Internacionalni Anti-Stres Centar
(011) 2447646   (064) 1271515
www.iasc-shop.com
Jonizator vazduha PLAZMA 0 din
Jonizator vazduha PLAZMA

Visedecenijska sistematska istrazivanja ukazala su da joni u vazduhu (koncentracije ~ 103-104 cm-3) sustinski uticu na bihevioralne efekte (svezina/zamor, opustenost/razdrazljivost), a na duge staze i na zdravlje ljudi: pri tome je pokazano da negativni aerojoni deluju anabolicki (dovodeci do opustanja, i time poboljsavajuci zdravstveno stanje organizma), dok pozitivni aerojoni deluju katabolicki (dovodeci konacno do zamora, a na duze staze i do pojave bolesti).

Pokazalo se da aparati u domacinstvu, personalni kompjuteri, klima uredjaji i industrijske masine generisu visak pozitivnih aerojona, sto dovodi do ubrzanog zamora ljudi u njihovoj blizini. Zato su napravljeni minijaturni jonizatori (generatori negativnih jona), koji u svojoj blizini podizu koncentraciju negativnih jona u vazduhu i do 105 cm-3, uspostavljajuci mikroklimu kakva se srece u prirodi pored reka i vodopada, u sumama i na planinama, posle jakih grmljavina i obilnih pljuskova. Ovakav mikroklimatski bioinzenjering ima blagotvorni znacaj za podizanje globalnog zdravstvenog nivoa ljudi.

Pored vestackih izvora lose delujucih pozitivnih jona, postoje i prirodni izvori, najcesce u obliku toplih vetrova (kao, na primer, fen - vetar koji duva u juznoj Nemackoj i Svajcarskoj). Statisticka istrazivanja su pokazala da u periodima pojave toplog vetra dolazi do povecanog broja postoperativnih komplikacija i smrtnih slucajeva u sok sobama, kao i mnostva drugih fizickih i psihickih smetnji: glavobolja, vrtoglavica, mucnina, alergijskih disajnih problema, astme, bronhitisa, nesanica, zamora, razdrazljivosti, uznemirenosti, depresija ... I ovde se, kao preventiva, dobro pokazuje upotreba generatora negativnih jona.

Jonizatori preciscavaju i vazduh kroz elektricnu neutralizaciju krupnih pozitivnih aerojona prasine, neprijatnih mirisa, duvanskog dima, polena i drugih alergena - cime se smanjuje njihov stresogeni uticaj na organizam; osim toga, aerojonizatori efikasno ciste vazduh od bakterija i virusa.

Fizioloski znacaj hemijske prirode aerojona jos uvek nije jasan. Ruska istrazivanja su pokazala da je funkcionalni efekat jona iste polarnosti ali razlicitog hemijskog sastava (mali gasoviti anjoni O2-, O3-, H2O-, ... i katjoni NO+ , H2O+ , CO2+ , ..., teski gasoviti kompleksi O2- (H2O)n, ... i katjona H3+O (H2O)n, ..., itd.) sustinski isti, implicirajuci da se delovanje aerojona ostvaruje transferom naelektrisanja na organizam. Medjutim, takodje je pokazano da negativni joni imaju fizioloski uticaj na porast traheo-cilijarne pokretljivosti kod zeceva samo u prisustvu O2 u vazduhu, dok pozitivni joni imaju fizioloski uticaj na smanjenje traheo-cilijarne pokretljivosti kod zeceva samo u prisustvu CO2 u vazduhu - implicirajuci verovatni fizioloski znacaj O2- i CO2+ aerojona u nozdrvama, kao neophodnih prekursora za dominantno inhaliranje negativnih aerojona kroz idu i pozitivnih aerojona kroz pingalu (u njihovim alternirajucim aktivnim fazama svakih ~ 1 sat, respektivno, sa odgovarajucim ulazima u levoj i desnoj nozdrvi saglasno swara jogi).

Ova slika je u skladu sa gledistem o sukcesivnom dominantnom protoku (negativnih) anjona kroz levi cirkulatorni deo akupunkturnog sistema, i (pozitivnih) katjona kroz desni cirkulatorni deo akupunkturnog sistema, sa normalnom ultradijalnom periodicnoscu ~ 2 sata (tj. po ~ 1 sat alternativna dominacija leve i desne faze: ida-pingala-...). Mada ovaj ritam nije prividno u fazi sa ~ 24-satnim akupunkturnim ritmom sukcesivne dominacije 12 parnih meridijana (tj. ~ 2-satnom sukcesivnom dominacijom svakog organ-povezanog meridijana sa odgovarajucim yin ili yang funkcijama u sledecem redosledu: yin-yin-yang-yang-...), cini se da svaka ~ 2-satna organ-povezana akupunkturna faza (bilo yin bilo yang) zahteva kompletnu ~ 2-satnu nazalnu fazu (ida-pingala) da bi se balansirale aktivnosti odgovarajuceg organ-povezanog para simetricnog levog i desnog meridijana, kako bi se omogucile i regenerativne (anabolicke, ida-slicne levo-meridijanske) i degradativne (katabolicke, pingala-slicne desno-meridijanske) funkcije organa, doprinoseci konacno bilo yin bilo yang sveukupnom odgovarajucem efektu organa sa gledista kineske tradicionalne medicine!

