da nas održi u životu. Bez vazduha ne bi preživeli ni nekoliko minuta. Tako svi znamo opasnosti od zagađenja u vazduhu, ali ipak ne uvažavamo dovoljno koliko naše telo može da bude pogođeno jonima u vazduhu. Joni su čestice u vazduhu, nosioci pozitivnog ili negativnog naelektrisanja, koji direktno utiču na ukupno naelektrisanje okoline.

Veliki broj istraživanja potvrđuje da vrsta i količina jona u vazduhu utiču na sve oblike života. Hiljade naučnih rasprava napisano je na ovu temu [10-14].

U nekim delovima sveta, sezonski vetrovi koji su postali legendarni, donose patnju i haos lokalnom stanovništvu. Generacijama je poznato na ovim mestima da vetrovi donose zabrinutost, stres, depresiju i besane noći. Problem je bio toliko prisutan da je poznato da su sudije uzimale ovu okolnost u obzir pri donošenju presuda a u bolnicama su odlagane operacije dok vetrovi ne prođu. Švajcarski meteorološki institut napravio je opsežne studije o problemima koje donosi lokalni vetar Fen (Foehn) i 1974. objavio listu fizičkih i psihičkih smetnji. Ona uključuje: fizičke bolove, glavobolju, vrtoglavicu, mučninu, disajne probleme, astmu, povećan rizik od srčanih napada, usporene reakcije nervozu, iscrpljenost, depresiju, anksiozna stanja…

Kasnije je otkriveno da ovaj jedinstveni kvalitet daje naelektrisanje jona u vazduhu. Paradoksalno, ako vazduh nosi pozitivne jone, ljudi i životinje se loše osećaju i pate od opasnih simptoma. Međutim, ako je naelektrisanje negativno, daje osećaj zdravlja i vitalnosti.

Pri nedostatku jona u atmosferi ne vrši se pravilno proces fotosinteze. Eksperimentalne životinje, koje su držane u sredini sa nejonizovanim vazduhom, ginule su u toku 2 nedelje.

Svojevremeno su objavljeni vrlo interesantni rezultati istraživanja kosmonauta u uslovima kosmičkih kabina. Po isteku određenog vremena kod treniranih muškaraca, koji su bili izvanredno zdravi i savršeno fizički pripremljeni, primećeno je pogoršanje pamćenja i teškoće sa izvođenjem posebno preciznih radova. Analiza je pokazala da je atmosfera unutar kabina bila lišena negativnih jona. Posle korišćenja jonizatora simptomi su nestali. Ovaj primer pokazuje da jonizacija vazduha koji udišemo vrši veliki uticaj na naše zdravlje, stanje i ponašanje.

Joni u prirodi

U prirodi se joni stvaraju u izobilju, kod svakog prenosa energije kroz vazduh, na primer ultraljubičastim zračenjem Sunca, sevanjem i grmljavinom, trenjem vazduha i kiše, razbijanjem vode u kapljice kod vodopada i morskih talasa i prirodnim zračenjem iz stena i tla. Mesta koja nas osvežavaju kao što su planine, vodopadi ili morska obala gde su uglavnom smešteni klimatski centri imaju veliku koncentraciju negativnih jona. Visok nivo pozitivnih jona čini da se osećamo neprijatno.

Mnogi ljudi primećuju da je vazduh pre oluje "težak". Ovo se prepisuje visokom nivou pozitivnih jona u vazduhu,za koje se takođe zna da su uzrok osetljivosti na nevreme kod astme. Odmah nakon oluje, vazduh je čist i prozračan, ispunjen negativnim jonima.

Negativni joni privlače čestice u vazduhu. Oni pročišćavaju vazduh tako da se vezuju za čestice prašine, polena ili dima, daju im statičko naelektrisanje i obaraju ih na tlo.

Daleko veća koncentracija negativnih jona je na selu, dok nivo drastično opada što smo bliže gradovima i urbanim centrima. Savremenim načinom života stvorili smo okruženje koje uništava negativne jone iz atmosfere. Ovome doprinose zagađenja izduvnim gasovima, duvanskim dimom, prenaseljenost čak i disanje. Nažalost, današnje zgrade, vozila i letilice svojom klimatizacijom su naelektisane pozitivnim jonima, jer rešetke, filteri i cevi za klimatizaciju uništavaju negativne jone pre nego što oni stignu na svoje odredište. Osim toga flurescentno osvetljavanje, električna i elektronska oprema, TV ekrani, tepisi odeća i zavese smanjuju nivo negativnih a povećavaju nivo pozitivnih jona.

