Internacionalni Anti Stres Centar
Dobrodošli na IASC internet prodavnicu. U prilici smo da Vam ponudimo širok spektar proizvoda iz domena zdravlja i lepote (proizvodi za porodično zdravlje, za profesionalnu upotrebu u ordinacijama, kozmetičkim salonima, fitnes i spa centrima), knjige, kao i obrazovanje na licenciranim stručnim i popularnim edukativnim kursevima i seminarima.
O Nama GOTOVINSKA SNIZENJA Načini Plaćanja Cenovnik
Video Galerija Kontakt Prodajna Mesta Informacije
Kućni Aparati Profesionalni Aparati Kursevi & Obuke Publikacije & Knjige
  Početna stranica » Katalog » Publikacije & knjige »
Odjava
|
Korpa
|
Blagajna
Kategorije
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
Novi proizvodi više o ...
MEDISANA masazer AC-850
MEDISANA masazer AC-850
5.000 din
Valute
Komentar više o ...
Napiši komentarNapiši ocenu ovog proizvoda!
Sećanja, snovi, razmišljanja o prošlom i budućem 1984-2007 0 din Verzija za stampu
 
Sećanja, snovi, razmišljanja o prošlom i budućem 1984-2007


Narucite telefonom (011) 78-38-111
(065) 39-73-798

D. Rakovic"SEĆANJA, SNOVI, RAZMIŠLJANJA O PROŠLOM I BUDUĆEM 1984-2007: na razmeđima kvantno-holografske i klasično-redukovane stvarnosti "

Izdavač : IASC & IEFPG
Broj stranica : 176
Godina izdanja : 2008

 

PREDGOVOR

Pojava knjige Sećanja, snovi, razmišljanja: o prošlom i budućem 1984-2007. Na razmeđima kvantno-holografske i klasično-redukovane stvarnosti (jungovskog naslova i mojeg podnaslova), u velikoj meri je inspirisana nedavnim srpskim prevodom i mojim promocijama Talbotove knjige Holografski univerzum. Majkl Talbot (i sam ekstrasens!) u ovoj knjizi ukazuje da bi Univerzum mogao biti džinovski kvantni hologram, vrsta konstrukta uma na granici subjekat/objekat – relativizirajući pitanje da li objektivna stvarnost postoji ili fluktuira između implicitnog (kvantno-holografskog) i eksplicitnog (klasično-redukovanog) poretka!?

Talbotova knjiga obiluje mnogim dokumentovanim misterioznim fenomenima iz izmenjenih stanja svesti (uključujući anticipativne lucidne snove i čudesnu moć milosrdnih molitvi za optimizaciju životnih alternativa, kojima obiluje i ova knjiga), a koji bi se mogli objasniti u okviru naučnih osnova kvantne holografske paradigme (elaboriranih u drugom i trećem dodatku na kraju knjige, kao predmet naših istraživanja kvantno-holografskih osnova svesti i njihovih fundamentalnih implikacija).

Knjiga Sećanja, snovi, razmišljanja... napisana je u formi dnevnika i podeljena je na tri perioda: 1984-2003, 2004-2007 i Epilog. Tokom sva tri perioda imao sam dragocenu pomoć moje drage supruge Dragice, kroz predanu podršku u sagledavanju kvantno-holografskog okruženja koje je u velikoj meri predstavljalo poruke za mene iz njenih lucidnih snova, za koje sam otkrio da su vrlo često sinhronistički bili povezani sa mojim kvantno-holografskim snovima i dilemama; povremeno je ovakva pomoć stizala i od unuke Tamare, sestre Dijane i drugih rođaka i prijatelja... na čemu sam im veoma zahvalan.

Prvi period, 1984-2003, odnosi se na moju ranu fazu suočavanja sa unutrašnjom realnošću anticipativnih lucidnih snova (i sagledavanje interpretacije njihove višeslojne simbolike iz ličnog, porodičnog i kolektivnog nesvesnog), uz potonje empirijske uvide da se neprijatne anticipacije i aktuelni konflikti, kao i iskušenja bilo mentalnih bilo aktuelizovanih uzvraćanja, mogu reprogramirati milosrdnom molitvom za one koji su u njih uključeni (što je fundamentalna hrišćanska spoznaja potvrđivana kroz dvo-milenijumsku duhovnu praksu)!

