Internacionalni Anti Stres Centar
Dobrodošli na IASC internet prodavnicu. U prilici smo da Vam ponudimo širok spektar proizvoda iz domena zdravlja i lepote (proizvodi za porodično zdravlje, za profesionalnu upotrebu u ordinacijama, kozmetičkim salonima, fitnes i spa centrima), knjige, kao i obrazovanje na licenciranim stručnim i popularnim edukativnim kursevima i seminarima.
O Nama GOTOVINSKA SNIZENJA Načini Plaćanja Cenovnik
Video Galerija Kontakt Prodajna Mesta Informacije
Kućni Aparati Profesionalni Aparati Kursevi & Obuke Publikacije & Knjige
  Početna stranica » Katalog » Publikacije & knjige »
Odjava
|
Korpa
|
Blagajna
Kategorije
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
Novi proizvodi više o ...
MEDISANA masazer HM-855
MEDISANA masazer HM-855
4.800 din
Valute
Komentar više o ...
Napiši komentarNapiši ocenu ovog proizvoda!
IASC anti-stres holisticki prirucnik (fotokopija) 0 din Verzija za stampu
 
IASC anti-stres holisticki prirucnik (fotokopija)


Narucite telefonom (011) 78-38-111
(065) 39-73-798

Glava 6

MIKROTALASNA REZONANTNA TERAPIJA (MRT)

Istraživanja započeta 60-tih godina XX veka, podstaknuta idejom britanskog naučnika Freliha o koherentnim eksitacijama u biološkim sistemima, otvaraju nove mogućnosti aplikacija EM talasa mikrotalasnog dijapazona (frekvencije 30-300 GHz i talasne dužine 1-10 mm i subtermalne intezivnosti ~ 10 -3 – 10 -9 w/cm 2), u biomedicinske svrhe [1-4]. Pronalazači mikrotalasne rezonantne terapije MRT, naučnici iz bivšeg SSSR (Sitko i saradnici - Kiev, Devjatkov i saradnici - Moskva, Zalubovskaja i saradnici - Harkov) pretpostavili su početkom osamdesetih godina da je akupunkturni sistem dinamička struktura diferencirana na mestima maksimuma trodimenzionalnih stojećih talasa, formiranih kao rezultat refleksije koherentnih mikrotalasnih Frelihovih eksitacija molekularnih subjedinica ćelijskih membrana i proteina – potpomognuti takođe drugim istraživačima koji su ukazali da je diferenciranje interćelijskih jonskih GJ-kanala (čija je gustina veća na mestima akupunkturnih kanala i tačaka) blago osetljivo i na promene elektromagnetnog polja. U tom kontekstu treba tražiti i objašnjenje efikasnosti ove metode, kao neinvazivne profilaktičke i terapeutske metode: neki poremećaji u organizmu dovode do deformacije u strukturi elektromagnetnog polja organizma u mikrotalasnom (MW) dijapazonu, što utiče na izvesnu promenu prostorne strukture akupunkturnog sistema i sledstveno rezonantne frekvencije njegovih kanala, što dovodi do bolesti [4].

Usledile su brojne praktične potvrde visoke kliničke efektivnosti MRT, obavljene na više od 600.000 pacijenata, u više od 1500 MRT kabineta, različite patologije. Na 39-om Međunarodnom simpozijumu inovacija, istraživanja i novih tehnologija u Briselu 1990. godine Sitko sa saradnicima dobija zlatnu medalju, a MRT biva proglašena perspektivnom metodom lečenja [2].

6.1. Metodologija primene MRT terapije

Prednosti MRT (za koju postoje različiti sinonimi: informaciona talasna terapija (ITT), kratkotalasna (KT) i milimetarska (MM) terapija (v. odeljak 1.4.1.)) su bezmedikamentozni nivo dejstava, odsustvo neželjenih efekata, beskontaktnost (čime se isključuje mogućnost infektivnih bolesti), mogućnost primene u profilaktičke, dijagnostičke i terapeutske svrhe, mogućnost istovremenog rešavanja problema vezanih za glavni problem i prateću patologiju. Takođe se može primenjivati kao monoterapija, ili u kombinaciji kako sa konvencionalnom, tako i sa tradicionalnom medicinom. Pokazuje visoku efektivnost i ekonomičnost, skraćujući period lečenja od 1,5 do 2 puta u poređenju sa drugim metodama lečenja, omogućujući smanjenje primene drugih farmakoterapeutskih preparata [5].

Rad sa aparatima MRT dopušten je licima koji su prošli instrukcije za rad, upoznatih sa tehničkim detaljima i pripremom aparata za rad.

Pre primene MRT neophodno je ispitati funkcionalni status pacijenta, postaviti dijagnozu i izabrati metodiku kursa lečenja MRT poštujuci opšte prihvaćene stavove u refleksoterapiji, kao i individualne osobenosti organizma pacijenta.

MRT se može provoditi u stacionarnim, ambulatornim, privatnim kabinetima, a takođe i u domaćim uslovima pri pružanju neophodne (hitne) pomoći, no obavezno pod kontrolom lekara – specijaliste za MRT.

Ispitivanja pokazuju da efektivnost lečenja ne zavisi od njegove primene u stacionarnim ili drugim ustanovama [5].

Pre provodjenja MRT potrebno je pacijenta rasteretiti viška odeće i smestiti ga u udoban položaj (lezeći ili sedeći).

Prostorija u kojoj se pacijent nalazi treba da je adekvatno zagrejana, provetrena, osvetljena i da pruža osećaj konfornosti pacijentu.

Pre početka rada aparat se dezinfikuje nekim od dezinfekcionih sredstava (vodonik peroksid ili alkohol), potom se uključuje u strujno kolo, a po završetku terapije isključuje iz strujnog kola.

Posle izbora metodike lečenja, na telu pacijenta određuje se prva akupunkturna tačka sa kojom se počinje lečenje, prislanjanjem sonde aparata ili pak na 2 do 3 mm (do 10 mm) iznad kože. Aparat se može fiksirati ili rukom pacijenta ili pak ručkom na fizioterapeutskom stativu. Aparat se stavlja u funkciju uključivanjem prekidača generatora što se prepoznaje po paljenju signalne lampice generatora.

Po završetku ekspozicije prve akupunkturne tačke, isključuje se prekidač generatora (lampica se gasi), aparat se prenosi na novu akupunkturnu tačku i ponovo uključuje prekidač aparata, itd., do završetka ekspozicije poslednje akupunkturne tačke.

Po završenoj proceduri aparat se isključuje iz strujnog kola i ostavlja na bezbedno mesto.

Izbor akupunkturnih tačaka vrši se na osnovu opšte prihvaćenih međunarodnih preporuka, ali i na osnovu stečenih, individualnih iskustava terapeuta tokom lečenja.

Pri provođenju MRT lekar može menjati ekspoziciju u zavisnosti od uzrasta, pola pacijenta, težine i dubine patološkog procesa, kao i u zavisnosti od individulnih osobina organizma.

Radi određivanja individualne terapeutske doze MRT preporučena je kontrola SDG (sukcinat-dehidrogenaze) u limfocitima periferne krvi koja predstavlja ferment ciklusa trikarbonskih kiselina i odražava funkcionalni status tog organa koji ispoljava najveće funkcionalne promene. Terapeutski frekventni opseg za različite bolesti i sisteme, određen primenom prve generacije uskopojasnih MRT aparata (v. odeljak 1.4.1.), dat u Tabl. 6.1.

Tabela 6.1. Terapeutske MRT frekvence sistema i organa [2]

 • Pluća i bronhije ................................................................. 57-60

Zglobovi ........................................................................... 54-57

Ginekologija ...................................................................... 58-60

Urologija ........................................................................ 57-62,5

Ukusna bolest .......................................................... 59,85-61,66

Ezofagitis, gastritis, bulboduodenitis ............................... 60,5-61,7

Neurologija ................................................................... 53,57-56

Neurdermatiti .............................................................. 58,5-61,5

Alkoholizam ................................................................... 53,6-56

Myma uteri ........................................................................... 70

Hipertireoza ................................................................. 60,2-60,5

Aseptična nekroza glavice butne kosti ................................ 58-63

Osteomijeliti ................................................................... 58-62,5

Psihijatrija ......................................................................... 63-78

Pri tretmanu, neophodno je obratiti pažnju na individualne osećaje pacijenata, koji mogu biti različiti (što treba uneti u karton pacijenta): tokom tretmana može doći do pojave osećaja toplote, kako lokalno, tako i u oštećenom organu ili tkivu (u 74% pacijenata javlja se lokalna reakcija, u 97% sistemska, a u 32% opšta reakcija organizma) [2] takođe, može doći do osećaja gušenja, pulsacije, vibracije, težine, svraba, crvenjenja, osećaja lakoće ili težine u ekstremitetima; većeg ili manjeg pojačanja bola, parestezije, anestezije, hipestezije; mišićne reakcije (fibrilacije, fascikulacije, grčeva ili opuštanja mišića); pospanosti, kao i sna u toku seanse; osećaja u organima (izmenjen puls, priliv krvi, bolni osećaj u organima); osećaja prijatnosti.

Za MRT se mogu koristiti širokopojasni ili uskopojasni aparati (sa ručnim ili automatskim izborom frekvancije) [2].

Izbor terapeutske frekvencije (neophodno je dobiti senzornu reakciju) vrši se na jednoj od akupunkturnih tačaka LI4, ili ST36 kod uskopojasnih MRT aparata prve generacije, dok se kod širokopojasnih MRT aparata nove generacije i ne vrši (gde je manji ili veći senzorni odgovor na tačkama akupunkturnih kanala manifestacija manjeg ili većeg poremećaja tih kanala, odnosno odgovarajućih organa ili sistema v. od. 1.2.1. i od. 6.2.2.) [2]

Vreme stimulacije po akupunkturnoj tački: je do 10 minuta; trajanje procedure: je do 20 minuta (do 30 minuta); kurs lečenja: je 10 procedura, osim u težim oboljenjima; pauza: mesec dana; ponovni kurs 7 do 10 procedura [2];

Tokom provođenja seanse i kursa lečenja doza ekspozicije se može menjati u zavisnosti od subjektivnog osećaja pacijenta. Pri konstantnoj snazi emitovanja MRT, doza se može menjati korekcijom dužine seanse ili smanjenjem izlazne snage putem podizanja generatora iznad kože na visinu od 10 mm.

Pri provođenju kursa lečenja MRT neophodno je preporučiti režim ishrane, rada i odmora kao i apstinenciju od pušenja i alkohola. Pre provođenja kursa lečenja preporučljivo je sprovesti detoksikaciju organizma (čišćenje putem klizme, supozitorija ili čajeva), kako praktikuju u ruskim stacionarnim primenama MRT terapije.