Prosečne koncentracije negativnih jona u vazduhu na različitim mestima su:

 • pored vodopada 50.000 cm -3;
 • na planini 5.000 cm -3;
 • na selu 1.500 cm -3;
 • kancelarija 50 cm -3.

(dodajmo da telo pozitivno reaguje na nivo od preko 1.000 jona po cm 3)

Davno je primećeno da između procesa u živom organizmu i atmosferskih promena postoji određena veza. Još u radovima Hipokrata, Avicene, Paracelsusa, Zemelvelsa i drugih naučnika postoje podsetnici o ovim posmatranjima. Takođe je odavno poznato da ljudi koji žive u određenoj sredini (u planinskom području, u okruženju četinarskih šuma, na obali mora), ređe boluju, a ako i boluju to brže ozdrave; ne čudi privlačna snaga takvih mesta.

Sa razvojem industrije, a posebno u gradskim uslovima, imamo upravo suprotan efekat: češća, teža i duža bolovanja.

Naučnici su pretpostavljali da su ove biološke i psihološke pojave u direktnoj vezi sa promenama nastalim u ekologiji. U meri rasta obaveštenosti o atmosferskom elektricitetu rasla je i spoznaja o njegovom uticaju na živi organizam. Francuski naučnik Bertolon, profesor iz Liona, još je 1777. godine publikovao rad, posvećen uticaju atmosferskog elektriciteta na ljudski organizam.

Zahvaljujući savremenim, mnogobrojnim i miltidisciplinarnim istraživanjima pouzdano je utvrđeno da električno stanje atmosfere u velikoj meri utiče na rad našeg organizma. To je još logičnije kada se zna da u samom živom organizmu protiču mnogobrojni procesi u direktnoj vezi sa električnim procesima, na koje vrše uticaj visoko energetski procesi u atmosferi.

Vazdušni omotač, koji okružuje našu planetu, koga zovemo atmosfera, dinamička je tvorevina koja jednako zavisi i od kosmičkih sila, i od same Zemlje. Atmosfera vrši ulogu moćnog motora za cirkulaciju materije i energije.Vazdušne mase u svom kretanju menjaju električni potencijal i hemijski sastav. Čestice koje ulaze u sastav atmosferskog vazduha podvrgavaju se neprekidnom dejstvu kosmičkih zračenja, kao i zračenju elemenata koji se nalaze u zemljinoj kori, a takodje i dejstvu atmosferskih jonizacija. Kao što je poznato, Zemlja ima električno polje: na površini je negativno naelektrisanje oko 500 000 C, zahvaljujući čemu se u atmosferi formira električno polje, čija vrednost na visini od 15-20 km iznosi približno 1 V/m, a neposredno u blizini zemljine površine oko 100-250 V/m. Različiti lokalni uticaji, naprimer nevreme sa munjama i gromovima, unose značajne promene. Pri nagloj promeni atmosferskih uslova (promeni vremena) u atmosferi dolazi do promene površinske distribucije elektriciteta.

Atmosfera sadrži ogromni broj neutralnih atoma i molekula gasova i veliku količinu čestica (prašina, gar, vodena para, kristali soli itd.), kao i električno naelektrisane čestice - jone. Ovaj naziv, predložen od strane Faradeja i svoj koren ima u grčkoj reči "io", što označava "idem". Naziv čestice ukazuje na prirodu jona, koji se kreću u električnom polju.

Elektroni, jače ili slabije vezani za atomsko jezgro, često se ili oslobađaju od atoma, kada se formira pozitivni jon, ili se suprotno tome, slobodni elektron vezuje za neutralni atom, kada se formira negativni jon.

Jonizacija može da se pojavi usled toplotnog kretanja kao i pod uticajem drugih faktora: sunčevog ultraljubičastog zračenja, kosmičke radijacije, atmosferskog pražnjenja, zračenja radioaktivnih atoma itd. Ove se pojave dešavaju u različitim delovima atmosfere, u različito vreme i sa nejednakom intenzivnošću, i zato je količina jona, koja se formira u vazduhu u različitim regionima, različita i menja se u vremenu.

