Internacionalni Anti Stres Centar
Dobrodošli na IASC internet prodavnicu. U prilici smo da Vam ponudimo širok spektar proizvoda iz domena zdravlja i lepote (proizvodi za porodično zdravlje, za profesionalnu upotrebu u ordinacijama, kozmetičkim salonima, fitnes i spa centrima), knjige, kao i obrazovanje na licenciranim stručnim i popularnim edukativnim kursevima i seminarima.
O Nama GOTOVINSKA SNIZENJA Načini Plaćanja Cenovnik
Video Galerija Kontakt Prodajna Mesta Informacije
Kućni Aparati Profesionalni Aparati Kursevi & Obuke Publikacije & Knjige
  Početna stranica » Katalog » Publikacije & knjige »
Odjava
|
Korpa
|
Blagajna
Kategorije
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
Novi proizvodi više o ...
BREMED kucna vaga za bebe BD-7760
BREMED kucna vaga za bebe BD-7760
8.400 din
Valute
Komentar više o ...
Napiši komentarNapiši ocenu ovog proizvoda!
DVD: TV nastupi (Prof Dr Rakovic Dejan) 0 din Verzija za stampu
 
DVD: TV nastupi (Prof Dr Rakovic Dejan)


Narucite telefonom (011) 78-38-111
(065) 39-73-798

Curriculum Vitae


Profesor Dejan Raković rođen je 1951. godine u Beogradu, Srbija, gde je završio osnovnu školu i
Zemunsku gimnaziju. Diplomirao je 1974. godine na Odseku za tehničku fiziku, na Elektrotehničkom fakultetu
u Beogradu kao najbolji student u svojoj generaciji. Magistrirao je 1977. godine na Smeru za teorijsku fiziku
Prirodnomatematičkog fakulteta u Beogradu iz oblasti kvantne teorije atomskih višeelektronskih korelacija, gde
je i doktorirao 1982. godine iz oblasti teorijske vibracione spektroskopije provodnih polimera. Tokom
1980/1981. godine boravio je na naučnoj specijalizaciji u grupi Akademika Lava A. Gribova u Moskvi,
poznatog svetskog autoriteta u oblasti teorijske spektroskopije i kvantne hemije molekula, polimera i kristala.

Profesor Raković ima široka naučna interesovanja, koja pokrivaju oblasti fizike materijala i biofizike.
Polje istraživanja u fizici materijala uglavnom obuhvata savremene makromolekularne materijale i tehnologije
(provodne polimere, fulerene i ugljenične nanotube, mikrotubule, solitonski transport naelektrisanja,
perspektive za molekularnu elektroniku i nanoelektroniku, ...) kao i teorijsku spektroskopiju (vibracionu,
konformacionu, elektronsku, ...). Polje istraživanja u biofizici obuhvata teorijsko modeliranje kognitivnih i
psihosomatskih funkcija (kvantno-holografske i kvantno-relativističke osnove stanja svesti i akupunkturnog
sistema, kvantne i klasične asocijativne neuronske mreže, svest i kvantnu dekoherenciju, biomolekularno
prepoznavanje i kvantnu dekoherenciju, fraktalnu kvantno-holografsku genomsko/akupunkturnu kontrolu
ekspresije ontogeneze i morfogeneze, perspektive za kompjutere slične mozgu, ...) kao i eksperimentalne
elektrofiziološke korelate u različitim stanjima (budnost/dremljivost, stres, mikrotalasna rezonantna relaksacija,
autogeni trening, transcendentalna meditacija, muzikogena stanja, isceliteljske interakcije, ...).

