Internacionalni Anti-Stres Centar
(011) 2447646   (064) 1271515
www.iasc-shop.com
PHILIPS inhalator kompresorski za decu SAMI (foka) 7.400 din
PHILIPS inhalator kompresorski za decu SAMI (foka)

Katalog i cenovnik kućnih aparata:

 

Najnovija Philips SideStream tehnologija za raspršivanje leka.

Tretman Philips kompresorskim inhalatorom se sprovodi brzo, sigurno i praktično, čineći ga idealnim za sve uzraste.Na bazi dugogodišnjeg iskustva na polju aerosol terapije i brojnih kliničkih studija, Philips je razvio jedinstvenu SideStream tehnologiju za raspršivanje leka.

Prednosti Philips inhalatora sa SideStream tehnologijom:

 • Dvostruko kraće vreme terapije, brza i efikasnija primena leka – inhalacija traje 6-8 min (kod standardnih inhalatora 15-20 min)
 • Veća iskorišćenost i količina raspršenog leka – iskorišćenost leka je 80% (kod standardnih inhalatora iskorišćenost 30% - 50%)
 • Optimalna veličina raspršenih čestica leka – zahvaljujući dvostrukom Venturi efektu 80% čestica je manje od 5 μm što je od velikog značaja jer čestice veće
  od 5 μm nemaju terapijsko dejstvo
 • Uvećan disajni protok za 140% u odnosu na standardne raspršivače što obezbeđuje veći broj čestica koje dopiru do pluća
 • Lakša apsorpcija leka u respiratorni sistem

Uspešnost aerosol terapije zavisi od toga kako lek cirkuliše kroz disajne puteve, stepena iskorišćenosti leka, veličine i broja čestica raspršenog leka i disajnog protoka.

Preporučuje se za

 • Plućnu infekciju
 • Bronhijalnu astmu
 • Emfizem pluća
 • Laringitis
 • Traheitis
 • Akutni ili hronični bronhitis
 • Bolesti disajnih puteva
 • Bolesti pušača

Tehničke karakteristike

 • Električno napajanje: 230 V/50 Hz, 0,7 Amp
 • SideStream tehnologija za raspršivanje leka
 • Vreme nhalacije: 6-8 min
 • Iskorišćenost leka 80%
 • Uvećan disajni protok za 140%
 • Maksimalni pritisak: 29–43,5 psi
 • Težina: 1,58 kg
 • Dimenzije: 267 x 155 x 226 mm
 • Pojačana zaštita od preteranog pregrevanja: Topljivi osigurač; radna temperatura 130°C
 • Standardi za električnu bezbednost IEC 60601-1
 • Elektromagnetna kompatibilnost u skladu sa IEC 60601-1-2
 • Temperatura vazduha za rad: MIN 5 °C – MAX 40 °C (41 °F –104 °F)
 • Vlažnost vazduha za rad: MIN 10% RH – MAX 95% RH
 • Temperatura vazduha za skladištenje: MIN -25 °C – MAX 70 °C (-13 °F – 158 °F)
 • Vlažnost vazduha za skladištenje: MIN 10% RH – MAX 95% RH
 • Atmosferski pritisak pri skladištenju/transportu: 690–1060 hPa
 • Atmosferski pritisak pri radu: Performanse mogu da se razlikuju zavisno od nadmorske visine, barometarskog pritiska i temperature.
 • Maska za decu u obliku kornjače
 • Nastavak za usta
 • Vazdušni filteri (5 kom)
 • Cev za vazduh
 • Garantni rok za PHILIPS inhalatore: 3 godine