Joni se formiraju u paru, drugim rečima, uvek se formiraju dva jona - negativni i pozitivni.

Međutim, u različitim mestima atmosfere razlikuju se koncentracije negativnih i pozitivnih jona. Ovu činjenicu objašnjavamo time što na pozitivne i negativne jone deluju sile koje ih razdvajaju (na primer negativni potencijal Zemlje, koji primorava pozitivne jone u atmosferi da se spuštaju dole, a negativne da se podižu nagore). Usled toga, blizu površine Zemlje, pri normalnim atmosferskim uslovima imamo znatno više pozitivnih jona, dok u gornjim slojevima, naprotiv, imamo višak negativnih jona. Odnos ovih jona izražava se preko faktora unipolarnosti, odnosa broja pozitivnih prema broju negativnih jona. Naravno, sa stanovišta ljudskog zdravlja poželjno je da taj faktor bude ≤1). Zbog kolebanja električnog potencijala na površini Zemlje dolazi do neprekidne promene kako ukupne količine jona, tako i do promene navedenog odnosa.

U atmosferi neprekidno deluju jonizujući faktori, drugim rečima neprekidno se formiraju joni.

Prepreka povećanju broja jona do beskonačnosti je rekombinacija, ili proces suprotan stvaranju jona. U blizini površine Zemlje, u svakom kubnom centimetru, u svakoj sekundi, formira se oko 6-12 parova jona, i isto toliko, usled sudara i neutralizacije jona različite polarnosti nestane.

Dinamička ravnoteža procesa formiranja i rekombinacije jona nastaje u toku određenog vremena.

Sa biološke tačke gledišta suštinski značaj nema broj jona, nego njihov odnos. Tako u mestima koja vrlo pozitivno utiču na čoveka (klimatska i planinska mesta), prevlađuju negativni joni, drugim rečima, ovaj odnos je manji od jedinice. U uslovima prirodne i zdrave klime formira se stanje jonske ravnoteže u proporcijama pozitivnih i negativnih jona koje su, sa stanovišta ljudskog zdravlja, najkorisnije. Optimalni odnos pozitivnih jona prema negativnim je 4:5 pri koncentraciji otprilike 3000-4000 jona u cm 3 vazduha.

U "lake" jone, koji imaju ogromni uticaj na sve životne procese i regeneraciju organizma, svrstavaju se pre svega negativno naelektrisane čestice kiseonika, a takođe pozitivni joni ugljen dioksida. Njihova velika koncentracija meri se u vazduhu koji je čist, bez primesa prašine i hemijskih nečistoća, i u određenom procentu vlažan.

"Teški" joni su, u osnovnom, naelektrisane čestice prašine i hemijskih nečistoća. Ovi veliki joni "upijaju" lake jone tako neophodne u vazduhu.

Postoje prirodni uslovi za formiranje negativnih jona, koji pozitivno utiču na zdravlje čoveka. U planinskim oblastima, gde ima više sunca, gde je povećana prirodna radioaktivnost (graniti) i čisti vazduh, jonska klima je znatno bolja nego u industrijskim i gradskim uslovima. Negativne jone takođe formira energija vode koja se rasprskava. Pored vodopada, na morskoj obali, gde se talasi razbijaju o stene, ima vrlo mnogo negativnih jona. Sličan "osvežavajući" efekat imaju i fontane. Ljudi instinktivno rado dolaze na mesta intenzivnog razbrizgavanja vode. Suštinski izvor "zdravih" jona su i šume, pre svega, četinarske.

Svako mesto na Zemlji ima svoju specifičnu jonsku klimu, koja je podložna promenama pod uticajem kako atmosferskih prilika tako i od delatnosti čoveka.

Električno polje Zemlje je razlog za migraciju naelektrisanih čestica u atmosferi.

Pozitivne jone privlači Zemlja, a negativni se odbijaju naviše. Značajno narušavanje ravnoteže jona u atmosferi izazivaju nagle promene vremena. Atmosferski frontovi, koji dovode do reske promene temperature, pritiska i oblačnosti, razlog su za značajno smanjenje količine aerojona i povećanje količine pozitivnih jona. U to vreme raspoloženje kod mnogih ljudi se znatno pogoršava.