Dr. Raković je izabran za asistenta iz oblasti elektrotehničkih materijala na Elektrotehničkom fakultetu
u Beogradu 1977., za docenta 1985., vanrednog profesora 1990. i redovnog profesora 1997. godine, gde je
držao mnogobrojne kurseve iz oblasti fizike i tehnologije materijala, kao i biofizike, na diplomskom i
postdiplomskom nivou, i (ko-)autorski publikovao preko 10 udžbenika od univerzitetskog do srednjoškolskog
nivoa. Rukovodio je Katedrom za elektrotehničke materijale u nekoliko izbornih mandata, master Smerom za
biomedicinski, ekološki i nanoinženjering od 2007. i postiplomskim Smerom za elektrotehničke materijale od
1987., kao i diplomskim Smerom za medicinsku i nuklearnu tehniku od 1996., reformisanim u Smer za
biomedicinski i ekološki inženjering od 2005. godine.

Od 1997. godine profesor Rakovic je potpredsednik Jugoslovenskog društva za istraživanje materijala,
u okviru kojeg je ko-editovao 6 knjiga sa YUCOMAT konferencija, publikovanih u ediciji časopisa Materials
Science Forum, švajcarskog izdavača Trans Tech Publications. Član je i međunarodnog editorskog borda
časopisa Informatica i njihov recenzent, kao i recenzent casopisa Materials and Manufacturing Processes, Acta
Physica Polonica A, Physica Scripta, NeuroQuantology, Connection Science, International Journal of Radiation
Biology, Digital Signal Processing, Medical and Biological Engineering and Computing, i Journal of Medical
Systems. Tokom perioda 1995-1998 rukovodio je regionalnim projektom Mozak i svest Evropskog centra za
mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija u Beogradu i ko-editovao 5 ECPD knjiga, a od
2009. godine rukovodi ECPD Međunarodnom školom za kvantnu medicinu. Godine 1999. učestvovao je kao
su-osnivač Internacionalnog anti-stres centra (IASC) u Beogradu, postavši predsednik Upravnog odbora IASC,
sa širokim edukativnim holističkim anti-stres aktivnostima.

Publikovao je preko 200 naučnih radova i saopštenja i preko 30 knjiga, citiranih blizu 300 puta u
naučnoj periodici i monografijama, i održao je brojna predavanja po pozivu u bivšoj Jugoslaviji i inostranstvu.

Knjige

 1. D. Raković, "Osnovi biofizike", Grosknjiga, Beograd, 1994; 1995; IASC & IEFPG, Beograd, 2008 (tri
  izmenjena i proširena izdanja).
 2. Grupa autora, "Ka integraciji savremene i tradicionalne medicine", ECPD, Beograd, 1995.
 3. D. Raković, Dj. Koruga, eds., "Consciousness: Scientific Challenge of the 21st Century", ECPD, Belgrade,
  dva izdanja, 1995 i 1996; postoji i naše izdanje "Svest: naučni izazov 21. veka", ECPD & Čigoja, Beograd,
  1996.
 4. Lj. Rakić, D. Raković, Dj. Koruga, A. Marjanović, eds., "Svest: naučni izazov 21. veka", Zbornik ECPD
  Seminara, Beograd, 1996.
 5. D. Raković, Dj. Koruga, eds., “Svest - religija - društvo: na pragu novog humanizma”, Zbornik ECPD
  Okruglog stola, Beograd, 1997 (nepublikovano).
 6. Lj. Rakić, G. Kostopoulos, D. Raković, Dj. Koruga, eds., "Brain and Consciousness", Proc. ECPD Workshop,
  Belgrade, 1997.
 7. Lj. Rakić, G. Kostopoulos, D. Raković, Dj. Koruga, eds., "Brain and Consciousness", Proc. ECPD
  Symposium, Belgrade, 1997.
 8. D. Raković, Dj. Koruga, eds, "Egzogene i endogene biološke interakcije: biofizički i biohemijski aspekti",
  Centar za molekularne mašine & FST centar, Beograd, 1998.
 9. Grupa autora, "Anti-stres holistički priručnik: sa osnovama akupunkture, mikrotalasne rezonantne terapije,
  relaksacione masaže, aerojonoterapije, autogenog treninga i svesti", IASC, Beograd, 1999.
 10. V. Jerotić, Dj. Koruga, D. Raković, eds., “Nauka-Religija-Društvo”, Bogoslovski fakultet SPC &
  Ministarstvo vera Vlade Republike Srbije, Beograd, 2002.
 11. M. Sovilj, P. Marković, S. Jovičić, A. Kostić, D. Raković, eds., "Govor i jezik"; IEFPG, Beograd, 2003.
 12. V. Jerotić, M. Arsenijević, P. Grujić, D. Raković, eds., "Religija i epistemologija"; Dereta, Beograd, 2007.
 13. D. Raković, "Sećanja, snovi, razmišljanja: o prošlom i budućem 1984-2007. Na razmeđima kvantnoholografske
  i klasično-redukovane stvarnosti", IASC & IEFPG, Beograd, 2008.
 14. D. Raković, "Integrativna biofizika, kvantna medicina, i kvantno-holografska informatika: psihosomatskokognitivne
  implikacije", IASC & IEFPG, Beograd, 2008; postoji i englesko izdanje "Integrative Biophysics,
  Quantum Medicine, and Quantum-Holographic Informatics: Psychosomatic-Cognitive Implications", IASC
  & IEPSP, Belgrade, 2009.
 15. D. Raković, A. Škokljev, D. Djordjević, "Uvod u kvantno-informacionu medicinu, Sa osnovama kvantnoholografske
  psihosomatike, akupunkturologije i refleksoterapije", ECPD, Beograd, 2009, u pripremi.
 16. D. Raković, D. Uskoković eds., "Biomaterijali", Institut tehničkih nauka SANU & MRS Srbije, Beograd, 2010,
  u pripremi.