Radi kontrole remisije poželjne su konsultacije sa MRT–specijalistom nakon 3 do 12 meseci sa mogućnostima ponovnog kursa lečenja (profilaktički ili tokom pojave prvih simptoma egzacerbacije). Ovako primenjena MRT metoda može se koristiti veoma uspešno u lečenju različitih oboljenja.

6.1.1. Šta treba posebno istaći u vezi sa MRT

Glavne osobenosti MRT su [1-5]:

 • Različita terminologija koja se upotrebljava za ovu vrstu terapije predstavlja samo sinonime za iste pojmove: MRT (mikrotalasna rezonantna terapija, jer je iz frekventnog dijapazona mikrotalasa); KTT (kratkotalasna terapija, jer je iz domena kratkih talasa); MMT (milimetarsko talasna terapija, jer je njihova talasna dužina iz opsega 1-10 mm); ITT (informaciona talasoterapija, jer se niskom intezivnošću zračenja ~ 10 -3-10 -9 W/cm 2 predaje samo informacija organizmu); EMI (“elektromagnetnie izlučenia”, jer se radi o elektromagnetnim zračenjima), EHF (“extremely high frequency radiation”, jer se radi o zračenjima ekstremno visoke frekvencije) i KVČ (“krajnie visokaja častota”, jer se radi o krajnje visokim frekvencijama 30-300 GHz);
 • Rezonantno, bezdisipativno, i informaciono delovanje (ukazujući da je akupunkturni sistem makroskopska kvantno-holografska mikrotalasna neuronska mreža, ultraniskofrekventno modulisana, sa memorijskim “atraktorima” koji pamte individualna stanja psihosomatskog zdravlja i različitih poremećaja organizama, v. Od. 6.2.);
 • Biofizička mogućnost uspostavljanja elektromagnetne homeostaze;
 • MRT nosi karakter holističke medicine, jer individualno i na nivou celog organizma razrešava čitav niz problema koji prate osnovni problem;
 • Mogućnost organizma da izabere neophodnu terapeutsku frekvenciju;
 • MRT koristi najsavremenije rezultate biofizičkih istraživanja;
 • Slabi elektromagnetni talasi igraju važnu ulogu u uzajamnoj vezi organizma sa spoljašnjom sredinom kao i u funkcionisanju svih fizioloških sistema;
 • Biofizička istraživanja omogućuju razumevanje mistične “vitalne energije” (KI, QI, ĆI, PRANA) koja leži u osnovi tradicionalne medicine (kao pozitivnih i negativnih jona koji teku kroz desni odnosno levi cirkulatorni deo akupunkturnog sistema, v. Od. 1.2.1. i Gl. 8.);
 • MRT predstavlja praktičnu realizaciju iskustva tradicionalne medicine na osnovu savremenih dostignuća nauke;
 • MRT primenjuje koncepciju realizacije energetskih kanala (sistema) čovečijeg organizma, njihovu složenu uzajamnu povezanost, a lečenju bolesnih prilazi s naučnih pozicija elektromagnetne homeostaze;
 • Različita terminologija se upotrebljava i za delovanje na akupunkturne tačke (AT) ili biološki aktivne tačke (BAT): stimulacija, tonifikacija, ekspozicija (koji se mogu objediniti u jedinstveni termin “interakcije”);
 • MRT se sastoji u tome da mikrotalasno polje MRT generatora daje određene elektromagnetne signale koji su u uzajamnoj vezi sa elektromagnetnim poljem obolelog organizma;
 • Za razliku od akupunkture, pri MRT nije neophodno poštovati neke principe tradicionalne medicine (kao što su tonifikacija/sedacija), jer organizam sam to rešava izborom odgovarajuće frekvencije;
 • MRT predstavlja ekološki čistu medicinsku terapiju, bez prisustva hemijskih preparata, jer se zasniva na prirodnim, biofizičkim putevima rešavanja bolesti;
 • MRT se može kombinovati sa: homeopatijom, fitoterapijom, mehanoterapijom (akupresurom, masažom, ventuzama, kineziterapijom), termoterapijom (toplotom ili krioterapijom), hidroterapijom (komprese, polivanje, trljanje, tuševi, kupke, podvodna masaža, hidrokineziterapija), fototerapijom (helioterapijom, hromoterapijom, infracrvenom terapijom, ultraviolet terapijom, terapijom polihromatskom svetlošću - “BIOPTRON”, ili monohromatskom svetlošću - laser), aromoterapijom (izborom etarskih ulja pri masaži ili etarskih aerosola za inhalaciju), aerojonoterapijom, aerosol terapijom, tehnikama relaksacije i metaboličkog disanja kao i promenom nazalnog ritma, balneoterapijom (parafinoterapijom, parafangoterapijom, glinom, psamoterapijom, terapijom zagrejanim vazduhom, mineralnim vodama: kupke, pijenje, grgotanje, inhaliranje, orošavanje), klimoterapijom i talasoterapijom;
 • Mogućnost kombinacije MRT i farmakoterapije se ne isključuje, ali s obzirom da je tendencija medicine sledećeg milenijuma (i u Evropi i u SAD) “ekološki čista medicina”, to treba primenu farmakoterapeutskih oblika lečenja svesti na minimalnu, neophodnu meru;
 • Opredeljenje za ponovne seanse, ili za produžetak kursa lečenja, zavisi od mnogih parametara, a pre svega od: postignutih rezultata lečenja, cilja primene MRT, mesta primene (stacionar, rehabilitacioni centar, dnevna bolnica, ambulanta, u privatnim lekarskim kabinetima, kućni uslovi pri neodložnoj pomoći), potrebe za profilaktičkim ponavljanjima u periodu očekivanih egzacerbacija bolesti, u periodu epidemija, sezonske profilakse, profilakse profesionalnih oboljenja, profilakse prema preporukama za primenu MRT, profilakse psihosomatizacije stresa;
 • Na rezultate MRT lečenja ima uticaja međudejstvo između pacijenata i terapeuta;
 • U odnosu na klasičnu akupunkturu, uporedni statistički podaci pokazuju veću efikasnost MRT (82% kod hroničnih, do 100% kod akutnih, dok kod akupunkture ti rezultati iznose od 65 do 72%).

6.1.2. Indikacije i kontraindikacije za primenu MRT

MRT predstavlja bezmedikamentozni vid lečenja sa mogućnostima profilatičke primene i rehabilitacije različitih oboljenja, za uklanjanje bolnih sindroma, korekciju narušenog fiziološkog statusa organizma čoveka pri imuno deficitnim i profesionalnim oboljenjima, a takođe izazvanim radijacionim dejstvom, radi odvođenja radionukleotida iz organizma, kao i pri neodložnoj pomoći [5].

Indikacije

MRT deluje na ceo organizam, koriguje izmenjene funkcije izazvane patološkim procesima i deluje na prateća oboljenja [5].

Broj oboljenja koji može tretirati MRT je veoma veliki i neprekidno se dopunjuje na osnovu kliničkih eksperimenata [2]. Besonova metodologija [6], sadrži šira indikaciona polja (v. Prilog 6.4.).

 

1. Hirurgija (pre i postoperativno)

Posttromboflebitički sindrom sa trofičkim ulkusima

Obliterišuća oboljenja krvnih sudova donjih ekstremiteta

2. Ortopedija i traumatologija

Aseptička nekroza glavice butne kosti

Traume sa koštano gnojnim ifekcijama

3. Kardiologija

Akutni infarkt miokarda

Nestabilna stenokardija

4. Pulmologija

Hronična nespecifična oboljenja pluća sa bronhoobstruktivnim sindromom

5. Gastroenterologija

Ulkusna bolest želuca

Ulkusna bolest dvanaestopalačnog creva

Polipi i polipoze želuca

6. Neurologija

Dečija cerebralna paraliza

Dijabetičke angipatije i polineuropatije

7. Bolesti zavisnosti

Hronični alkoholizam

Narkomanija

8. Ginekologija

Hronični adneksit

9. Dermatologija

Neurodermatiti

10. Onkologija

Bolni sindrom

Kontraindikacije

akutni bol u abdomenu koji zahteva hitnu hiruršku intervenciju

trudnoća

menstrualni period

Ranije preležani infarkt miokarda i moždani insult ne predstavljaju kontraindikaciju za primenu MRT.

6.2. Biološki efekti MRT terapije

Mikrotalasna rezonantna terapija, koja ima mnogobrojne sinonime među kojima i informaciono-talasna i EHF terapija (v. Od. 1.4.1. i 6.2.1.), podrazumeva primenu elektromagnetnog zračenja talasne dužine 1-10 mm (milimetarski talasi), frekvencije 30- 300 GHz (ekstremno visoka frekvencija), malog intenziteta zračenja: (10 -3-10 -9 W/cm 2). Metoda je poreklom sa teritorije bivšeg Sovjetskog Saveza. Prva istraživanja koja su rezultovala i konstruisanjem prve generacije generatora ovih talasa, nisu bila vezana za njihovu medicinsku primenu, već za vojnu industriju, kosmička istraživanja i istraživanja iz oblasti telekomunikacija.

Nešto kasnije usledila su istraživanja delovanja ovih talasa na biološke objekte, koja su rezultovala konstrukcijom druge i treće generacije generatora i njihovom medicinskom primenom. Od prvih, bazičnih istraživanja, razvoj terapijske primene ove metode krenuo je u različitim pravcima, tako da se danas oni upotrebljavaju u različitim terapijskim tehnikama kao što su:

 • EHF-punktura, gde je zračena zona individualna i određena na osnovu oboljenja pacijenta. Aplikacija elektromagnetnih talasa izvodi se preko refleksnih, biološki aktivnih tačaka, akupunkturnih tačaka i slično, a može se primenjivati i kao lokalna terapija, odnosno direktno na obolelu regiju. Pri ovoj vrsti primene ne određuje se više individualna terapijska frekvencija kao u početnim primenama uskopojasnih MRT aparata (čija se frekvencija podešavala prema dijagnostifikovanoj rezonantnoj frekvenciji obolelog akupunkturnog kanala pacijenta na kojoj se dobijao jak senzorni odgovor). Aparati za ovakvu vrstu terapije sada emituju širok spektar talasa različitih frekvencija, pa se pretpostavlja da na mestu njihovog ulaska kroz kožu nastaje fenomen koji se može nazvati selektivnom filtracijom. Naime organizam “bira” i propušta samo one frekvencije talasa koje su mu “potrebne”, odnosno samo one sposobne da izazovu rezonancu bioloških sistema i proizvedu određeni klinički efekat.
 • EHF-milimetarskaterapija, bez određivanja individualne frekvencije i zone zračenja, koja podrazumeva primenu terapije na veće regije kao što su veliki zglobovi, lumbalna regija i sl.