Vetar je takođe značajan faktor koji utiče na promene u jonizaciji vazduha. U periodu toplih vetrova kod mnogih ljudi je prisutno depresivno stanje, raste broj srčanih napada, samoubistava i agresivno ponašanje. Početak ovih psihičkih promena podudaran je sa rastom koncentracije pozitivnih jona u vazduhu. Što duže duva vetar, to vazduh postaje suvlji, i negativni joni gube svoj potencijal. Mala vlažnost vazduha komplikuje pad pozitivnih jona na zemlju. Po takvom vremenu broj nesretnih slučajeva takođe raste (približno za 50%).

Prirodna harmonija električnog stanja atmosfere jako je narušena razvojem civilizacije. Kao izvori štetnih za čoveka aerojona jesu, pre svega, različiti prljavi tehnološki procesi, električna polja visokonaponskih mreža, toksične supstance koje industrija izbacuje u atmosferu, prašina i toplota iz dimnjaka koje dovodi do kondenzacije vodene pare, motorizacija itd. Većinom vazdušne prljavštine naelektrišu se pozitivno, formirajući štetne aerojone.

Asfaltiranje i betoniranje velikih površina takođe smanjuje ukupnu količinu jona i pogoršava jonsku klimu. Čovek danas provodi veći deo života u gradskim i industrijskim teritorijama, gde je narušena jonska ravnoteža, a ukupna količina jona u atmosferi jako smanjena. Istraživanja su pokazala pad koncentracije lakih jona u velikim gradovima u toku dana do 20-200 jona/cm 3 vazduha, što je oko 100 puta niže od normale. Živeti u uslovima takve jonske klime nije prirodno, i čak je štetno.

Za normalno funkcionisanje organizama, koji su se razvijali i evoluirali na Zemlji, prisustvo aerojona je isto tako važno, kao i postojanje kiseonika. Istraživanja su pokazala da funkcionisanje živih organizama u atmosferi lišenoj jona nije moguće, a promena fizioloških procesa u organizmu podudarna je sa naglom promenom odnosa pozitivnih i negativnih jona u atmosferi. Dokazano je, da biljke koje izrastaju u uslovima sa malom količinom jona (oko 60 jona/cm 3) boluju i loše rastu.

Štetno delovanje pozitivnih aerojona

Ako se prema čoveku postavimo kao prema bioelektričnom sistemu, koji poseduje sopstveno električno polje, tada postaje jasnija činjenica o uticaju spoljašnjeg električnog polja i jonizovanog vazduha na taj složeni sistem. Sva informacija, koja dolazi do organizma iz spoljašnje sredine, "prevodi" se na biofizički i biohemijski jezik. Bilo koje odstupanje i narušavanje sopstvenog električnog polja može biti povod za prenos nepravilnih signala, koji upravljaju fiziološkim procesima i što može u krajnjem ishodu da dovede do različitih devijacija.

Čovek, kao i bilo koji drugi živi organizam, ima sopstveni elektromagnetski skelet koji se manifestuje i kroz sopstveni "omotač" električnih potencijala određene površinske gustine. Tako, suviše mnogo pozitivnih jona oko čoveka dovodi do "pražnjenja" organizma i disbalansa njegove električne ravnoteže.

Aerojoni prolaze u organizam preko kože i disajnih puteva. Kombinacija delovanja pozitivnih jona i duvanskog dima dovodi do trostrukog smanjenja sposobnosti aparata za disanje da čisti vazduh u plućima. Udisanje pozitivnih jona u toku samo 20 min izaziva kašalj, gubitak glasa, glavobolju i kijavicu. Duži boravak u atmosferi sa velikom koncentracijom pozitivnih jona izaziva opštu malaksalost, sanjivost, povećanje upotrebe kiseonika, nervozu, nemir. Često se pojavljuje suvoća u grlu i nosu. To može izazvati različite bolesti.