Radovi u međunarodnim naučnim časopisima

 1. D. Raković, "Neural networks, brainwaves, and ionic structures: Acupuncture vs. altered states of
  consciousness", Acup.& Electro-Therap. Res., Int. J., Vol. 16, pp. 89-99 (1991).
 2. M. Opačić, J. Batinić, S. Janković, A. Škokljev, D. Raković, Dj. Kozić, Dj. Koruga, "Neural network and yinyang
  modeling of normal and cancer cell functioning", Arch. of Oncology, Vol. 5, pp. 129-134 (1997).
 3. D. Raković, "Prospects for conscious brain-like computers: Biophysical arguments", Informatica (Special
  Issue on Consciousness as Informational Phenomenalism) Vol. 21, No. 3, pp. 507-516 (1997).
 4. D. Raković, "Consciousness and quantum collapse: Biophysics versus relativity", The Noetic J., Vol. 1, No. 1,
  pp. 34-41 (1997).
 5. Z. Jovanović-Ignjatić, D. Raković, "A review of current research in microwave resonance therapy: Novel
  opportunities in medical treatment", Acup. & Electro-Therap. Res., The Int. J., Vol. 24, No. 2, pp. 105-125
  (1999).
 6. D. Raković, M. Tomašević, E. Jovanov, V. Radivojević, P. Šuković, Ž. Martinović, M. Car, D. Radenović, Z.
  Jovanović-Ignjatić, L. Škarić, "Electroencephalographic (EEG) correlates of some activities which may alter
  consciousness: The transcendental meditation technique, musicogenic states, microwave resonance relaxation,
  healer/healee interaction, and alertness/ drowsiness", Informatica, Vol. 23, No. 3, pp. 399-412 (1999).
 7. D. Raković, Z. Jovanović-Ignjatić, D. Radenović, M. Tomašević, E. Jovanov, V. Radivojević, Ž. Martinović,
  P. Šuković, M. Car, L. Škarić, "An overview of microwave resonance therapy and EEG correlates of
  microwave resonance relaxation and other consciousness altering techniques", Electro- and Magnetobiology,
  Vol. 19, No. 2, pp. 195-222 (2000).
 8. D. Raković, "Transitional states of consciousness as a biophysical basis of transpersonal transcendental
  phenomena", Int. J. Appl. Sci. & Computat., Vol. 7, No. 3, pp. 174-187 (2000).
 9. M. Dugić, D. Raković, "Quantum-mechanical tunneling in associative neural networks", Eur. Phys. J. B, Vol.
  13, No. 4, pp. 781-790 (2000).
 10. D. Raković, "Biophysical bases of the acupuncture and microwave resonance stimulation", Physics of the
  Alive, Vol. 9, No. 1, pp. 23-34 (2001).
 11. M. Dugić, M.M. Ćirković, D. Raković, “On a possible physical metatheory of consciousness”, Open Systems
  & Information Dynamics, Vol. 9, No. 2, pp. 153-166 (2002).
 12. D. Raković, M. Dugić, "A critical note on the role of the quantum mechanical "collapse" in quantum
  modeling of consciousness", Informatica, Vol. 26, No. 1, pp. 85-90 (2002).