Ovaj period je bio neposredno inspirisan mojim teorijskim predviđanjima uloge prelaznih stanja svesti u transpersonalnim komuni-kacijama, pa sam tada i empirijski otkrio mogućnost najlakše kontrole prelaznih stanja svestiulaska u san, sa mentalnim adresiranjem na metu trans-personalne komunikacije, koja se izgleda odigrava kvantno-gravitacionim tuneliranjemsvesti u visoko-neinercijalnim prelaznim stanjima svesti (tzv. astralne projekcije u ezoterijskoj praksi, bez prostorno-vremenskih barijera!). Takva stanja su posebno pogodna, i zbog neophodnosti da se ovako trans-personalno dobijena ekstra-senzorna informacija potom pri buđenju pojača do nivoa budne svesti, jer se mozgu odgovarajućim mentalnim adresiranjem pred spavanje definiše prioritet za pojačavanje pri buđenju upravo mentalno asocijativno povezanih transpersonalno-dobijenih ekstrasenzornih informacija. To se spontano veoma retko dešava u budnom stanju zbog velike konkurencije mnoštva senzornih informacija iz bliskog okruženja, koje iz biološki-adaptivnih razloga po pravilu dobijaju podsvesni prioritet moždanih selektivno-pojačavačkih mehanizama, u odnosu na nesvesno neprekidno razmenjivane ekstra-senzorne informacije sa daljim okruženjem znatno ispod praga svesti.

Tokom ovog perioda sam empirijski otkrio da u prelaznim stanjima svesti ulaska u san, mentalno adresiranaiskrena i dubokamolitva Bogu za zdravlje svojih bližnjih i (ne)prijatelja veoma pomaže u trans-personalnom re-programiranju uzajamnih konflikata. Pri tome, osim isceliteljskog efekta, kao nusprodukt molitvom-inicirane i eksitiranim hipotetičkim vakuumskim neopterećenim spiritualnim strukturama posredovane trans-personalne komunikacije (čije pobuđivanje molitvama budi asocijacije na Milost Božju, jer time unosi neophodni indeterministički element suštinski novih graničnih uslova psihosomatskih stanja dve osobe; v. kraj trećeg dodatka Naučne osnove kvantno-holografske paradigme ) – po pravilu se dobija i asocijativno povezana kognitivna informacija sa kvantno-holografskog nivoa kolektivne svesti, koja kao ’emocionalno-obojena’ ima dovoljan intenzitet da preskoči pragovni nivo nervnog sistema, gde se kao klasično-redukovana informacija simbolički kodira u formi lucidnih snova . Pri tome, neophodno je zapamtiti i analizirati lucidne snove neposredno po buđenju, jer se inače zaboravljaju i potiskuju u podsvest!

Problem za sebe je sama simbolika lucidnih snova, koja je po pravilu višeslojna i odnosi se na lično, porodično i kolektivno nesvesno! U tom kontekstu, svako ima svoju ličnu simboliku koju treba vremenom da nauči da prepoznaje (kao primer, v. prvi dodatak Moje asocijativne simbolike i personalnih relacija na kraju knjige)... Moja mnogobrojna iskustva, ilustrovana u snovima navedenim u ovoj knjizi, pokazuju da imena i prezimena osoba u asocijativnom kontekstu porodičnog i šireg relacionog i mentalnog okruženja i arhetipskom spiritualno-mitološko-religijskom kontekstu jin-jang polariteta na nivou kolektivne svesti , nazivi i asocijacije geografskih pojmova i ulica, sami realni i arhetipski geografski pojmovi i animalni svet, meteorološke prilike, javni i stambeni objekti, prevozna sredstva, predmeti, mediji i prostorni pojmovi... upleteni u dramsku radnju snova ... nose nesumnjive simboličke poruke, koje se vremenom sve lakše i višeslojnije prepoznaju! Pri tome, sama dramska radnja snova uključuje osobe čija su imena često simbolički povezana sa aktivnostima asocijativno vezanim za njih same, tako da se onda simbolika sna može odnositi na te aktivnosti a ne na same osobe (mada se nekad može odnositi i na te osobe)! Osim toga, snovi koji uključuju arhetip roditeljskog doma često imaju jaku kvantno-holografski kodiranu spiritualnu notu, pogotovo ako sami roditelji po svojim psihološkim karakteristikama ne odgovaraju spiritualnom kontekstu sna! Posebno ističem da su simbolika i sadržaji snovabliskih osoba često zajednički kodirani, kako je ilustrovano i snovima moje supruge Dragice, koji najčešće predstavljaju simbolične poruke za mene samog – što i nije novo otkriće, jer iskustva mnogih šamanističkih tribalnih tradicija ukazuju da su snovi grupne poruke za čitavo pleme, a da su lucidni snevači komunikacioni kanal za poruke sa nivoa kolektivne svesti!