Pozitivni joni mogu biti razlog za nepravilan rad štitne žlezde, deluju negativno na razmenu materija, izazivaju depresiju, tigu, nesanicu i nemir. Razlog tome je pojačano lučenje serotonina - hormona odgovornog za funkcionisanje nervnog sistema. Veliko lučenje serotonina, koga zovemo "hormonom stresa", dovodi do stanja straha, depresije i iscrpljenja nervnog sistema - tipičnih bolesti 20 veka. Veliki sadržaj serotonina u organizmu može biti razlog za migrene, nesanicu, bolove u predelu srca, zadihanost, umor očiju, usporene reakcije, a takođe i alergijske bolesti.

Po mišljenju japanskih istraživača, pozitivni joni mogu da izazovu nesanicu, povećanje krvnog pritiska i tahikardiju.

Rezultati negativne jonizacije vazduha

Mehanizam biološkog delovanja atmosfernih jona nije sasvim jednoznačan, mada je jednostavan. Utvrđeno je da negativni joni uneti putem disajnih puteva u organizam čoveka, izazivaju nadražaj nervnih završetaka u plućima, delimično prolaze kroz zidove alveola u krv i na taj način vrše pozitivan uticaj na čitav organizam.

Korisno dejstvo negativnih jona na organizam čoveka primećeno je poodavno. Pre skoro pola veka pojavili su se radovi u kojima su opisane probe lečenja jonizovanim vazduhom reumatizma, zapaljenja pluča, alergijskih bolesti disajnih puteva, astme, migrene itd. Kod ljudi,inhaliranih vazduhom sa povećanom koncentracijom negativnih jona, dokazan je porast hemoglobina i eritrocita u krvi. Ova pojava se koristi kod veštačkih generatora lakih jona.

Inhalacija negativnim jonima povećava koncentraciju, poboljšava raspoloženje, smanjuje osećaj bola nakon hirurških intervencija i ubrzava zarastanje rana.

Dobri rezultati su, primenom negativnih jona, postignuti pri lečenju alergijske astme, alergijske prehlade, povećanog krvnog pritiska, zapaljenja pluća i glavobolja. Danas se sa pravom negativni joni nazivaju "jonima zdravlja" ili "dobrog raspoloženja".

Laki negativni joni vrše pozitivan uticaj na čitav organizam. Ljudi postaju aktivniji, manje se umaraju, njihov organizam se lakše suprotstavlja bolestima. Istraživanja su pokazala da negativna jonizacija smanjuje broj smrtnih slučajeva pri porođaju i ubrzava regeneraciju snaga majke. Terapija se takođe koristi kod opekotina i rana koje teško zarastaju. Pacijenti su se podvrgavali uticaju negativnih jona 2-3 puta u toku 1-1,5 časa, ili su primali 5 lakih "porcija" jona svakih 20-30 min.

Negativnim jonima takođe se leče psihoneuroze i uklanja stres.

Normalni i zdravi ljudi već posle jednog sata provedenog u prostoriji sa viškom pozitivnih jona osećaju umor i razdražljivost. Korišćenjem slapa negativnih jona likvidira se ova pojava. Boravak u prostoriji sa viškom negativnih jona pomaže dobro raspoloženje i povećava umnu radnu sposobnost.

Uspešni rezultati primene negativnih jona dobijeni su pri lečenju različitih nervnih bolesti, koje se ispoljavaju kroz jako lupanje srca, probleme sa varenjem ili skokovima krvnog pritiska.

Poznato je, takođe, njihovo delotvorno dejstvo na funkciju hipotalamusa, koji upravlja biohemijskim procesima i koji ima neposrednu vezu sa moždanom funkcijom, procesima regeneracije krvi itd.

U zadnje vreme vrše se ispitivanja delovanja negativnih jona na laktaciju. Majke, koje nisu mogle da prehranjuju grudima, posle jonske terapije obnavljale su tu sposobnost.

Vrlo interesantni rezultati postignuti su pri proučavanju delovanja jonizacije vazduha na sportske rezultate. Posle mesečne jonske kuracije istraživana grupa je imala za 340 % bolje rezultate na testovima za ravnotežu i za 240 % bolju fizičku izdržljivost. Značajno je porasla energija, apetit, opšte raspoloženje, san je postao mirniji. Negativna jonizacija može biti korišćena u cilju poboljšanja fizičke izdržljivosti i opšte otpornosti organizma.