 13. D. Raković, M. Dugić, M. Plavšić; "The polymer conformational transitions: A quantum decoherence theory
  approach", Materials Science Forum, Vols. 453-454, pp. 521-528 (2004).
 14. D. Raković, M. Dugić, M.M. Ćirković, "Macroscopic quantum effects in biophysics and consciousness",
  NeuroQuantology (www.NeuroQuantology.5u.com), Vol. 2, Issue 4, pp. 237-262 (2004).
 15. D. Raković, M. Dugić, "Quantum-holographic and classical Hopfield-like associative nnets: Implications for
  modeling two cognitive modes of consciousness", Opticheskii J., Vol. 72, No. 5, pp. 13-18 (2005) (Special
  Issue on Topical Meeting on Optoinformatics "Optics Meets Оптика", Saint-Petersburg (2004)); reprinted in
  D. Raković, M. Dugić, J. Opt. Technol. (former: Soviet J. Opt. Technol.), Vol. 72, pp. 364-369 (2005).
 16. G. Keković, D. Raković, M. Satarić, and Dj. Koruga, "A kink-soliton model of charge transport through
  microtubular cytoskeleton", Materials Science Forum, Vol. 494, pp. 507-512 (2005).
 17. D. Raković, M. Dugić, and M. Plavšić, "Biopolymer chain folding and biomolecular recognition: A quantum
  decoherence theory approach", Materials Science Forum, Vol. 494, pp. 513-518 (2005).
 18. D. Raković, M. Dugić, M. Plavšić, G. Keković, I. Cosic, D. Davidović, "Quantum decoherence and quantumholographic
  information processes: From biomolecules to biosystems", Materials Science Forum, Vol. 518,
  pp. 485-490 (2006).
 19. J. Jeknić, M. Dugić, D. Raković, "A unified decoherence-based model of microparticles in a solution",
  Materials Science Forum, Vol. 555 , pp. 405-410 (2007).
 20. G. Keković, D. Raković, D. Davidović, "Relevance of polaron/soliton-like transport mechanisms in cascade
  resonant isomeric transitions of Q1D-molecular chains", Materials Science Forum, Vol. 555, pp. 119-124 (2007).
 21. G. Keković, D. Raković, D. Davidović, "Kinetics of non-radiative rotational isomer butane transitions", Acta
  Physica Polonica A, Vol. 115, No. 4, pp. 775-777 (2009).
 22. D. Raković, "Quantum medicine and quantum-holographic informatics: Psychosomatic-cognitive implications",
  CEM Corporation, Nizhniy Novgorod (2009), Invited paper.
 23. D. Raković, "Quantum medicine: Phenomenology and quantum-holographic implications", Med Data Rev, Vol. 1,
  No. 2, pp. 71-73 (2009).
 24. D. Raković, "Nikola Tesla – Case study for understanding quantum-holographic nature of creativity", Med
  Data Rev, Vol. 1, No. 4, pp. 79-81 (2009); zajedno sa srpskom verzijom "Nikola Tesla - Studija slučaja za
  razumevanje kvantno-holografske prirode kreativnosti".
 25. G. Keković, D. Raković, B. Tošić, D. Davidović, I. Cosić, "Quantum foundations of Resonant Recognition
  Model", Acta Physica Polonica A (2010), in press.