Delovanje ultravisokofrekventnih elektromagnetnih polja in vitro i in vivo dugogodišnji je predmet proučavanja mnogih autora i mnogih škola. Međutim, tačan mehanizam delovanja ni do danas nije u potpunosti razjašnjen. Najveći broj naslova u literaturi vezan za ovu problematiku, porekla je od autora sa teritorije bivšeg Sovjetskog Saveza. Broj članaka zapadnih autora, je skroman. Gotovo svim radovima ruskih autora može se staviti ozbiljna zamerka da nisu eksperimentalno dobro postavljeni, da su opisi efekata deskriptivni, a ne izraženi konkretnim brojevima ili su podaci neadekvatno statistički obrađeni. To sa jedne strane stvara utisak o nedovoljnoj naučnoj zasnovanosti primene ove metode, a sa druge strane nam otvara novo i izazovno polje istraživanja. Naše istraživačke laboratorije lako mogu postaviti gotovo svaki eksperiment opisan u literaturi i dizajnirati nove, što može baciti novu svetlost na razumevanje mehanizma biološkog delovanja ove vrste elektromagnetnih polja. Najviše nedostaju tzv. placebo kontrolisane dvostruko slepe studije, kojima se na vrlo efikasan način dokazuje (ili negira) biološko delovanje neke vrste energije.

I pored nedovoljno razjašnjenih mehanizama biološkog dejstva, ali prisutnih pozitivnih terapijskih efekata, primena informaciono-talasne terapije vrlo je rasprostranjena na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza, gde se obavlja u više od 1500 registrovanih kabineta. Indikaciono područje identično je onome za primenu akupunkture (respiratorne infekcije, astma, labilna hipertenzija, glavobolja, artroze perifernih zglobova i kičmenog stuba, kao i druga hronična bolna stanja, posttraumatska stanja, poremećaji cirkulacije, spasticitet, poboljšanje opšteg imunobiološkog statusa, različiti neurotski poremećaji, nervoza, nesanica, relaksacija hronično napetih i umornih osoba - tzv. “antistres proram” itd.).

Aplikacija ove vrste elektromagnetnih talasa izvodi se na mestima biološki aktivnih tačaka, ali se može primeniti i kao lokalna terapija - za obolelu regiju. U prvom slučaju primenjuju se emiteri oblika olovke, a u drugom emiteri veće površine. Kao posebna pogodnost metode navode se: neinvazivnost i lako prihvatanje od strane pacijenata, posebno dece; mali broj kontraindikacija (opšte kontraindikacije za primenu fizikalne terapije i ugrađeni srčani pejsmejker); relativno kratko trajanje procedure (maksimalno 30 minuta) i serije terapija (8 tretmana); mali broj tačaka koje se tretiraju (4-5, od kojih se svaka tretira 5-10 minuta) i brz dokaz terapijske efkasnosti (ukoliko metoda može da pomogne pacijentu, efekti se vide tokom prve serije terapija, a ukoliko pozitivnih efekata nema, mogu se ispoljiti za vreme pauze, ili tokom ponovljenog kursa lečenja).

Klinički efekti milimetarskih talasa, odnosno efekti primene terapije ultravisokofrekventnim elektromagnetnim poljem publikovani su u brojnim radovima. U Moskvi se već niz godina redovno održava Internacionalni simpozijum pod nazivom “Milimetarski talasi netermičkog delovanja u medicini”, na kojem učestvuju stručnjaci sa teritorije bivšeg SSSR, i sveta. Ovde navodimo neka od interesantnijih zapažanja, iznesenih na tim skupovima, koja bi mogla biti osnov za proširenje indikacionog područja primene ultravisokofrekventnog elektromagnetnog polja.

Temuryants je 1991. godine utvrdio da milimetarsko zračenje ublažava efekte hipokinetičkog stresa (propadanje mišića koje je posledica dugog mirovanja) putem normalizacije enzimske funkcije leukocita [1]. Ukoliko se efekat ovog eksperimenta potvrdi i na ljudima, otvara se nova mogućnost terapije posledica dugog ležanja (posle trauma, operacija, usled neuroloških i drugih oboljenja).

Zubenkova je iste 1991. godine izvela eksperiment u kojem je izložila eksperimantalne životinje letalnoj dozi gama zračenja [2]. Nakon toga pristupilo se transplantaciji koštane srži, koja je u eksperimentalnoj grupi, pre transplantacije tretirana milimetarskim talasima. U toj grupi preživljavanje životinja bilo je veće, a leukociti su se u perifernoj krvi javili u proseku 5 dana ranije nego u kontrolnoj grupi. Ukoliko se efekat ovog eksperimenta potvrdi i na ljudima, otvaraju se nove mogućnosti dopunske terapije kod pacijenata podvrgnutih transplantacijama koštane srži.

Ryzhkova je 1991. godine ispitivala preventivno delovanje milimetarskih talasa na taj način što je eksperimentalne životinje izložila opštem milimetarskom zračenju jednom dnevno [3]. Preventivno zračenje primenjivano je od 7 do 17 dana. Potom su eksperimentalne životinje (miševi) izložene virusu letalne influence, za koji je poznato da je veoma kontagiozan (preko 90% eksponiranih životinja oboli), i da izaziva smrtnost u preko 90% inficiranih životinja. Što je preventivno zračenje sprovođeno duže, infekcija se ispoljila u manjem broju slučajeva. Takođe je registrovano manje letalnih ishoda kod ispoljenih infekcija. U grupi najduže tretiranih životinja nije registrovan ni jedan letalni ishod. Ukoliko se efekat ovog eksperimenta potvrdi i na ljudima, otvaraju se nove mogućnosti profilakse infektivnih oboljenja.

Milimetarski talasi se upotrebljavaju i za ubrzavanje zarastanja defekata kože (postraumatskih, dekubitusa, ulcus cruris itd.). Radi ilustracije koliko je taj vid terapije efikasan, pominjemo eksperiment Nedzvetskog iz 1991. godine [4]. On je utvrdio da defekti kornee kod tretiranih eksperimentalnih životinja zarastaju u proseku za 3 sata, a kod netretiranih za 8 sati, dok defekti kože kod tretiranih životinja zarastaju u proseku za 4 dana, za razliku od netretiranih kod kojih taj proces traje u proseku 8 dana.

Gonsky je 1991. pokazao da milimetarski talasi koriguju metaboličke poremećaje (nivo enzima u krvi, smanjenje nivoa slobodnih radikala i povećanje aktivnosti katalaze i peroksidaze) u eksperimentalnom toksičnom hepatitisu [5], a Pavljuk iste godine da milimetarsko zračenje dovodi do brže normalizacije EKG-a i bržeg stvaranja ožiljka kod eksperimentalnog infarkta miokarda [6]. Ukoliko rezultati ovih istraživanja budu bili potvrđeni i primenom na humanoj populaciji, pružiće se nove mogućnosti dopunske terapije hepatitisa i infarkta miokarda.

Na ovom mestu daćemo kratak pregled teorija o mogućim mehanizmima delovanja ultravisokofrekventnih elektromagnetnih polja. Prema današnjim saznanjima smatra se da ultravisokofrekventna elektromagnetna polja ispoljavaju svoje efekte putem:

 • delovanja na kožu;
 • delovanja na molekule vode u tkivu;
 • delovanja na ceo organizam koji se ponaša kao antena (prijemnik elektro-magnetnih talasa);
 • rezonantnog delovanja na biološke sisteme;
 • makroskopske kvantne koherencije akupunkturnog sistema.

Koža kao receptor milimetarskih talasa [7]. Poznato je da se milimetarski talasi gotovo potpuno apsorbuju u koži. Oni prodiru do dubine od 0,5 do 0,7 mm. Apsorpcija je nejednaka, sa formiranjem tzv. zona pregrevanja “hot spots”. Ove zone mogu se registrovati do dubine od 1,5 mm ispod površine kože. Kao posledica lokalnog pregrevanja nastaje destrukcija ćelija sa oslobađanjem histamina i sporo reagujućih supstanci anafilakse. Izlučene supstancije izazivaju vazodilataciju krvnih sudova u dermu, perivaskularni edem i dijapedezu krvnih ćelija. Izlučene supstancije takođe izazivaju i nadražaj nervnih završetaka. Nadražaj nervnih završetaka odgovoran je za refleksna delovanja koja ispoljavaju milimetarski talasi. Opisan način delovanja identičan je biološkom delovanju ultraljubičastog zračenja.

Voda kao receptor milimetarskih talasa [8]. Voda u tkivu apsorbuje milimetarske talase. Sa porastom temperature vode apsorpcija raste, a sa porastom talasne dužine zračenja apsorpcija opada. Apsorpcija milimetarskih talasa povećana je u prisustvu jona H 30 +, K +, NH 4 +, Cl -, a smanjena u prisustvu Li +, Na +, Ca ++, Mg ++, H 2 +, PO 4 -, CO 3 -. Zahvaljujući svojim dipolnim svojstvima, molekuli vode podležu i fizičkim promenama prilikom izlaganja magnetnom polju. Naime, oni se orijentišu u pravcu elektromagnetnog polja, a takođe i rotiraju oko ravnotežnih položaja. Kako se vezuju za proteinske globule, smatra se da ova promena orijentacije položaja izaziva i promene u koloidnim rastvorima u organizmu.

Organizam kao antena [9]. U biološkom objektu jednostavnog oblika, pod uticajem elektromagnetnog polja stvara se indukovano polje složenog prostornog rasporeda. Ako se organizam u celini posmatra kao prijemnik elektromagnetnih talasa, u njemu se stvaraju indukovana elektromagneta polja još složenijeg rasporeda, sposobna da izazovu određene biološke efekte koji se mogu evidentirati pri terapijskoj primeni magneta.

Rezonanca bioloških sistema [10]. Energija elektromagnetnog polja se u organizmu pretvara u energiju elastičnih deformacija, koje se nazivaju akustično-električne oscilacije. Prostirući se duž ćelijske membrane, akustički talasi izazivaju “deformaciju” membrane, praćenu promenama njene debljine i polariteta. Promena polariteta membrane, pak, menja procese membranskog transporta. Opisan način delovanja identičan je biološkom delovanju ultrazvuka na tkiva.

Hipoteza o informacionom delovanju [11]. Uzimajući u obzir nizak energetski nivo izvora ultravisokofrekventnog elektromagnetnog zračenja, praktično nesposoban da izazove intenzivnije biološko delovanje, Presman smatra da je elektromagnetno zračenje zapravo informacija koja se unosi u kibernetski sistem organizma. Unos ispravne informacije rezultuje ispravnim odgovorom sistema, odnosno otklanjanjem defekta sistema.