Pod uticajem negativnih jona regeneriše se i hormonalna ravnoteža u organizmu, što čini da organizam bude otporniji na stres, otklanja se umor organizma.

Vazduh zasićen negativnim jonima deluje umirujuće i pojačava delovanje hemijskih sredstava za umirenje.

Reakcije na smanjenje negativnih jona su individualne, oni najosetljiviji pate od migrene, astme ili teških depresija. Najveći broj naučnika se slaže da joni utiču na našu sposobnost upijanja i iskorišćavanja kiseonika. Negativni joni ubrzavaju prenos kiseonika do ćelija i tkiva. Pozitivni joni usporavaju ovaj proces izazivajući simptome nedostatka kiseonika. Istraživači veruju da negativni joni stimulišu odbrambene ćelije organizma. Primećeno je da su zaposleni u kancelarijama i preduzećima u kojima postoje jonizatori, otporniji na prehlade, manje odsustvuju sa posla i uopšte su bolje raspoloženi i spremni za rad. U vozilima takođe postoji problem. U osnovi oni su metalna školjka koja se snabdeva vazduhom kroz cevi. Sve to dramatično povećava nivo pozitivnih jona. Otvaranjem prozora unosimo zagađenje iz vazduha. Mnogi profesionalni vozači, naročito na dugim linijama, primetili su da im jonizatori pomažu da održe pažnju i koncentraciju, uklanjajući istovremeno polen i dim. Istraživanja su pokazala da negativni joni:

 • smanjuju histamin koji podstiče polensku kijavicu;
 • smanjuju serotin, hormon povezan sa stresom, migrenom i anaksioznim stanjima;
 • blagotvorno deluju na sve koji pate od bronhijalnih problema, kao što su bronhijalna astma, katar ili obična prehlada;
 • pomažu kod nesanica, migrena, enfizema, glavobolje, umora i malaksalosti;
 • povećavaju sposobnost organizma da apsorbuje i iskoristi kiseonik i tako pomažu koncentraciju;
 • umanjuju posledice pasivnog pušenja, alergija na polen, prašinu i dlaku životinja;
 • suzbijaju i uništavaju bakterije i viruse iz vazduha.

Uz odgovarajuće uslove, zdravu hranu i čistu vodu, naš će se organizam pravilno razvijati. Ali često zanemarujemo vazduh koji dišemo. Većina nas iz dana u dan živi u nevidljivom zagađenju, bez negativnih jona. Koristeći jonizator, prečišćavamo vazduh, oslobađamo ga od ovih mikroskopskih zagađivača i uspostavljamo balans jona potreban našem organizmu.

Spuštajući se na biofizički fundamentalni nivo funkcionisanja ljudskog organizma možemo reči da biofizički mehanizam delovanja jona treba tražiti u jonskoj prirodi akupunkturnog sistema, odnosno ći-a koji saglasno kineskoj tradicionalnoj medicini teče kroz akupunkturne kanale. U suštini radi se o popunjavanju jonskog akupunkturnog sistema inhaliranjem jonizovanog vazduha disanjem na nos.

Jonska mikroklima u prostorijama: aerojonizatori

Uslovi u kojima ljudi žive, rade i odmaraju su, najčešće, vrlo daleko od zdrave jonske klime.

Prenaseljeni gradovi, betonske pustinje, odsustvo zelenila, ogromna količina štetnih zračenja, izduvnih gasova -sve je to veštačka sredina čoveka, u kojoj je obično nedovoljno jona za zdrav život. Ljudi postaju žrtve "trovanja" pozitivnim jonima. Većinu vremena oni provode dišući vazduh koji sadrži svega 200-300 jona/cm 3 umesto 2000-3000, reagujući na to depresijom, povećanjem pritiska, glavoboljama i smanjenjem radne sposobnosti.

Situacija se još pogoršava u prostorijama sa centralnim grejanjem, sa elektroopremom, koji remete jonsku ravnotežu.

Klimatizovani vazduh (posebno u automobilima), u toku klimatizacije gubi skoro sve negativne jone, a mešanjem i elektrizovanjem, skuplja štetni suvišak pozitivnih jona.

Suvišak pozitivnih jona je problem i visokih betonskih zgrada, bilo kog tipa prevoznog sredstva, jer se unutar prostora skupljaju pozitivnih joni, a negativni se lepe za spoljašnu površinu.