Drugi period, 2004-2007, odnosi se na moju sazrelu spiritualnu fazu u kojoj više nema sumnji i u kojoj dominiraju suverena praktična iskustva, a koja koincidira sa novim izazovima u sagledavanju i optimizaciji kvantno-holografske stvarnosti, zahvaljujući sticaju okolnosti vezanih za moju dragu (ex)diplomku Anu Vasić i njene nemire, u koje sam bio uvučen najpre kroz svoje anticipativne lucidne snove, a zatim kroz aktuelizovane psihosomatske zdravstvene probleme i njihovo potonje reprogramiranje milosrdnom molitvom za njeno zdravlje, sa pozitivnim efektima na integrisanje njene stare psihološke traume.

Ovi problemi bili su mi i neposredna inspiracija za sistematizovanu ekspresiju pohranjenih u memoriji Sećanja, snova, razmišljanja... jer sam želeo da Ani na suptilniji način ukažem na anticipirane i uočene psihosomatske probleme, njihovu kvantno-holografsku kodiranost i neophodnost efikasnog holističkog reprogramiranja na nivou kolektivne i individualne svesti, kroz molitvu i meridijanske terapije (pošto je na sve moje prethodne direktne sugestije, reagovala bežanjem od problema).

Epilog je napisan pod utiskom ponovno izniklih zdravstvenih i komunikacijskih problema sa Anom, koje sam pokušavao opet najpre da razrešim dobronamernim racionalnim ubeđivanjima da treba da poseti psihoterapeuta i iscelitelja kako bi uklonila preostale psihosomatske probleme (ali ponovo bezuspešno, pošto je odreagovala ponovnim bežanjem od problema). I iznova sam se okrenuo svojim molitvama za Anino zdravlje, sa konačnim ohrabrujućim nagoveštajem (iz pratećeg lucidnog sna duboke spiritualne simbolike... i potonjeg Aninog značajno popravljenog psihosomatskog stanja) o trans-personalnom reprogrami-ranju njenih preostalih psihosomatskih problema. I sa stečenom poukom da ‘molitva Bogu za zdravlje drugih može veoma pomoći... ali pod uslovom da je praćena molitvom Bogu da pomogne da i ti drugi shvate neophodnost prestanka (samo)kažnjavanja, ili da joj ti drugi idu u susret takvom svojom pokajničkom molitvom’... (jer se Bog uvek odaziva na naše molitve, ali mi moramo učiniti taj prvi korak...!) – pošto su psihosomatske bolesti često neka vrsta kvantno-holografski kodiranog (samo)kažnjavanja sebe i okruženja, što blokira trajnije dejstvo tuđih molitvi kao i potonje isceliteljsko/psihoterapeutske efekte nad akupun-kturnim sistemom/svešću obolelog! To implicira i da ukorenjeni pro-blemi na nivou (kolektivne) svesti ne mogu biti uklonjeni ni krajnje dobronamernim racionalnim ubeđivanjima, koja nas najpre bezazleno razdvajaju a potom često rađaju velike konflikte (‘Put do Pakla popločan je dobrim namerama’)!

