Internacionalni Anti-Stres Centar
(011) 2447646   (064) 1271515
www.iasc-shop.com
Vacuum Therapy HX-A11 66.000 din
Vacuum Therapy HX-A11

Garantni rok iznosi 40 meseci za verziju aparata Standard, odnosno 60 meseci za verziju aparata Premium računajući od datuma kupovine. Reklamacije se primaju iskljucivo u originalnom pakovanju, uz garantni list sa datumom, pecatom i potpisom prodavca.

Ispravnost aparata garantuje se pri pridrzavanju datih uputstava za rad i odrzavanje aparata.

 

Internacionalni Anti Stres Centar - Beograd