Makroskopska kvantna koherencija akupunkturnog sistema [12-14]. K vantno-koherentne karakteristike rezonantne mikrotalasne (MW) rezonantne terapije (visoko rezonantni senzorni odgovor obolelog organizma, biološki efikasno subtermalno MW zračenje ekstremno niskog intenziteta i energije, i zanemarljivi MW energetski gubici duž akupunkturnih meridijana) mogle bi biti posledica postojanja bioloških nelokalnih samosaglašenih makroskopskih kvantnih potencijala [12], što može dovesti do nelinearnih koherentnih EM MW dugodometnih maserskih eksitacija biološkog nelinearnog apsorpcionog medijuma sa ćelijama kao aktivnim centrima - sa akupunkturnim meridijanima povezanim sa svojstvenim frekvencijama i prostorno-vremenskim raspodelama svojstvenih funkcija svakog individualnog biološkog kvantnog sistema.

Ovo sugeriše da se zdravo stanje može posmatrati kao apsolutni minimum (osnovno stanje) nelokalnog samosaglašenog makroskopskog kvantnog potencijala organizma, dok bi neki poremećaji akupunkturnog sistema odgovarali višim minimumima (prostorno-vremenski promenljive) potencijalne hiperpovrši u energetsko-konfigurationom prostoru [14], što verovatno objašnjava viši MRT senzorni odgovor poremećenijeg akupunkturnog sistema (sa višim i dubljim minimumima, koje sistem treba da savlada dovedenom MW energijom da bi prešao u osnovno zdravo stanje), i slab MRT senzorni odgovor zdravog akupunkturnog sistema koji se već nalazi u osnovnom stanju (v. Sl. 6.1.). Takva slika je bliska onoj za asocijativne neuronske mreže u njihovim energetsko-konfiguracionim prostorima [14], i prepoznavanju oblika kao konvergenciji neuronske mreže prema odgovarajućem dnu potencijalne hiperpovrši, kao memorijskom atraktoru neuronske mreže [15,16]. Ovakva sličnost dva pristupa (kvantnog i neuronske mreže) verovatno nije slučajna, pošto je (realni) matematički formalizam modela Hopfildove i Hakenove asocijative neuronske mreže [15] analogan [16] (kompleksnom) matematičkom formalizmu Fejnmanove propagatorske verzije Šredingerove jednačine [16]. Ovo takođe podržava EM/jonsku MW/ULF kvantno-holografsku funkciju akupunkturnog sistema (slično kompleksnim oscilatornim holografskim Hopfildovim neuronskim mrežama [16]), i njihovu suštinsku vezu sa (kompleksnom kvantno-relativističkom) svešću, što inače veoma sugeriše modeliranje izmenjenih i prelaznih stanja svesti [14,18]. Treba dodati da se u ovim stanjima dislocirana akupunkturna EM/jonska MW/ULF kvantno-holografska neuronska mreža ponaša i kao "optički" senzor, koji može ekstrasenzorno percepirati okolinu, o čemu izveštavaju pacijenti reanimirani iz kliničke smrti [19].

Tako se može reći da pored moždane hijerarhijske elektrohemijske neuronske mreže postoji i akupunkturna EM/jonska mikrotalasna kvantno-holografska neuronska mreža, a da moždani talasi predstavljaju interfejs koji ih povezuje, i koji je odgovoran za ULF modulaciju MW akupunkturne mreže, ukazujući takođe i na biofizičke osnove psihosomatskih poremećaja, odnosno uticaja psihe na telo; istovremeno ovo predstavlja i objašnjenje za osetljivost organizma na uticaje spoljašnjih ultraslabih ULF EM polja [19], putem ULF EM indukcije unutar MW akupunkturnog jonskog sistema, čime se ULF modulišu MW akupunkturne struje, bez ikakvog ograničenja pragovnih potencijala koji ni ne postoje u GJ-električnim sinapsama akupunkturnog sistema.

6.3. MRT anti-stres profilaksa

Dugotrajno stresogeno stanje, često ponavljanje stresogene situacije, preko neuro-humoralnih, neuro-cirkulatornih, psiho-neuro-imunoloških mehanizama dovode do kliničke manifestacije stresa u vidu niza psihosomatskih oboljenja kojih nisu pošteđena ni deca (od intrauterinog, preko najranijeg uzrasta života, pa do adolescencije), odrasli ljudi u punoj životnoj snazi, profesionalno izloženi jakim stresogenim faktorima (menadžeri, sportisti) ali i oni koji se bave običnim životnim aktivnostima.

Zbog kompleksnosti mehanizama, aktivirajućih stresogenim situacijama, anti-stres program u prevenciji i tretmanu osoba izloženiih bilo kom od stresogenih provokatora, mora da sadrži kompleksan pristup ovom problemu koji će omogućiti što bolje sagledavanje i rešavanje ovih problema u svoj njihovoj složenosti. Savremeni pristup u sebi mora da sadrži sve što je dobro iz klasičniih oblika terapeutskih tretmana, posmatrajući čoveka kao ličnost sa problemom u svoj svojoj celovitosti, sagledavajući sve aspekte njegovog integralnog psihofizičkog bića.

Najsavremenijim metodama kojima se preko somatskih struktura deluje na ličnost u svoj njenoj celovitosti (holistički) dobijaju se značajni rezultati kako u profilaktičkom, tako i u terapeutskom delovanju.

Ovde se posebno ističu metode koje angažuju elektromagnetne talase i jonske tokove, koji uspostavljanjem elektromagnetne homeostaze (delujući od sasvim površinskih struktura kože do dubinskih endokrinih, nervnih i humoralnih struktura), dovode do psiho-neuro-imunološke homeostaze, narušene stresogenim faktorima.

Uspostavljanjem elektromagnetne homeostaze pomoću MRT, uz poštovanje psihoterapeutskih, internističkih, neuroloških i fizioterapeutskih postupaka, može se preokrenuti razorni stresogeni tok ka ozdravljenju i uspostaviti narušena osovina simpatikusa, što će sprečiti kliničke manifestacije hroničnog stresa.

Klinička ispitivanja u poslednjih 15-tak godina potvrđuju mogućnosti primene MRT kako u terapijskim tako i u profilaktičkim anti-stres programima.

Radi profilaktičkog anti-stres delovanja treba onemogućiti pokretanje i/ili uspostavljanje složenog lanca psihosomatizacije stresogenih uticaja, te se u tom smislu obavezno koristi neka od tačaka sa opšte okrepljujućim, sedativnim, relaksirajućim i imunološkim dejstvom [1].

Pored individualnog pristupa, imajući u vidu poremećeni organ ili meredijan, MRT anti-stres profilaksa može se spovoditi na sledećim akupunkturnim tačkama: GV 20, LI 4, PC 6, HT 7, ST 36 i na aurikulo-akupunkturnoj tački 55 (Shenmen).

GV 20 (Baihui-tačka 100 susreta, krunska tačka svih Yang meridijana) ima mnogobrojne indikacije i izraženo dejstvo na apatiju, usporeni krvotok velikog mozga, poremećen san, noćne strahove dece, glavobolje, vrtoglavice, gubitak pamćenja, razna psihička oboljenja itd. [2].

LI 4 (Hegu) prema ruskim autorima predstavlja tačku sa opšte okrepljujućim (akumulatornim) dejstvom [3]. Stimulisanje ove tačke izaziva okrepljujući, desenzibilišući, tonizirajući efekat na organizam, kao i analgetički efekat pri bolu različite lokalizacije. Po efikasnosti spada u jednu od najznačajnijih tačaka [4], sa širokim spektrom delovanja [2]. Zbog kompleksnog delovanja na organizam, u slučaju njenog energetskog disbalansa biva narušena elektromagnetna homeostaza. Prema metodologiji MRT koristi se za sve poremećaje na gornjim delovima tela, ali i u profilaktičke anti-stres svrhe [1].

PC 6 (Neiguan-unutrašnja vrata) je tačka preko koje se uspostavlja unutrašnji mir što dovodi do prijatne duboke relaksacije. Može se koristiti pri psihosomatskim manifestacijama stresa [3]: bolu u oblasti srca, grudnog koša, osećaju nespokojstva, narušenog sna, hipertenzije sa visokim sistolnim pritiskom, teskobama, stenokardijama [2], emotivnoj labilnosti, bolovima u oblasti želuca, nervozi [4], osećaju tuge i straha.

HT 7 (Shenmen-božanska vrata ili vrata Boga) je naredna tačka preko koje se relaksaciono dejstvo produbljuje. Ovo je sedativna tačka [2 ], te ima uticaja na bolesti srca, neuralgija, psihofizička rastrojstva, nervoze, nesanice, gubitak pamćenja, psihoze, depresije[4].

ST 36 (Zusanli) je tačka sa opšte okrepljujućim dejstvom, koju u ruskoj metodologiji MRT smatraju jednom od glavnih tačaka za celokupnu simptomatologiju vezanu za donju polovinu tela. U kineskog tradicionalnoj medicini KTM se ova tačka takođe upražnjava u profilaktičke i terapeutske svrhe. Radi profilakse infarkta ili insulta u KTM je na ovoj tački provođena moksibustija jednom mesečno [5], te se u anti-stres profilaktičkoj koncepciji MRT kabineta takođe preporučuje njeno profilaktičko stimulisanje jedanput mesečno, nakon sprovedenog celokupnog MRT profilaktičkog kursa.

Završna tačka u MRT profilaktičkom anti-stres tretmanu je aurikularna tačka 55 (Shenmen-božanska vrata ili vrata Boga), koja se nalazi u anti-stresnom sektoru ušne školjke [3].

Pored predložene recepture, može se koristiti i neka od sledećih receptura za pokretanje opštih energetskih tokova za tonifikaciju organizma (u kineskoj terminulogiji receptura “tajnog života vazduha”): GV 20, GV 14, GV 12, GV 4, CV 6, BL 23, SP 6, ili receptura za kontrolu unutrašnje snage i volje: CV 3, CV 4, CV 15, CV 17, GV 3, GV 12, GV 13, KI 1, ST 36.

Osim predložene recepture u profilaktičkom anti-stres programu, treba koristiti i tačke ugroženih meridijana, uz obavezno delovanje na ključne tačke tih meridijana radi uspostavljanja elektromagnetne homeostaze i prevazilaženja izmenjenih neurohumoralnih odnosa, odgovornih za nastanak stresnih reakcija organizma i somatizaciju bolesti E. L. Mačeret, A. O. Korkuško, Uticaj milimetarskih talasa na antistresno stanje, (v. Suplement IASC seminara Anti-stres inovacija znanja, 1999), a na međunarodnom simpozijumu Milimetarskim talasima subtermičke intenzivnosti u medicini, Moskva 1991 [6], objavljeni su radovi.