Radovi u međunarodnim monografijama

 1. D. Raković, Dj. Koruga, D. Djaković, Ž. Martinović, V. Desimirović, Dj. Minić, "Ultralowfrequency
  "optical" biocomputers: Biophysical arguments", in F. Hong, ed., "Molecular Electronics: Biosensors and
  Biocomputers", Plenum Press, New York (1989).
 2. D. Raković, Dj. Koruga, Ž. Martinović, G. Stanojević, "On biophysical structure of brainlike biocomputers",
  in P.I. Lazarev, ed., "Molecular Electronics", Kluwer, Dordrecht (1991).
 3. D. Raković, "Brainwaves, neural networks, and ionic structures: Biophysical model for altered states in
  consciousness", Invited chapter, in D. Raković, Dj. Koruga, eds., "Consciousness: Scientific Challenge of the
  21st Century", ECPD, Belgrade (1995) (u srpskoj verziji: D. Raković, "Moždani talasi, neuronske mreže, i
  jonske strukture: biofizički model izmenjenih stanja svesti", u knjizi D. Raković, Đ. Koruga, eds, "Svest:
  naučni izazov 21. veka", ECPD & Čigoja, Beograd (1996)).
 4. D. Raković, "Hierarchical neural networks and brainwaves: Towards a theory of consciousness", Invited
  chapter, in Lj. Rakić, G. Kostopoulos, D. Raković, Dj. Koruga, eds., "Brain and Consciousness", ECPD
  Workshop, Belgrade (1997).
 5. D. Raković, "Traditional psychology and healing: Biophysical model of altered states of consciousness as a
  clue", Invited chapter, in "Holistic Health, Healing and Astrosciences", B.D. Sharma, ed., Yammu, India (1997).
 6. D. Raković, "Traditional medicine and traditional psychology: Biophysical bases of psychosomatic disorders
  and transpersonal stress reprogramming", in B. Lažetić, K.V. Sudakov, eds., "Basic and Clinical Aspects of
  the Theory of Functional Systems", Medical Faculty, Novi Sad & P.K. Anokhin Institute of Normal
  Physiology RAM, Moscow (1998).
 7. M. Dugić, D. Raković, M. Plavšić, "The polymer conformational stability and transitions: A quantum
  decoherence theory approach", Invited chapter, in A. Spasić, J-P. Hsu, eds., "Finely Dispersed Particles:
  Micro-, Nano-, and Atto-Engineering", CRC Press, New York (2005).
 8. D. Raković, D. Djordjević, "Ionic channels", Invited chapter, in M. Akay, editor-in-chief, "Wiley
  Encyclopedia of Biomedical Engineering", John Wiley & Sons, New York (2006).
 9. D. Raković, Ž. Mihajlović Slavinski, M. Sovilj, S. Pantelić, N. Stevović, J. Bojovic, I. Džamić, S. Jovičić, Dj.
  Baljozović, M. Ostojić, M. Tomašević, D. Radenović, P. Šuković, L. Škarić, "Meridian (psycho)therapies and
  techniques altering states of consciousnesss: phenomenology, psycho-physiological correlates, and quantumholographic
  psychosomatic-cognitive implications", Speech and Language: Interdisciplinary Research III, S.
  Jovičić, M. Sovilj, eds., IEPSP, Belgrade (2009).
 10. D. Raković, "Quantum-informational medicine and quantum-holographic informatics: Psychosomatic-cognitive
  implications", Speech and Language: Interdisciplinary Research III, S. Jovičić, M. Sovilj, eds., IEPSP, Belgrade
  (2009).