Potom je dat Prolog Ane Vasić, koja se ljubazno odazvala mojoj molbi da ga napiše, kako bi što verodostojnije drugima prenela svoje lično svedočenje i poruke o blagotvornim isceljujućim efektima molitvi... To je bila i lepa prilika da se Ana predstavi kompletnije, od detinjstva do odrastanja, sa opterećenjima i dilemama koje život donosi... jer bi inače čitaoci mogli steći pogrešni utisak o njoj... pošto knjiga piše u istrgnutom kontekstu njenih problema ’krize identiteta’ (tipičnim za mlade u današnjem teškom vremenu...) i njihovog opisanog holističkog razrešavanja molitvama... Prolog je vrlo topao i predstavlja Anu u pravom svetlu, kao sjajnu devojku mnogostrukih interesovanja… kako sam je i ja doživljavao najveći deo vremena proteklih nekoliko godina – izuzimajući naše sporadične ‘konflikte’, koji su nam potom korisno poslužili za spiritualne lekcije iz ‘reprogramiranja molitvom’ i za pojavu ove knjige, što je očito naša zajednička kvantno-holografski kodirana ‘holistička zasluga’.

Autor očekuje da će se knjiga čitati kao uzbudljivi dnevnik sa komentarima, iz kojih se može mnogo naučiti o interpretaciji sopstvene simbolike i velikoj anticipativnoj moći lucidnih snova kao ‘kraljevskog puta’ u lično, porodično i kolektivno nesvesno. Ona sjajno promoviše i čudesnu moć milosrdnih molitvi za optimizaciju životnih alternativa, toliko potrebnih svakom pojedincu i porodici, naciji i civilizaciji, za uklanjanje stresa i nagomilanih tenzija na nivou kolektivne svesti.

Knjiga anticipira i potrebu velike sinteze dva modusa spoznaje, racionalno-naučnog (klasično-redukovanog, u normalnim stanjima svesti) i kreativno-religijskog (kvantno-koherentnog, u izmenjenim i prelaznim stanjima svesti) u okvirima nove kvantno-holografske holističke paradigme – gde uloga pojedincapostaje nezamenljiva zbog uticaja i brige za kolektivno mentalno okruženje, što je svakako fundamen-talno pitanje i mentalne higijene i građanske pristojnosti, odnosno i duhovnog i građanskog morala!

U tom kontekstu, pominjanje nekih osoba u knjizi u za njih možda neprijatnom svetlu nije nikako imalo za cilj da ih osudi, jer je sve očevidno bilo unapred kvantno-holografski kodirano i predstavljalo deo spiritualne igre na nivou kolektivne svesti, već da kroz prikazani situacioni kontekst ukaže bilo na anticipativnu moć lucidnih snova bilo na reprogramabilnu moć milosrdnih molitvi. Osim toga, spiritualni kvantno-holografski kodirani ličnosni pristanak na takve uloge (kako nagoveštavaju iskustva ispitanika u ‘posthipnotičkim regresijama’, opisana u sjajnoj Talbotovoj knjizi...!), veoma relativizira odnos boljih i lošijih, većih i manjih životnih uloga – koje dobijaju skriveni ontološko-filozofski egzistencijalni smisao!

Ako je čitalac do sada stekao utisak da spiritualni kvantno-holografski nivo dominira nad klasično-redukovanim nivoom stvarnosti, to je zato što je autor uspeo da prenese svoju naučno-teorijsku i spiritualno-empirijsku čvrstu uverenost da je to zaista tako, jer iz kvantno-holografskog nivoa stalno izranja klasično-redukovani nivo koji se rasplinjava natrag u njemu, i to pulsiranje se odigrava ekstremno brzo i neprekidno (uz opservaciju bomovskog eksplicitnog poretka bilo usrednjenog stanja tzv. ‘klasičnih mešavina’ kvantno- holografske stvarnosti posredstvom čula/klasičnih mernih aparatura bilo klasično-redukovanih tzv. ’stacionarnih kvantnih stanja’ posredstvom makroskopskih semi-kvantnih mernih aparatura – dok se nestacionarna kvantno-holografska stvarnost bomovskog implicitnog poretka može opservirati samo u tzv. ’nestacionarnim kvantno-koherentnim superpozi-cijama stanja’ karakterističnim za kvantno-holografska kreativno-religijska izmenjena i prelazna stanja svesti!). Ovo gledište je blisko iskustvima mnogih šamanističkih tribalnih tradicija, koje smatraju da pravu (kvantno-holografsku!) stvarnost predstavljaju snovi, a da je (klasično-redukovano!) budno stanje laž/privid (maja, kako se ističe u tradicijama Istoka)!