6.4. MRT terapija psihosomatskih oboljenja

Rezultati kliničke efikasnosti MRT u praksi Sitka i saradnika prikazane su u Tabl. 6.2., a kliničkih ispitivanja Besonova i saradnika u Prilogu 6.1., ordinacije "Lav" u Prilogu 6.2. a Popova i saradnika u Prilogu 6.3.

6.4.1 Kardio–vaskularna oboljenja

MRT se sa uspehom može primenjivati u lečenu kardio-vaskularnih oboljenja (v. Tabl. 6.1.). Kardio-vaskularna oboljenja se mogu tretirati širokopojasnim, ili uskopojasnim aparatima (sa ručnim ili automatskim izborom frekfencije), pri čemu je neophodno dobiti senzornu reakciju (akupunkturna tačka LI 4). Vreme ekspozicije po jednoj akupunkturnoj tački iznosi do 10 minuta (osim tačke GV 15 koja se stimuliše 5 do 7 minuta). Trajanje procedure je do 20 minuta. Broj svakodnevnih seansi zavisi od patologije i iznosi 10 do 12. Po potrebi, posle pauze od mesec dana, može se sprovesti ponovna MRT [5 ].

Ishemijske bolesti srca:

 • Ishemijske bolesti srca se nalaze na samom vrhu lestvice oboljenja koje ugrožavaju život i njihovo lečenje podrazumeva kompleksan pristup. MRT sprovedena u sklopu kompleksnog lečenja ovih oboljenja daje visoku efektivnost. Na XI ruskom simpozijum sa medjunarodnim učešćem, Milimetarski talasi u medicini i biologiji, Moskva, 1997.g. izloženo je više referata iz ove oblasti

Stabilna stenokardija

Shodno tumačenju KTM stenokardija se odnosi na sindrom YANG [3 ].

 • Za vreme bolnog napada sprovodi se lečenje po principima neodložne pomoći, pri čemu se tretira jedna od sledećih tačaka meridijana srca, perikarda ili tankog creva: HT 3, HT 4, PC 6, i SI 1, a u periodu bez izraženih simptoma imati u vidu poremećaje meredijana:
 • Praznina meridijana srca i perikarda i punoća tankog creva i trostrukog grejača: HT 7, PC 6, CV 14, CV 17, BL 14, BL 15, SI 11, TE 15.
 • Praznina meridijana SP udružena sa punoćom meridijana ST : SP 4, LR 13,CV 6, CV 12, BL 20, ST 25, ST 36.
 • Praznina meridijana bubrega, punoća meridijana žučne kese: LR 3, LR 14, CV 3, BL 18, BL 43, GB 34 i ST 36.
 • Aurikula (po jedan minut): Osnovne tačke: 51 (simpatički NS), 100 (srce), 42 (grudi) Pomoćne tačke: 29 (potiljak), 101 (pluća)

Nestabilna stenokardija

Lečenje se provodi u stacionarnim jedinicama, drugog dana po prijemu pacijenta nakon evaluacije toka bolesti. Na početku MRT seanse stimulisati jednu od sledećih akupunkturnih tačaka: BL 9 (do 10 minuta) i GV 15 (do 5 minuta). Opšte vreme stimulacije ne sme biti duže od 20 minuta. Nakon tri do pet minuta od početka ekspozicije smanjuje se oštar bol, nastupa uravnoteženo disanje i pospanost. Sledeće seanse se provode narednih dana analogno prvoj [1].

Akutni infarkt miokarda

Lečenje se provodi u stacionarnim jedinicama intezivne terapije. Tokom prvih 24 sata nužna je obrada pacijenta, opservacija i započinjanje konzervativnog lečenja po opšte prihvaćenoj metodologiji medikamentoznog lečenja. Prva seansa MRT se provodi nakon 24 sata po dobijanju traženih rezultata, sa delovanjem na akupunkturnu tačku HT 9 (sa vremenom ekspozicije od 10 minuta), GV 15 ( ekspozicija do 7 minuta).

Po pravilu nakon tri do pet minuta od početka terapije uravnotežuje se srčani i respiratorni ritam i pojavljuje pospanost. Za vreme seanse neophodan je senzorni odgovor, kao i provođenje puls dijagnostike. Ukupno trajanje prve seanse ne sme biti duže od 20 minuta. Druga seansa se može sprovesti najranije nakon tri sata posle prve, a u slučaju obnavljanja oštrog bola u oblasti srca tretirati iste akupunkturne tačke kao u prvoj seansi. Ukoliko nema bolnih manifestacija sledeća seansa se provodi nakon 24 sata od prve, dejstvujući na jednu od akupunkturnih tačaka: ST 36 (do 10 minuta), HT 9 (do 5 minuta), PC 6 (do 5 minuta). Treću i sledeće seanse provoditi svakodnevno delujući na: SI 10 i CV 15 po 2 minuta. Posle dve do pet seansi uočava se značajno poboljšanje i povišena tolerantnost za fizičke aktivnosti, stabilizacija arterijskog pritiska, tahikardije, srčanog rada i perifernog otpora. Peta seansa je kontrolna. Radi izbora sledeće metodike lečenja pomoću MRT preporučuje se analiza krvi 5 minuta pre i 5 minuta posle seanse. Ostale seanse se provode po dobijanju analiza. Kurs se sastoji od 10 do 12 svakodnevnih seansi [1].

Arterijska hipertenzija

 • Shodno tumačenju KTM arterijska hipertenzija se odnosi na sindrom YANG i izraženi sindrom punoće. Na toj osnovi zasnovana je podela na 4 tipa sindroma, sa sledećom recepturom [3]:
 • Sindrom punoće meridijana bubrega i mokraćne bešike: BL 10, BL 17, BL 23, BL 60, KI 2, KI 3, KI 10, GV 11 i GV 19.
 • Sindrom punoće meridijana bubrega i žučne kese: GB 20, GB 21, GB 38, LR 2, LR 14, BL 18.
 • Sindrom punoće meridijana trostrukog grejača i perikarda: TE 10, TE 16, BL 22, PC 7, CV 17, CV 14, CV 12.
 • Sindrom punoće meridijana pluća i debelog creva: GB 4, GB 10, LU 5, LU 9, ST 25, BL 25, BL 13.

Važan terapeutski značaj pri hipertenziji ima tačka ST 9 (pri znacima blokirane energije u TE: gušenje, jaka glavobolja, davljenje u grudima). Ni u kom slučaju tokom jedne seanse ne stimulisati ST 9 i KI 1, jer može doći do pada tonusa krvnih sudova i do kolapsa.

Hipertenzivna kriza leči se po pravilima neodložne pomoći: posle sniženja arterijskog pritiska, radi stabilizacije efekta delovati na GV 14 BL 41, BL 43 a takodje i na KI 1.

Savremeni kineski lekari glavnom terapeutskom tačkom smatraju ST 36 koju stimulišu na drugi dan tokom desetodnevnog kursa lečenja (u profilaksi i insulta i infarkta takođe stimulišu ST 36 jednom mesečno).

Aurikula (po jedan minut): Osnovne tačke: 55 (Shenmen), 51 (simpatiki NS), 59 (sniženje pritiska), 100 (srce); pomoćne tačke: 105 (sniženje pritiska), 19 (hipertonija). Na XI ruskom simpozijumu sa medjunarodnim učešćem, Milimetarski talasi u medicini i biologiji, Moskva, 1997.g. izloženi su referati iz ove oblasti

Arterijska hipotenzija

Prema tumačenju KTM ovo patološko stanje se odnosi na sindrom praznine meridijana bubrega, mokraćne bešike i srca [3], te se mogu stimulisati sledeće akupunkturne tačke KI 3, KI 7, HT 7, HT 9, BL 15, BL 32, BL 65.

Pri ortostatskoj hipotenziji dopuniti sa jednom od sledećih akupunkturnih tačaka: LI 1, LI 4, SI 3, GB 20, GV 11, HT 9.

Aurikula (po jedan minut). Osnovne tačke: 51 (simpatiki NS), 100 (srce), 29 (potiljak), 13 (nadbubreg).

6.4.2 Respiratorna oboljenja

MRT se sa velikim uspehom primenjuje u lečenju hroničnih nespecifičnih oboljenja pluća s bronhoopstruktivnim sindromom (v. Tabl. 6.2.). Ispitivanja ukazuju da primena MRT u pulmologiji predstavlja visokoefektivnu metodu konzervativnog lečenja (lišenu mnogobrojnih nedostataka farmakoterapije), koja dozvoljava kombinaciju sa medikamentoznom terapijom, ali daje i mogućnost smanjenja ili eliminisanja farmakoterapeutskih sredstava u zavisnosti od stadijuma bolesti.

U lečenju pacijenata sa respiratornim bolestima mogu se koristiti širokopojasni i uskopojasni aparati sa ručnim ili automatskim izborom frekfencije. Terapeutski frekventni opseg kreće se u dijapazonu od 57 do 60 GHz [4]. Izbor frekvencije, uz neophodnu dobru saradnju pacijenata, vrši se na akupunkturnoj tački LI 4.

Izbor tačaka zavisi od izražene patologije.

U jednoj seansi dejstvovati na 1-2 (4) akupunkturne tačke. Vreme trajanja seanse do 20 minuta. Kurs lečenja se sastoji od 8-10 svakodnevnih seansi. Kod recidivirajućih, hroničnih bolesti respiratornog sistema predlaže se ponovni kurs lečenja nakon pauze od mesec dana [1 ].

Akutni bronhitis i pneumonija

MRT terapiju započeti sa jednom od sledećih tačaka: LU 7, LU 5, LI 4, a pri odsustvu, ili slabo izraženom efektu, delovati na jednu od sledećih akupunkturnih tačaka [1 ]: GV 14, BL 13, CV 22

 • U prisustvu nekih od sledećih simptoma predlažu se akupunkturne tačke [ 3 ] :
 • Pri veoma izraženom kašlju: LU 1, LU 5, LU 7, CV 14,CV 17, BL 12, BL 13;
 • Pri hroničnom kašlju: BL 13, BL 23, BL 43, ST 36;
 • Pri suvom, nadražajnom kašlju: CV 22, CV 14, LR 14, BL 13, HC 4;
 • Pri noćnom kašlju: SP 6, BL 13, BL 43;
 • Pri obilnom iskašljavanju: KI 17, KI 25, KI 27, CV 12, CV 22, ST 8, ST 40, LU 6;
 • Pri visokoj temperaturi: BI 40.

Aurikularne tačaka (po 1 minut).

Osnovne tačke: 55 (Shenmen), 13 (nadbubreg), 31 (pin–čuan) Pomoćne tačke: 29 (potiljak), 101 (pluća), 102 (bronhije).