Radovi u zbornicima radova međunarodnih konferencija

 1. D. Raković, Dj. Koruga, D. Djaković, Ž. Martinović, "Biocomputers: a bio-cybernetical viewpoint", Proc. 1st
  Int. Symp. Mol. Electr. Biocomp., Budapest (1987).
 2. D. Raković, Dj. Koruga, D. Djaković, Ž. Martinović, "Biocybernetical basis for data processing", Proc. 2nd
  Int. Sem. Symp.: Automat. Rob., Belgrade (1987).
 3. D. Raković, Dj. Koruga, Ž. Martinović, G. Stanojević, "Molecular electronics and neural networks:
  significance of ionic structure", Proc. 11th Ann. Int. Conf. IEEE/EMBS , Part 4/6, Seattle (1989).
 4. D. Raković, "On biophysical structure of brain-like neural networks", Proc. IASTED Int. Symp. Exp. Syst. &
  Neur. Net., Honolulu (1990).
 5. D. Raković, "Biophysical basis of consciousness and neural networks", Proc. Int. Summer School on
  Neurocomp., Dubrovnik (1990).
 6. D. Raković, "A cognitive theory of consciousness: Neural networks versus brainwaves", Proc Int. Symp.
  Neur. Net. & Neur. Comp., Prague (1990).
 7. D. Raković, Dj. Koruga, A. Škokljev, "Acupuncture vs. altered states of consciousness", Proc. 6th Ann. Int.
  Symp. Acup. & Elec. Therap., New York (1990).
 8. D. Raković, "Neural networks vs. brainwaves: Prospects for cognitive theory of consciousness", Proc. 12th
  Ann. Int. Conf. IEEE/EMBS, Part 3/5, Philadelphia (1990).
 9. D. Raković, "A cognitive theory of consciousness: Possible educational framework", Proc. 12th Ann. Int.
  Conf. IEEE/EMBS, Part 5/5, Philadelphia (1990).
 10. D. Raković, "Neural networks, brainwaves, and ionic structures: Biophysical basis of consciousness", Invited
  lecture, Invited lecture, in Proc. 1st Ann. ISSSEEM Conf., Boulder (1991).
 11. D. Raković, "Neural networks versus brainwaves: modeling the states of consciousness", Advanced Summer
  School on Neurocomp., Beograd (1991).
 12. D. Raković, "Neural networks, brainwaves, and ionic structures: A model for traditional psychology and
  energy medicine", Proc. 2nd Ann. ISSSEEM Conf., Boulder (1992).
 13. D. Raković, Dj. Koruga, G. Stanojević, "On the nature of molecular electronic hardware for neural networks
  with consciousness-like internal displays", Proc. 1st Int. Conf. Elect. & Magnet. Biol. & Med., Orlando (1992).
 14. D. Raković, "Neural networks versus brainwaves: A model for dream-like states of consciousness", Proc. 14th
  Ann. Int. Conf. IEEE/EMBS, Part 6, Paris (1992).
 15. D. Raković, "Neural networks versus brainwaves: Biophysical model for ELF interactions", Proc. 14th Ann.
  Int. Conf. IEEE/EMBS, Part 6, Paris (1992).
 16. D. Raković, "Brainwaves, neural networks, and ionic structures: Biophysical model for states of
  consciousness", First Interdisc. Conf. Toward a Scientific Basis of Consciousness, Tucson (1994).
 17. D. Raković, "Acupuncture and altered states of consciousness: Biophysical model for traditional psychology
  and energy medicine", Chin. Acup. & Moxib., Beijing (1995).
 18. G. Stanojević, D. Raković, "Neural networks versus brainwaves: A biophysical model for states of
  consciousness and energy medicine", Proc. 1st Int. Yan Xin Quigong Sci. Symp. (1995).
 19. D. Raković, "Molecular electronics' hardware for neural networks with consciousness-like displays:
  Biophysical approach", Proc. Int. Conf. Neur. Inform. Processing, Beijing (1995).
 20. E. Jovanov, D. Raković, V. Radivojević, D. Kušić, P. Šuković, M. Car, "Software support for monitoring