U istom kontekstu, n eophodnost neposredne kvantno-holografsk e sprege individualne i kosmičke kolektivne svesti u opserviranju implicitnog poretka zahteva la bi slabu vantelesnu kvantno-komunikacionu spregu svest-okruženje, odnosno prethodno reprogramiranje svih psihosomatskih opterećenja (očišćenje od posesivnih ili hedonističkih emocionalno- mentalnih grehovnih/karmičkih veza sa svetom – koje bi kao opterećujuće ‘mentalne adrese’ dov odi le do kvantnog projektovanja mentalno - kanalisan e tunelira n e svesti na odgovarajuće van - telesno okruženje , i time do klasično-redukovanog van - telesnog ekstra - senzornogopserviranja mentalno-adresirano g okruženj a ! ) – pa bi zato bio i razumljiv napor mistika svih tradicija da kroz spiritualnu praksu (molitvu, meditaciju ) očiste svest / dušu i tako dosegnu svoj konačni eshatološki cilj (Carstvo Božje , nirvanu), odnosno post-mortem spasenje (bezgrešne, nevezane) duše !

Tako se čini da su povezane-sa-poljem kolektivna i individualna svest samo različiti hijerarhijski nivoi kosmičkog kvantnog holograma (što asocira i na hinduistički odnos Braman/Atman, kao celine i dela u kome je sadržana informacija o celini!). Pomenuta kvantno-holografska slika implicira i da kvantno-holografski hijerarhijski delovi nose infor-maciju o celini, omogućujući suptilnu kvantno-informacionu fraktalnu spregu između različitih hijerarhijskih nivoa u Prirodi, što je manife-stovano kroz mnoštvo primera, od kojih ovde navodimo samo dva. Prvi primer je kvantno- holografsk a sprega akupunkturnog sistema i ćelijsk og enzimsk o- genom skog nivoa , odnosno kvantno-informacion a kontrol a ekspresije ontogeneze i morfogeneze ! Drugi primer je kvantno- holografsk a sprega kolektivne i individualne svesti , manifestovana kroz fascinantno matematičko otkriće ‘Biblijskog koda’ na nivou preferencija kolektivne i individualne istorije (koje se projavljuju i kroz izmenjena stanja svesti lucidnih snova i ejdetskih slika (Teslinih otkrića i Mocartovih kompozicija, kao sjajnih primera kreativnih transperso-nalnih uvida sa ovog nivoa!)). Iako ‘Biblijski kod’ nosi o nespoko-javajuće apokaliptičke anticipacije, (opisane i u novozavetnim vizijama Jovanovog Otkrivenja...), to još uvek ne znači striktni determinizam Istorije postojećim stanjem kolektivne svesti, čiji bi memorijski atraktori mogli (i morali...!) biti reprogramirani milosrdnom molitvom za svoje bližnje i (ne) prijatelje, ostavljajući prostor za slobodnu voljui uticaj na buduće preferencije.

U istom kontekstu, moglo bi se reći da postoje tri linije fronta psihosomatske medicine: (1) duhovnost, koja kroz milosrdnu molitvu za svoje bližnje i (ne)prijatelje trajno uklanja uzajamne memorijske atrak-tore na nivou kolektivne svesti; (2) istočnjačka holistička medicina i dubinska psihoterapija, koje privremeno uklanjaju memorijske atrak-tore na nivou akupunkturnog sistema/individualne svesti i sprečavaju ili ublažavaju njihovu somatizaciju, kao posledicu nemara na prvom nivou; (3) simptomatska zapadnjačka medicina, koja kroz imunologiju, farma-kologiju, preventivnu dijagnostiku i hirurgiju sprečava ili ublažava somatizovane posledice nemara na prva dva nivoa. Posebno treba istaći, da nužne aktivnosti na drugom i trećem nivou, uz zanemarivanje prvog, imale bi za posledicu samo nagomilavanjekvantno-holografskih optere-ćenja u ovoj i narednim generacijama, koja bi prouzrokovala potom ne samo bolesti, već i međuljudske sukobe, ratove i druga stradanja!