Bronhoopstruktivni sindrom

MRT seansu započeti sa jednom od akupunkturnih tačaka na meridijanu pluća (LU 7, LU 5, LU 9), zatim tretirati zadnji srednji meridijan (GV 14) i meridijan mokraćne bešike (BL 13). Pri teškom oštećenju bronhija delovati na zadnje srednji meridijan i meridijan bubrega [1 ].

Aurikula [3 ] (po jedan minut):

Osnovne tačke: 55 (Shenmen), 13 (nadbubreg), 31 (pin-čuan). Pomoćne tačke: 29 (potiljak), 101 (pluća), 102 (bronhije)

Bronhijalna astma

Radi kupiranja bronhoopstruktivnog sindroma dejstvovati na jedan od sledećih parova akupunkturnih tačaka [1 ]: LU 6, BL 13; GV 14, BL 13; GV 14, BL 60; LU 5, LU 7; GV 14, LI 4; LI 4, KI 27. Osim toga može se koristiti neka od sledećih akupunkturnih tačaka: LU 3, LU 5, CV 6, CV 12, CV 17, LR 2, LR 3, ST 36, ST 40 [1].

Shodno tumačenju KTM astma predstavlja spoljašnji YANG sindrom, ili unutrašnji YIN sindrom. Astma kao spoljašnji YANG sindrom manifestuje se sindromom punoće, češće počinje u detinjstvu ili adolescenciji recidivirajućeg je karaktera, povezano sa spoljašnjim uticajem i sa sezonskim promenama vremenskih prilika, dok se astma kao unutrašnji YIN sindrom češće sreće kod starijih osoba i manifestuje se kao sindrom praznine. Izbor akupunkturnih tačaka zavisi pre svega od individualnih osobenosti i toka bolesti [3 ]:

 • LU 1 radi budjenja YIN pluća (umanjuje sindrom vatre u grudnom košu)
 • LU 3 pri sindromu vatre pluća
 • LU 5, LU 6 pri osećaju gušenja i bola u grudima
 • LU 7 pri unutrašnjem YIN sindromu
 • LU 9 pri sindromu praznine YIN
 • LI 4 pri smanjenoj YANG energiji
 • LI 11 radi povećanja zaštitnih mehanizama organizma
 • LI 18 zajedno sa BL 42 pri blokiranoj energiji pluća
 • ST 9 pri blokadi energije u grudnom košu
 • ST 18 pri patolokoj žeđi
 • ST 27 pri sindromu vatre pluća
 • ST 30 pri ekcesu energije u gornjem TE
 • ST 36 radi budjenja energije pri nedostatku YIN-a u gornjem TE
 • ST 40 pri sindromu vatre sa velikom količinom ekspektoracije
 • ST 41 radi smanjenja produkcije sekreta
 • ST 44 pri sindromu vatre
 • SP 1 i SP 2 pri osećaju gušenja i davljenja u grudima, udruženim sa povišenom temperaturom tela
 • SP 6 pri nedostatku YIN-a
 • SP 21 radi poboljšanja cirkulacije u grudnom košu i gornjem TE
 • BL 11 radi smanjenja punoće YANG energije
 • BL 13 radi smanjenja punoće YANG pluća
 • BL 20, BL 21 radi budjenja YANG energije meridijana SP, što smanjuje sekreciju.

Pri kupiranju napada bronhijalne astme uočeno je smanjenje ili prekid bronhospazma već za vreme prve seanse u oko 90%, pacijenata sa očuvanjem terapeutskog efekta tokom 30 minuta do 4 sata. U takvim slučajevima neophodno je ponoviti MRT seansu tokom dana. Pri dobrim rezultatima lečenja MRT savetuje se ponavljanje jednog do dva kursa lečenja sa pauzom od mesec dana. Istraživanja Sitka i saradnika ukazuju da se ovom terapijom normalizuje funkcija i drugih organa pre svega organa gastro–intenstinalnog trakta [1 ].

6.4.3 Gastro-intestinalna oboljenja

Ispitivanja obavljena na više od 43000 pacijenata potvrdjuju visoku efikasnost MRT (čak iznad 90 % pacijenata sa dobrim rezultatima), što dozvoljava njenu široku primenu radi lečenje gastro-intestinalnih bolesti (v. Tabl. 6.2.) [1 ]. Lečenje se provodo širokopojasni ili uskopojasni aparatima sa ručnim ili automatskim izborom frekvencije, a terapeutski frekventni opseg se nalazi u dijapazonu od 53,35-78,66 GHz [1].

Ulcus ventriculi et duodeni

Terapiju započeti delovanjem na jednu od akupunturnih tačaka: LI 4 ili ST 36, a u slučaju da izostanu dobri terapeutski rezultati u smislu smanjenja bola, tokom sledećih seansi delovati na jednu od sledećih akupunturnih tačaka: GV 4, LU 1 [1].

Aurikula tačke (po jedan minut): osnovne tačke: 83 (solarni pleksus), 87 (želudac), 88 (dvanaestopalačno crevo), 104 (trostruki grejač); pomoćne tačke: 55 (Shenmen), 29 (potiljak).

Dužina seanse iznosi 10-15 minuta, a kurs se sastoji od 10-15 svakodnevnih seansi [1 ].

Kako se prema tumačenju KTM ulkusna bolest tretira [3] kao sindrom patologije meridijana (i organa) želuca (sindrom vatre), slezine-pankreasa (sindrom praznine i zastoja energije) i trostrukog grejača (zastoj energije), a takodje i sindroma zastoja sluzi i krvi, to treba normalizovati energiju želuca, trostrukog grejača, pokrenuti energiju slezine-pankreasa i razmekšati sluz. U tu svrhu može se delovati na jednu od sledećih akupunkturnih tačaka: CV 12, PC 6, ST 36, radi normalizacije energije. Radi normalizacije energije trostrukog grtejača delovati na LR 3, SP 6 što će smanjiti bolne spazme. Eliminacija sluzi i čišćenje trostrukog grejača vrši se preko akupunkturnih tačaka: CV 9, CV 14 i ST 40. Stimulacija akupunkturne tačke CV 11 pojačava dejstvo susednih tačaka CV meridijana i omogućava eliminaciju zaostale hrane iz želuca. Zastoj energije meridijana slezina-pankreas odstranjuje se stimulacijom tačke SP 4. Normalizacija cirkulišuće energije u želucu i otklanjanje bola vrši se stimulacijom akupunkturne tačke BL 21, dok stimulacija BL 20 poboljšava energiju slezine pankreasa. Smanjenje sindroma vatre želuca postiže se stimulacijom akupunkturnih tačaka ST 43, ST 45, PC 6. Normalizacija YANG i YIN energije postiže se delovanjem na akupunkturnu tačku CV 4.

Pri ulkusnoj bolesti dvanestopalačnog creva delovati na neku od sledećih akupunkturnih tačaka: SI 11, BL 38, BL 60.

Povoljan efekat se uočava, po pravilu, nakon 1-3 seanse, a sa 2-5 seansi kupira se bolni sindrom. Pri potpunom eliminisanju bola i početku remisije, a u slučaju izostanka epitelizacije ulkusa na kontrolnom fibrogastroduodenalnom nalazu, MRT možemo prekinuti, ili provesti samo još jednu do dve dopunske seanse. Ukoliko kontrolna fibrogastroduodenoskopija ukaže nepotpunu sanaciju ulkusa, nije potrebno provoditi medikamentoznu terapiju u daljem toku lečenja, već treba napraviti pauzu od 3 do 4 nedelje i ponoviti kurs MRT [1 ].

MRT normalizuje sekretornu i motornu funkciju želuca, a takodje i imunološki status organizma, te su recidivi ulkusne bolesti tretirane na ovaj način 3-4 puta ređi u poredjenju sa konzervativnim načinom lečenja.

Tokom provođenja MRT treba odrediti dijetetsko-higijenski način života (ishrana, duvan,rad i odmor).

U slučaju sezonskih recidiva, u periodu očekivanih akutizacija, poželjno je ponoviti MRT sa 3-4 seanse, što je posebno efektivno u prvim danima akutizacije [1].

Polipi i polipoza želuca

Iako je osnovna metoda u lečenju ovih oboljenja hirurška, MRT je našla svoje mesto u postopertivnom stadijumu, sve do punog ozdravljenja pacijenta.

Sa MRT seansama se otpočinje 1. – 2. postoperativnog dana. U jednoj seansi dejstvovati na 2-4 akupunkturne tačke, a izbor se može napraviti izmedju tačaka sa najmanim elektrootporom: CV 12, ST 21, CV 10, LR 3, SP 4, ST 36 i BL 20. Trajanje seanse do 20 minuta, a kurs se sastoji od 8-12 svakodnevnih seansi, ili svaki drugi dan. Broj seansi, potrebnih za punu epitelizaciju rane, zavisi od njene veličine. Pri vličini od 3-5 mm potrebno je sprovesti 4-6 seansi, a pri veličini rane od 5-7 mm, 5-7 seansi. Veličina rane od 7-10 mm zahteva 7-10 seansi. Epitelizacija se završava u 90% pacijenata tokom dve nedelje, a u ostalih nakon tri do četiri nedelje. Osim toga MRT kupira bolni postoperativni sindrom i poboljšava funkcionalno stanje želuca, normalizujući njegovu motoriku i sekreciju.

6.4.4 Neurološka oboljenja

Ispitivanja obavljenja od strane Sitka i saradnika u periodu od 1990. do 1993.g. obuhvatila su oko 60000 pacijenata sa bolestima nervnog sistema i potvrdila visoku efikasnost MRT (v. Tabl. 6.2.).

Dečija celebralna paraliza

Opservacijom je obuhvaćeno 22247 pacijenata sa DCP i zabeležena je visoka efektivnost MRT (čak iznad 82,6 % pacijenata sa poboljšanjem) [1 ].