  spatio-temporal EEG changes: An example of evaluation of state of consciousness", ISCA Conf. Comput.
  Med., Lafayette (1995).
 21. E. Jovanov, D. Raković, V. Radivojević, D. Kušić, "Band power envelope analysis - A new method in
  quantitative EEG", Proc. 17th Ann. Int. Conf. IEEE/EMBS, Montreal (1995).
 22. D. Raković, "Towards a new/old humanism: Transitional states of consciousness as a clue?", Proc. ECPD
  Symp. Brain & Consciousness, Belgrade (1997).
 23. D. Radenović, D. Raković, Z. Jovanović-Ignjatić, M. Tomašević, V. Radivojević, E. Jovanov, "Relaxation
  induced by microwave resonance therapy: EEG correlates", Proc. ECPD Symp. Brain & Consciousness,
  Belgrade (1997).
 24. P. Šuković, V. Radivojević, Ž. Martinović, D. Raković, E. Jovanov, "A novel neural network approach to
  estimation of vigilance level from EEG power spectrum", Proc. ECPD Symp. Brain & Consciousness,
  Belgrade (1997).
 25. M. Tomašević, D. Raković, E. Jovanov, V. Radivojević, M. Car, "EEG correlates of Transcendental
  Meditation", Proc. ECPD Symp. Brain & Consciousness, Belgrade (1997).
 26. L. Škarić, M. Tomašević, D. Raković, E. Jovanov, V. Radivojević, P. Šuković, M. Car, D. Radenović, "EEG
  correlates of musicogenic states of consciousness", Proc. ECPD Symp. Brain & Consciousness, Belgrade (1997).
 27. M. Tomašević, E. Jovanov, D. Raković, P. Šuković, S. Stanojlović, M. Car, "EEG correlates of healer/healee
  states of consciousness", Proc. ECPD Symp. Brain & Consciousness, Belgrade (1997).
 28. D. Veljković, D. Raković, "Error probability versus signal to noise ratio of an analog feedback associative
  memory", Proc. 4th NEUREL, Belgrade (1997).
 29. D. Raković, Z. Jovanović-Ignjatić, "Microwave resonance therapy and acupuncture: New prospects for
  traditional medicine", 14th Ann. Int. Symp. Acup. & Elec. Therap., New York (1998).
 30. D. Raković, M. Dugić, "Consciousness mediated quantum gravitational collapse via generated wormholes:
  from macroscopic biophysical to microscopic quantum arguments", Proc. 3rd Int. Conf. Computational
  Intelligence & Neuroscience, in Proc. Joint Conf. Information Sciences, Vol. 2, Reasearch Triangle
  Park/Durham, NC (1998).
 31. D. Veljković, D. Raković, Ž. Djurović, S. Stanković, "The binary vectors storing procedure in an analog
  feedback associative memory", Proc. 5th NEUREL, Belgrade (2000).
 32. M. Dugić, D. Raković, M.M. Ćirković, "On a physical metatheory of consciousness", Proc. 3rd Int. Multi-
  Conf. Information Society IS'2000, New Science of Consciousness, Ljubljana (2000).
 33. D. Raković, "Biophysical frontiers of holistic psychosomatics", Overview lecture, Proc. 3rd Int. Multi-Conf.
  Information Society IS'2000, New Science of Consciousness, Ljubljana (2000).
 34. D. Raković, "On brain's neural networks and brainwaves modeling: Contextual learning and psychotherapeutic
  implications", Invited lecture, Proc. 2nd Conf. IEEE/EMBS (Vic) "Biomedical Research in 2001",
  Melbourne, Australia (2001).
 35. D. Raković, "Consciousness-based biophysical frontiers of complementary medicine", Proc. 2nd Conf.
  IEEE/EMBS (Vic) "Biomedical Research in 2001", Melbourne, Australia (2001).
 36. D. Raković, "Acupuncture-based biophysical frontiers of complementary medicine", Proc. 23rd Ann. Int.
  Conf. IEEE/EMBS, Istanbul, Turkey (2001).
 37. D. Raković, “Hopfield-like quantum associative neural networks and (quantum)holistic psychosomatic