Istaknimo na kraju, da je želja autora bila da napiše topluspiritualno-racionalnu knjigu, koja možda ima autobiografske elemente zapleta sa ne uvek prijatnim (među)fazama, ali sa optimističkomkonačnom porukom da, iako je sve kvantno-holografski kodirano, budućne životne alternative mogu se najefikasnije optimizirati milosrdnim molivama Bogu za svoje bližnje i (ne)prijatelje. Iako n e možemo spiritualno učiniti više, ne smemo učiniti ni manje – jer nečinjenje bi značilo nastavak nesvesnog trans-personalnog opterećivanja /produbljivanja memorijskih atraktora kolektivne svesti! Ako bi svako od nas milosrdnim molitvama reprogramirao svoju porciju opterećenja kolektivne svesti, dobili bismo šansu da potomcima ostavimo svet koji imabudućnost... i koga se Istorija civilizacije neće stideti...

I nekoliko preporuka kako čitati ovu neobičnu i kompleksnu knjigu. Radi lakšeg daljeg uvođenja u temu, knjiga započinje Objašnjenjima manje poznatih pojmova pominjanih u knjizi. Zainteresovanim čitaocima preporučuje se i da odmah potom pređu na kraj knjige i pročitaju Neobjavljeni intervju na temu fenomenologije izmenjenih i prelaznih stanja svesti kao i naših kvantno-holografskih istraživanja, a potom i prvi dodatak Moje asocijativne simbolike i personalnih relacija (koja kodira informacije o mojim trans-personalnim kontaktima u prelaznim stanjima svesti sa slojevima ličnog, porodičnog i kolektivnog nesvesnog), na koji će se verovatno vraćati i više puta tokom potonjeg čitanja glavnog tkiva knjige Sećanja, snova i razmišljanja... Čitaocima fizičkog predznanja preporučuje se da dalje nastave sa drugim dodatkom Kvantno-koherentni i klasično-redukovani modusi svesti: religijske i epistemološke implikacije , dok se onima dubljeg fizičkog predznanja preporučuje zatim i treći dodatak Naučne osnove kvantno-holografske paradigme.

Konačno, pored pomenutih zahvalnosti za neposrednu ili posrednu pomoć i inspiraciju u nastanku ove knjige, želeo bih da se najtoplije zahvalim i recenzentima Velimiru Abramoviću i Đuri Korugi (čiji Izvodi iz recenzija su dati na kraju knjige), kao i Mirjani Sovilj, Nebojši Jovanoviću, Olgi Škarić, Snežani Milenković, Živoradu Mihajloviću Slavinskom, Vuku Uskokoviću, Miloju Rakočeviću, Stevi Jaćimovskom, Miroslavu Goluboviću, Radmilu Aničiću, Svetlani Nikolić, Jasmini Marić, Aleksandru Lupšiću, Ivanu Ikonovu, Slobodanu Jovičiću, Tomislavu Grozdiću, Dušanu Janjiću, Milici Vučićević... za korisne sugestije i prijateljsku podršku. Veliku zahvalnost dugujem i Slavici Pantelić i Mišku Subotiću za tehničko uređenje i Saši Iliću i Ani Vasić za likovno-grafičku opremu knjige.

 

Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana 03. Apr. 2008..
Komentari
Kupci koji su kupili ovaj proizvod takđe su kupili
Osnovi biofizike
Osnovi biofizike
IASC anti-stres holisticki prirucnik: Suplement MRT
IASC anti-stres holisticki prirucnik: Suplement MRT
IASC anti-stres holisticki prirucnik (fotokopija)
IASC anti-stres holisticki prirucnik (fotokopija)
Integrativna biofizika, kvantna medicina i K-H informatika
Integrativna biofizika, kvantna medicina i K-H informatika
Korpa više o ...
0 proizvoda
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
  • ODLOŽENO PLAĆANJE
  • 3-6 mesečnih rata
  • BEZ KAMATE
  • Mesečna rata 1.000 din
Obaveštenja više o ...
ObavestiObavesti me o promenama na Sećanja, snovi, razmišljanja o prošlom i budućem 1984-2007
Posalji proizvod prijatelju
 

Copyright Internacionalni Anti-Stres Centar (IASC) 2005.   Sva prava zadrzana
telefoni: +381 11 78-38-111 & + 381 65 39-73-798