Normalizacija jonske klime ubrzava se češćim provetravanjem prostorija i vlaženjem ili ugradnjom generatora negativnih jona, popularno nazvanih aerojonizatori. Takođe tu su i različita druga "sredstva": zelenilo u stanu, drveni nelakirani patos, prirodne nesintetičke presvlake, zavese i tepisi, kao i naša odeća za koju je poželjno da je od prirodnih tkanina. U starim vremenima dosta se koristio nepolirani ćilibar, koji osim što generiše negativne jone, "štopuje" oštećene električne slojeve.

Naša je obaveza, sa zdravstvenog aspekta, da stalno popravljamo i obnavljamo jonsku ravnotežu.

Najefektivniji metod stvaranja neophodne mikroklime je primena veštačkih izvora jonizacije, aerojonizatora [10-15].

Aparate koji generišu negativne jone, možemo podeliti prema principu generacije jona [10,11]:

 • jonizatori visokog napona,
 • radioaktivni jonizatori,
 • termoelektronski,
 • hidrodinamički,
 • fotoelektrični jonizatori.

Osim ove, najopštije podele, imamo i podele u zavisnosti od zone delovanja (opšte i lokalne); od mesta i namene (stabilne i portativne); od mogućnosti regulacije procesa (regulacione ineregulacione); od tipa lakih aerojona (unipolarne i bipolarne).

Jonizatori visokog napona jonizuju vazduh u eletričnom polju snage. Na elektrone u vazduhu delujemo visokim naponom, što ubrzava njihovo kretanje, a samim tim i njihovu kinetičku energiju. Sudaranje ovih brzih elektrona sa česticama vazduha dovodi do njihove jonizacije.

Joni formirani pod dejstvom snažnog električnog polja takođe dobijaju visoku brzinu i pri daljem sudaranju sa česticama gasa izazivaju novu jonizaciju. Radijus delovanja ovih jonizatora je mali, i postizanje najboljeg efekta traži primenu visokog napona, koji prelazi dozvoljene vrednosti. Primena visokog napona takođe dovodi do formiranja ozona, koji u većim količinama ima štetno dejstvo, a takođe i toksična jedinjenja azota. Zato je rešenje postignuto kroz optimizaciju svih parametara jonizatora.

Konstrukcija takvog jonizatora je jednostavna - vazduh se jonizuje preko električne emisije-krunice koja se formira u blizini šiljaka ili tanke žice pri naponu od nekoliko hiljada volti. Princip je predložen još daleke 1927. godine (Sokolov i Čiževski). Poznato je mnogo proizvođača ovih jonizatora: Remington, Philips, Siemens, Hitachi itd.

Interesantan je jonizator "GObest" koji ne prlja vazduh ozonom i gasovitim jedinjenjima azota, ima solidnu efikasnost na rastojanju 1-5 m (koncentracija od 650 jona na 1 cm 3). Generator odgovara svim bioklimatskim i zdravstveno-higijenskim zahtevima. Izbor električnih parametara odgovara zahtevima Međunarodnog Društva po pitanjima jonizacije i elektroaerosola.

Radioaktivni jonizatori koriste princip jonizacionog svojstva a, b i g zraka radioaktivnih materija da jonizuju vazduh. Ovakvi aparati su najrasprostranjeniji, ali zahtevaju veliki oprez pri korišćenju. Njihova osnovna prednost je nepostojanje nuzproizvoda (ozon, azotdioksid) pri generisanju i mogućnost promene koeficijenta unipolarnosti.

Poznato je da jonizujuće zračenje izaziva bipolarnu jonizaciju. Promena koeficijenta unipolarnosti ili obezbeđenje unipolarne jonizacije vazduha kod ovih jonizatora vrši se pomoću konstantnog električnog polja. Ovaj princip je prvi iskoristio Verigo u konstrukciji radioizotopnog jonizatora, konstruisanog 1934. godine. U ovom jonizatoru korišćeno je a zračenje izotopa 226Ra.

Različite konstrukcije aerojonizatora, koji su korišćeni za potrebe medicinsko-bioloških ispitivanja, dali su američki istraživači Kornbluch i Griffin (1955), Hicks i Beckett (1957).