  implications”, Proc. 6th NEUREL, Belgrade (2002).
 38. G. Keković, D. Raković, M. Satarić, Dj. Koruga, “A model for soliton charge transport through
  microtubules”, Proc. 2002 WSEAS Int. Conf. Nanoelectronics & Nanotechnologies, Skiathos, Greece (2002).
 39. D. Raković, D. Djordjević, "Psychosomatic disorders as quantum-neural-network states of the acupuncture
  system", Proc. Abstr. 4th Int. Congr. Pathophysiol., Budapest, Hungary (2002), publ. in Acta Physiologica
  Hungarica Vol. 89 (2002).
 40. D. Raković, D. Djordjević, "The meridian system and psychosomatic states as quantum-neural-network
  states", Proc. Abstr. 1st Int. Med. Congr. Acupuncture "From tradition to Science", Barcelona, Spain (2003).
 41. D. Raković, M. Dugić, "Quantum and classical neural networks for modeling two cognitive modes of
  consciousness", Proc. 6th Int. Multi-Conf. Information Society IS’2003, Mind-Body Studics, Ljubljana (2003).
 42. D. Raković, M. Dugić, "Quantum and classical neural networks for modeling two modes of consciousness:
  Cognitive implications", Proc. 7th NEUREL, Belgrade (2004).
 43. G. Keković, D. Raković, "Face recognition by using unitary vector spaces", Proc. 8th NEUREL, Belgrade
  (2006).
 44. D. Raković, "Tesla and quantum-coherent states of consciousness: case study for understanding quantumholographic
  nature of creativity", Proc. Meet. Ideas of Nikola Tesla, Banja Luka, ANU RS (2006).
 45. D. Raković, "Tesla and quantum-coherent states of consciousness: case study for understanding nature of
  creativity", Proc. 6th Int. Symp. Nikola Tesla, SANU, Belgrade, Serbia (2006).
 46. G. Keković, D. Raković, D. Davidović, "A new look at the structural polymer transitions: ‘Bridging the
  quantum gap’ through non-radiative processes", YUCOMAT’07, Herceg Novi, Montenegro (2007).
 47. D. Raković, "Scientific bases of quantum-holographic paradigm", Proc. Int. Conf. Measuring Energy Fields,
  Kamnik, Slovenia (2007), Invited lecture.
 48. D. Raković, A. Vasić, "Classical-neural and quantum-holographic informatics: Psychosomatic-cognitive
  implications", Proc. 9th NEUREL, Belgrade (2008).
 49. D. Raković, Ž. Mihajlović Slavinski, M. Sovilj, S. Pantelić, N. Stevović, J. Bojović, I. Džamić, S. Jovičić, Dj.
  Baljozović, "Meridian (psycho)therapies: Psycho-physiological correlates", Proc. Speech & Language 2009, IEFPG,
  Belgrade (2009).
 50. D. Raković, Ž. Mihajlović Slavinski, "Phenomenology of meridian (psycho)therapies and quantum-holographic
  psychosomatic-cognitive implications", Proc. 1st Symp. Quantum Health & Life’s Quality, in Portuguese, Editora
  Universitaria UFPE, Recife, Brasil (2009), Invited lecture.
 51. S. Jaćimovski, V. Sajfert, D. Raković, Lj. Mašković, "Metastable processes in proteins", presented at ICOM’09,
  Herceg Novi, Montenegro (2009).
Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana 02. Mar. 2010..
Komentari
Kupci koji su kupili ovaj proizvod takđe su kupili
CD: Knjige i radovi (Prof Dr Rakovic Dejan)
CD: Knjige i radovi (Prof Dr Rakovic Dejan)
Korpa više o ...
0 proizvoda
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
 • ODLOŽENO PLAĆANJE
 • 3-6 mesečnih rata
 • BEZ KAMATE
 • Mesečna rata 1.000 din
Obaveštenja više o ...
ObavestiObavesti me o promenama na DVD: TV nastupi (Prof Dr Rakovic Dejan)
Posalji proizvod prijatelju
 

Copyright Internacionalni Anti-Stres Centar (IASC) 2005.   Sva prava zadrzana
telefoni: +381 11 78-38-111 & + 381 65 39-73-798