Lečenje se može primeniti kod različitih vidova DCP-a. Izbor AT zavisi od somatskog stanja deteta, izraženog tonusa i hiperkinezije a takođe i od njegovog senzitivnog odgovora pri dejstvu na AT. Ukoliko pri delovanju na AT u toku 2 do 3 sense ne dobijemo pokret, neophodno je izabrati druge, efektivnije tačke. U jednoj seansi dejstvovati na 1 do 4 AT:

 • opšte dejstvo na organizam: LI 4, LI 11, ST 36, GV 12, GV 14;
 • paraplegična forma DCP sa većim promenama na donjim ekstremitetima: ST 37, ST 39, SP 3, SP 6, GB 30, GB 43, GB 36, GB 37, GB 38, GB 39, LR 4;
 • paraplegična forma DCP sa većim promenama na gornjim ekstremitetima: HT 2, SI 6, SI 17, BL 62, TE 7, TE 11;
 • ometena funkcija fine motorike: LI 4M
 • psihički poremećaji: GV 16, GV 19;
 • poremećaj govora: ST 2, ST 4, ST 5, GV 15;
 • hiperkinetička forma DCP-a: PC 2, ST 11. SP 20, GB 1, LI 15, GV 14;
 • hiperkinezija mimične muskulature: BL 7, GV 26, GB 1, GB 2;
 • hipersalivacija: KI 27, CV 23;
 • atoničko-astatička forma DCP-a: aurikularna tačka 98;
 • zahvaćenost mišića vratno-potiljačne oblasti: LI 15, SI 3, BL 11, TE 15, TE 16, GB GB 9, GB 21, BL 10;

Koristiti i skalp-akupunkturu:

 • paraliza donjih ekstremiteta - gornja 1/5 motorne zone;
 • paraliza gornjih ekstremiteta - srednja 2/5 motorne zone;
 • centralna paraliza n. facijalisa, motorna afazija (donja 2/5 zone - zona reči);
 • parestezije u lumbalnom delu i donjih ekstremiteta (gornja 1/5 zone);
 • parestezije u gornjih ekstremiteta (srednja 2/5 zone);
 • parestezije 1/2 lica, hemikranija, neuralgija n. trigemini, zubobolja, (donja 2/5 zone);
 • parkinsonizam i horeja - zona tremora i horeje;
 • motorna afazija – zona reči II;
 • idiomotorna apraksija – u psihomotornoj zoni;
 • poremećaj vida centralnog porekla u zoni vida;
 • paraliza, bol i parestezija donjih ekstremiteta - motorno senzitivna zona noge;
 • poremećaj ravnoteže - zona ravnoteže;
 • psihičke bolesti - zona psihičkih bolesti.
 • Skalp AT tretirati kontralateralno od zahvaćenog ekstremiteta, pri poremećaju govora centralne geneze ili obostanoj zahvaćenosti tela, delovati na obe hemisfere, a takodje i na zone koje odgovaraju nadjenim promenama (EEG, EHO i CT).

Trajanje seanse 15-20 minuta, kurs lečenja: 10 do 12 svakodnevnih seansi, broj seansi u prvoj godini lečenja: 5-6, pauza 34 nedelje, tokom druge godine još 2-4 seanse

U metodološkim priručnicima za lekare koji provode MRT Sitka i Žukovskog (Kijev 1992, Moskva 1996) nije obrađena metodologija koja se odnosi na periferni motorni neuron, ali je na Međunarodnom simpozijumu o milimetarskim talasima subtermičke intenzivnosti u medicini [6] prezentovano nekoliko radova koji govore o uticaju MRT na regeneraciju nerava, a receptura koja se odnosi na lezije n. facialis-a, n. ulnaris-a, n. medianus-a, n. peroneus-a može se naći kod Luvsana [3].

Takođe, u istoj metodologiji nije obrađeno poglavlje koje se odnosi na glavobolje, ali je na XI ruskom simpozijumu Milimetarski talasi u medicini i biologiji [8] saopšten rad B. M. Popova i saradnika Korišćenje metoda tradicionalne i netradicionalne medicine o kompleksnom lečenju glavobolja (v. Prilog 3.), a recepturu prema koncepciji KTM videti kod Luvsana [3].

6.4.5. Oboljenja lokomotornog sistema

U lečenju poremećaja lokomotornog sistema MRT predstavlja konzervativnu metodu sa visokim procentom efikasnosti (93,5-100 % - v. Tabl. 6.2.).

Terapeutski frekventni opseg je u dijapazonu od 56 do 65 GHz, a stimulacija se izvodi širokopojasnim i uskopojasnim aparatima (sa ručnim ili automatskim izborom frekvencije). Pri izboru frekvencije neophodno je dobiti senzornu reakciju na akupunkturnoj tački LI 4 (za gornje ekstremitete), ili na ST 36 (za donje ekstremitete).

Aseptička nekroza glavice butne kosti (Mb. Leg-Calve-Pertes)

Metodika se sprovodi za lečenje i odraslih i dece.

Osnovni uzrok aseptičke nekroze glavice butne kosti kod odraslih je poremećaj cirkulacije u bedrenoj kosti, a kod dece najčešći uzroci su trauma, endokrini poremećaji, metabolički i poremećaji razvoja koštano-zglobnog sistema.

Lečenje dece i omladine se donekle razlikuje od lećenja odraslih. Na početku sprovodjenja MRT kod dece treba stimulisati akupunkturne tačke GV 3, GV 5, ili BL 23, BL 24, BL 25. Ukoliko je otežan proces regeneracije nekrotičkih promena treba stimulisati GB 35, GB 36, LI 4, kao i jednu od tačaka zadnje srednjeg meridijana. Pri aseptičkoj nekrozi glavice butne kosti u početnom stadijumu delovati na tačke BL 23, BL 24, BL 25 obolelog ekstremiteta.

Ekspozicija dejstva na svaku tačku je 3-5 minuta, a opšte trajanje procedure je 20-30 minuta. Kurs lečenja se sastoji od 15 procedura.

Pri ranoj dijagnostici i pravovremeno sprovedenoj MRT kod dece do 6 godina, nastaje puno uspostavljanje struktura i forme glavice butne kosti posle 2-4 kursa lečenja, sa pauzom među njima od mesec dana.

Kod dece koja su starija od 6 godina u fazi kompresionog preloma, obično je dovoljno 2-4 kursa lečenja, a pri fragmentaciji kostiju 4-6 kursa lečenja.

Pri torpidnom toku bolesti i obimnim promenama na epifizi butne kosti dopunsko dejstvovati na tačke LI 4, ST 36 ili BL 40.

Pri lečenju aseptičke nekroze glavice butne kosti neophodno je mirovanje, ekstenzija ekstremiteta sa opterećenjem 1,5-2 kg i zadnjom gipsanom šinom u položaju elevacije noge na 15 do 30 stepeni, što omogućava smanjenje pritiska na epifizu butne kosti i pravilno formiranje glavice.

Pri lečenju odraslih stimulisati neku od sledećih akupunktutnih tačaka: LR 2, LI 4, BL 23, BL 24, BL 25, BL 26, TE 3, ST.36, GB 30, GB 29.

Ekspozicija dejstva na svaku tačku je 3-5 minuta, a opšte trajanje procedure je 20-30 minuta. Kurs lečenja se sastoji od 10 do 15 procedura. U zavisnosti od stadijuma bolesti i efektivnosti lečenja može se sprovesti 3-4 kursa lečenja, sa pauzom među njima od mesec dana.

Posle 1-2 kursa značajno se smanjuje ili u potpunosti iščezava bol, povećava sa obim pokreta i mikrocirkulacija krvi u oblasti zgloba [1].

Pored lečenja aseptičke nekroze glavice butne kosti, MRT se sa uspehom primenjuje u lečenju osteomijelita, kao i artroza. [1] (v. Tabl. 6.2.) Na XI Ruskom simpozijumu sa međunarodnim učešćem o Milimetarskim talasima u medicini i biologiji Moskva 1997. [8] objavljeno je više interesantnih referata.

Artralgije

Ovaj sindrom prema tumačenju KTM se javlja kao poremećaj energije zbog dejstva vlage, hladnoće i vetra (spoljašnja agresija). Izbor recepture zavisi od lokalizacije i karakteristika ispoljenih simptoma [3]

6.4.6 Ginekološka oboljenja

Brojna ispitivanja sprovedena pri lečenju pacijenata sa MRT u ginekološkim oboljenjima ukazuju na visoku efektivnost ove metode u regulaciji poremećaja menstrualnog ciklusa. MRT primenjena u hroničnim ginekološkim oboljenjima provodi se kao deo kompleksnog pristupa ovom problemu uz fizioterapeutske i medikamentozne mere (antibakterijska terapija), koja omogućava smanjenje doze farmako preparata.

Hronični adneksit

Ovo oboljenje se shodno tumačenju KTM odnosi na sindrom praznine meridijana jetre, praćenog punoćom meridijana žučne kese [3], te se u tom smislu preporučuje delovanje na 1 do 2 od sledećih akupunkturnih tačaka: LR 2, LR 3, LR 8, SP 6, CV 2, CV 4, u kombinaciji sa tačkama sa opšte okrepljujućim dejstvom: ST 36, LI 4, BL 60, BL 23, LI 11, GB 26, GV 4, GV 14. Vreme delovanja na jednu tačku do 10 minuta, a ukupno trajanje seanse do 20 minuta. Za smanjenje bolnog sindroma dovoljno je 2-3 seanse u kursu, a za normalizaciju funkcionalnog stanja vegetativnog i centralnog nervnog sistema sa poboljšanjem funkcije jajnika sprovesti desetodnevni kurs lečenja u vidu svakodnevnih seansi.

Dobijeni rezultati potvrđuju normalizaciju ćelijskog i humoralnog imuniteta posle primene MRT. [1]

Za kupiranje bolnog sindroma stimulisati akupunkturne tačke ST 35, LR 2, LR 8, a za poremećen menstrualni ciklus LR 12, GV 4, GV 14, CV 2, CV 3, GB 26, ST 30.

Dismenorejna tačka (Schmidt), na polovini rastojanja između tačaka: BL 52-BL 25, stimuliše se svakodnevno.

Endometrioza

KTM smatra da i ovo oboljenje pripada sindromu praznine meridijana jetre i punoće meridijana žučne kese, te se izbor akupunkturnih tačaka radi uspostavljanja energetske ravnoteže vrši preko ovih meridijana [3].

Kurs lečenje sastoji se od desetodnevnih procedura, a ponovni kurs lečenja se provodi posle 45 dana. Terapiju započeti ekspozicijom akupunkturne tačke SP 6 sa izborom individualne frekvencije, a meridijan jetre stimulisati isključivo širokopojasnim aparatima. Ova tačka se obavezno zadržava do četvrtog dana lečenja. Već prvog dana MRT tretmana obavezno se uvodi tačka “Sitko”, koja se nalazi na prvoj falangi trećeg prsta na nozi, u trajanju od 1 do 2 minuta.

Osim ovih oboljenja u ginekološko-akušerskoj patologiji, Besonov je sprovodio ispitivanja za: Toksikoze trudnica, poremećaje porođajnog toka, krvarenje u ranom postporođajnom periodu, nepotpuno stezanje materice posle porođaja, oboljenja i poremećaje funkcija mlečnih žlezda, poremećaje menstrualnog ciklusa, frigidnost, sterilitet, klimakteričnu nervozu, endometrit, eroziju grlića, vulvovaginit [10] (v. Prilog 6.5.), a na XI Ruskom simpozijumu o Milimetarskim talasima u medicini i biologiji objavljen je referat o uticaju KVČ na imunološki status posle hirurškog odstranjenja benignog tumora jajnika.