Serijski se proizvodi desetina jonizatora na aktivnim elementima. Poznatiji su jonizatori firme "Wesih Corp" itd.

Termoelektronski jonizatori koriste princip termoelektronske emisije užarenih metala pri njihovom zagrevanju do visokih temperatura (500-2000ºC). Proces oslobađanja elektrona iz metala često se naziva "površinska jonizacija".

Fotoelektrični jonizatori koristi kratkotalasne ultraljubičaste talase koje emituju kvarcno-živine lampe preko kojih se duva vazduh pomoću ventilatora.

Hidrodinamički jonizatori rade na principu baloelektričnih efekata, koji se ispoljava kroz elektrizaciju dispergovane tečnosti. Tečnost se razbija i raspskava na najsitnije kapljice koje zatim prolaze kroz negativno naelektrisano polje.

Literatura

 • V.N.Volčenko, Neizbežnost, realnost i mogućnost postizanja suptilnog sveta. Svest i fizička realnost, Moskva, No1-2, 1996, na ruskom.
 • V.N.Volčenko, Informacionnie vzaimodejstvy v prirode i medicine, Sb. dokl. 11. Ross. simp. Milimetrovie volni v medicine i biologii, Moskva,1997.
 • A.S.Pressman, Elektromagnitniepolya i živaya priroda (Moskva, 1968).
 • S.V.Beljakov, O.V.Beckij, Y.G.Yaremenko, "Tendenciji v razvitii aparaturi dla KVČ-terapiji", Milimetrovie volni v medicine i biologii, Moskva, 1997.
 • M.Teppone, A.Krotenko, Extremely high frequencu (EHF) puncture therapy and syndromes of traditional Chinese medicine, World J. Acupuncture-Moxibition, 6 (1996), pp. 9-16.
 • Q.L.Bing, Optimum Time for Acupuncture: A Collection of Traditional Chinese Chronoterapeutics (Shangdong Science and Technology Press, 1988).
 • S.Conić, P.Delibašić, Fizikalna medicina.(Beograd, 1996).
 • M.Lazović, Laseroterapija (Beograd, 1997).
 • Sb. Ispol΄zovanie laserov dlya diagnostiki i lečeniya zabolevaniy, A.K.Pololonskii, ed. (Moskva, 1996).
 • A.A.Minh, Jonizacija vozduha i ee gigijeničeskoe značenije (Moskva, 1963).
 • A.Šilkin, J.D.Gubernskij, A.M.Mironov, Aerojonskij režim v graždanskih zdanijah (Moskva, 1988).
 • Sb. trudov, Zdorovije i okružajušćaja sreda (Mir, Moskva, 1979).
 • Sb. trudov, Tehnika lečit (Mir, Moskva, 1980).
 • D.Raković, Osnovi biofizike (Grosknjiga, Beograd, 1995), Gl. 6.
 • Prospekt IONISER AP 300 "Remington", Joni koji život znače (London, 1998); Prospekt aerojonizatora "GObest", Ozdoroviteljnie rezuljtati dejstvija jonizacii vozduha (Kijev, 1996).
Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana 30. Mar. 2008..
Komentari
Kupci koji su kupili ovaj proizvod takđe su kupili
Osnovi biofizike
Osnovi biofizike
IASC anti-stres holisticki prirucnik: Suplement MRT
IASC anti-stres holisticki prirucnik: Suplement MRT
Integrativna biofizika, kvantna medicina i K-H informatika
Integrativna biofizika, kvantna medicina i K-H informatika
Sećanja, snovi, razmišljanja o prošlom i budućem 1984-2007
Sećanja, snovi, razmišljanja o prošlom i budućem 1984-2007
Korpa više o ...
0 proizvoda
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
 • ODLOŽENO PLAĆANJE
 • 3-6 mesečnih rata
 • BEZ KAMATE
 • Mesečna rata 1.000 din
Obaveštenja više o ...
ObavestiObavesti me o promenama na IASC anti-stres holisticki prirucnik (fotokopija)
Posalji proizvod prijatelju
 

Copyright Internacionalni Anti-Stres Centar (IASC) 2005.   Sva prava zadrzana
telefoni: +381 11 78-38-111 & + 381 65 39-73-798