6.4.7 Dermatološka oboljenja

Veliki broj pacijenata tretiranih MRT ukazuje na njenu visoku efektivnost (iznad 85%), osim u slučaju neurodermatita gde je procenat poboljšanja niži (62,1% - Sitko [1]). Sa MRT se mogu tretirati alergijski dermatiti, neurodermatiti, psorijaza, ekcemi u vidu monoterapije, ili kao deo kompleksnog lečenja ovih oboljenja.

Neurodermatiti

Etiopatogeneza ovih oboljenja je još uvek nejasna, no često su povezani sa gastroeneterološkim i alergijskim oboljenjima. Savremena medicina u njihovom lečenju najčešće primenjuje hormonalne preparate koji su praćeni mnogobrojnim neželjenim efektima, a MRT u lečenju ovih pacijenata pokazuje dobru efektivnost u 62,1% [1] bez propratnih neželjenih pojava.

Kurs MRT se provodi tokom 10 do 15 svakodnevnih seansi u trajanju od 20 minuta. Vreme delovanja na jednu tačku je do 10 minuta, a redosled stimulacije akupunkturnih tačaka tokom prve seanse je: LI 4, ST 36. Ukoliko se posle prve seanse pruritis ne smanji, tokom druge seanse delovati na dve od tačaka: LI 11, LU 7, SP 6. Osim toga može se stimulisati BL 40, BL 60, TE 5, LR 2, LR 5, GV 14, a od aurikularnih: 13 (nadbubreg), 23 (jajnik), 29 (potiljak), 31 (astma), 51 (vegetativni nervni sistem), 55 (Shenmen), 101 (pluća), pri individualnoj kombinaciji. Ukoliko pruritis u potpunosti ne iščezne, kroz 3 do 4 nedelje ponoviti kurs lečenja. Za profilaksu sezonskih recidiva u proleće i jesen, krajem zime i krajem leta provesti dva profilatička kursa lečenja sa 1 do 10 seansi u svakom. Tokom lečenja provoditi adekvatnu dijetu.

Pored ove patologije, Besonov u svojoj metodologiji tretira još i urtikariju, psorijazu, akne (v. Prilog 6.5.), a u metodologiji Žukovskog još se opisuje i alopecija areata. Na XI Ruskom simpozijumu o Milimetarskim talasima u medicini i biologiji objavljeno je više referata o primeni KVČ u dermatologiji i kozmetologiji.

6.4.8 Hiruška oboljenja

MRT u hirurgiji se može primenjivati sa velikom efikasnošću kako u preoperativnom tako i u postoperativnom periodu.

U preoperativnom periodu delovati na jednu od akupunkturnih tačaka: LI 4, ST 36, SP 6, BL 60, TE 1. Tokom procedure stimulisati jednu do dve tačke do deset minuta. Broj seansi zavisi od stanja bolesnog do hiruškog zahvata. Procedure se mogu provoditi u intervalu od jedan do dva sata. Ovakvom pripremom se postiže povećanje broja limfocita, monocita i imunološkog statusa (imunoglobulina, interferona), kao i odstranjenje bola u preoperativnom periodu.

Primene MRT u postoperativnom periodu ima izraženo analgetično delovanje, a može se provoditi već nakon 6–12 sati nakon operacije. U daljem toku ubrzava se postoperativni proces, stimuliše rad creva i postiže psihoemotivna stabilnost. Nije potrebno birati individualnu terapeutsku frekvenciju, već se procedure mogu sprovoditi širokopojasnim MRT aparatima. Seanse se sprovode svakodnevno, a kurs lečenja traje do 10 procedura. Tokom jedne seanse stimulišu se 3–4 akupunkturne tačke u trajanju od 15–20, maksimalno 30 minuta. Stimulisane tačke su opšte, distalne, lokalne i aurikularne, u zavisnosti od mesta operacije. Opšte tačke su na meridijanima: zadnje srednjem, prednji srednjem i meridijenu jetre. Takođe se može stimulisati obod rane (bez kontakta sa kožom) u trajanju od 5 minuta [1].

Posttromboflebitički sindrom sa trofičkim ulkusima

Ogled proveden sa MRT potvrđuje visoku efektivnost u više od 70% pacijenata sa ovakvom patologijom. Neophodno je eliminisati medikamentoznu terapiju, osim antiseptika koji se primenjuju za obradu rane pre i posle seanse. U periodu među seansama površinu rane prekriti blagim rastvorom rivanola.

Delovati na neku od akupunkturnih tačaka: BL 36, SP 6, LI 4.

Prve 2 do 3 seanse se provode u trajanju od 5 do 10 minuta, zatim se površina kože, putem sporog skeniranja na rastojanju 3 do 6 mm, stimuliše tokom narednih 5 do 10 minuta.

Ukupno trajanje seanse iznosi 15 do 20 minuta.

Kod manjih rana (do 10 mm) obuhvata se cela površina pri svakoj seansi. Kod većih površina deluje se segmentno po 5 minuta na svaki segment (ukupno do 30 minuta). Seanse se provode svakodnevno. Broj seansi zavisi od dimenzija rane, no neophodno je ne produžavati više od 10 do 12 seansi. Kroz 2 do 3 nedelje, ukoliko je to neophodno, kurs se može ponoviti [1].

Obliterišuće bolesti krvnih sudova donjih ekstremiteta

Najčešće zastupljena simptomatologija kod ovih bolesti je bol, otok ekstremiteta, prisustvo trofičkih ulkusa, nekroza ekstremiteta i gangrena.

Potrebno je stimulisati sledeće akupunkturne tačke: na početku ST 36, LI 4, a zatim jednu od sledećih akupunkturnih tačaka LR 2, LR 3, BL 60, KI 3, KI 5 – na patološki izmenjenom i zdravom ekstremitetu. Ekspozicija jedne tačke je do 10 minuta, a ukupno trajanje seanse od 20 do 30 minuta. Kurs se sastoji od 2 do 15 svakodnevnih seansi u zavisnosti od stepena bolesti, a pre svega izraženih distrofičkih promena. Kao kriterijum za završetak terapije smatra se iščezavanje bolnog sindroma i nastupanje kliničke remisije.

Kod trofičkih ulkusa provodi se sporo skeniranje na 3 do 6 mm iznad rane tokom 10 do 15 minuta. U slučaju najtežeg stadijuma oboljenja kurs lečenja se provodi 2 do 3 puta, posle pauze od 3 do 4 nedelje, a u slučaju pojave recidiva odmah po pojavi prvih simptoma.

Radi sprečavanja recidiva provoditi profilatički kurs od 6 do 8 seansi jednom godišnje.

U najtežem stepenu gangrenozne manifestacije ovih oboljenja kurs se provodi u pre i postoperativnom periodu, ali ne više od 10 do 12 seansi [1].

Na XI Ruskom simpozijumu o Milimetarskim talasima u medicini i biologiji, Moskva 1997. objavljeno je više referata o primeni KVČ o hirurškoj primeni MRT.

6.4.9 Onkološka oboljenja

U kompleksnom lečenju onkoloških pacijenata, primena MRT i ispitivanja vezana za njenu primenu pokazuju da MRT ne stimuliše izmenu imunološkog statusa koji podstiču rast tumora, a dovodi do imuno korektivnih efekata. Na osnovu toga, u Sitkovoj metodologiji lečenja bolnog sindroma onkoloških pacijenata prikazana je kao efektivni vid lečenja. Metodologija provođenja MRT za smanjenje bolnog sindroma: u svakoj seansi se deluje na 1-2 akupunkturne tačke. Metodologijom je obuhvaćena sledeća onkološka patologija.

Ginekološka patologija

Za korekciju celularnog imuniteta raka grlića uterusa u raznim stadijumima oboljenja, predloženo je delovati na neku od sledećih akupunkturnih tačaka: LI 4, SP 9, SP 8, HT 2, LI 6, GB 39, LR 3. Izabrana tačka se stimuliše do 10 minuta, u prvoj polovini dana, svakodnevno tokom kursa lečenja.

Plućna patologija

Delovati na neku od sledećih akupunkturnih tačaka: GB 37, CV 15, CV 22, BL 15, LI 10.

Urološka patologija

Delovati na neku od sledećih akupunkturnih tačaka: LR 2, KI 12, HT 2, SP 6, BL 25.

Gastrointestinalna patologija

Delovati na neku od sledećih akupunkturnih tačaka: LU 7, PC 6, LI 9, CV 8, TE 5.

Predloženo delovanje za obezboljavanje u onkološkoj onkologiji je do 10 minuta po akupunkturnoj tački, a ukupno trajanje seanse je do 20 minuta. Analgetički efekat se održava do 24 sata po završenoj seansi [5].

Leukopoeza

MRT se može koristiti u sklopu protektora leukopoeze u procesu hemioterapije karcinoma mlečne žlezde, limfogranulomatoza, limfoepitelioma, karcinoma jajnika, hemangiopericitoma, itd.

Za vreme jedne seanse deluje se na dve akupunkturne tačke: KI 7, GB 39, HT 12, SI 6, KI 10, BL 35, LU 7. Kurs se sastoji od 5-7 svakodnevnih seansi. Posle sprovedenog kursa MRT, pacijent može početi ili produžiti sa hemioterapijom [1].

Sitkovom metodologijom kojom se mi najčešće služimo, nisu obuhvaćene sledeće bolesti: dečije, endokrinološke, metaboličke, urološke, stomatološke, oftamološke, ORL, te će ova problematika, kao i proširena metodologija, biti iznešene u Prilogu 6.4. i 6.5.

Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana 30. Mar. 2008..
Komentari
Kupci koji su kupili ovaj proizvod takđe su kupili
MEDISANA jonizator vazduha AIR
MEDISANA jonizator vazduha AIR
Rezervna aqua detox foot spa elektroda
Rezervna aqua detox foot spa elektroda
HAROX aqua detox foot spa HX-T11
HAROX aqua detox foot spa HX-T11
Osnovi biofizike
Osnovi biofizike
Korpa više o ...
0 proizvoda
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
 • ODLOŽENO PLAĆANJE
 • 3-6 mesečnih rata
 • BEZ KAMATE
 • Mesečna rata 1.000 din
Obaveštenja više o ...
ObavestiObavesti me o promenama na IASC anti-stres holisticki prirucnik (fotokopija)
Posalji proizvod prijatelju
 

Copyright Internacionalni Anti-Stres Centar (IASC) 2005.   Sva prava zadrzana
telefoni: +381 11 78-38-111 & + 381 65 39-73-798