Na jonsku osnovu ci entiteta kineskog akupunkturnog sistema (ili prane indijskog energetskog sistema), ukazuje i oko 10 puta veca koncentracija jonskih intercelijskih "gap junction" kanala, sto je u skladu i sa oko 10 puta vecom elektricnom provodnoscu koze akupunkturnih tacaka u odnosu na okolno tkivo, kao i sa znatno povecanom resorpcijom aerojona u tim tackama! Biofizicka jonska interpretacija akupunkturnog sistema moze objasniti i kineske terapeutske koncepcije yin-yang/tonifikacije-sedacije preko vrste igala (Ag-Au) ili njihove rotacije (u smeru - kontrasmeru kazaljke na satu), zavisno od vrste poremecaja i strane tretiranog meridijana. Takodje, i teorijska predvidjanja biofizickog modela akupunkturnog sistema i stanja svesti, ukazuju na jonsku prirodu ci entiteta kineskog akupunkturnog sistema, sa mogucnoscu njegove delimicne dislokacije izvan granice koze u ovim stanjima, kada se dislocirana akupunkturna elektromagnetno/jonska mikrotalasno/ultraniskofrekventna kvantno-holografska neuronska mreza ponasa i kao "opticki" senzor koji moze ekstrasenzorno percepirati okolinu (o cemu izvestavaju pacijenti reanimirani iz klinicke smrti).

Jonska priroda cia odnosno prane ukazuje i na znacaj jonske ravnoteze u vazduhu i pravilnog ritmickog disanja, cemu je pridavan poseban znacaj u indijskoj tradiciji. Prema swara jogi ritmicko disanje kroz nos je posebno vazno, da bi se inhaliralo sto vise jona (prane), kroz jedan od dva (od tri) najvaznija nadisa (levi ida i desni pingala), sa svojim ulazima u korenu odgovarajucih nozdrva: to se preporucuje na svezem i nezagadjenom vazduhu, kada postoji cak izvestan visak negativnih jona, sa relaksirajucim povoljnim uticajem na telo! Pri tome se praktikuje iskljucivo disanje na nos, sa pauzom za zadrzavanje daha izmedju udisaja i izdisaja (da bi sto veca kolicina jona bila inhalirana u jonske kanale, i potom preraspodeljena u akupunkturnom jonskom sistemu). Za odrzanje dobrog zdravstvenog stanja, preporucuje se polucasovno ritmicko disanje u jutarnjim i vecernjim opustenim setnjama, sa ritmicnoscu 6:6:12 (tokom 6 koraka duboki udisaj, narednih 6 koraka zadrzavanje daha, i narednih 12 koraka usporen i potpun izdisaj), 5:5:10 ili 4:4:8, zavisno od individualnog kapaciteta pluca. U istom kontekstu, u zatvorenim prostorijama moze se preporuciti mikroklimatski bioinzenjering primenom aerojonizatora!

Dodajmo da swara joga preporucuje jednostavnu nazalnu kontrolu dvocasovnih ultradijalnih ritmova u procesu ozdravljenja ili odrzanja energetskog i emocionalnog balansa organizma. Naime, kao sto je poznato, mozdani ultradijalni ritam upravlja kontralateralno nazalnim ritmom (aktivnija leva mozdana hemisfera dovodi do aktivnije (otvorenije) desne nozdrve, i obrnuto za suprotnu hemisferu). Medjutim, saglasno swara jogi postoji i mogucnost povratnog uticaja nazalnog ritma na mozdani, aktivacijom neaktivnije nozdrve specijalnom procedurom disanja: pritiskom prsta zatvori se aktivnija nozdrva, i intenzivno i kratko udahne 10-15 puta na neaktivniju nozdrvu. Time se kroz jonske receptore u korenu nozdrva aktivira do tada neaktivniji kanal (ida ili pingala), i akupunkturnim mehanizmima utice na limbicke mozdane centre da promene fazu ultradijalnog ritma. Efekat se postize vec posle nekoliko minuta, sto se lako uocava na izmenjenoj aktivnosti nozdrva. Procedura je vrlo jednostavna, i moze se efikasno koristiti za presecanje razvoja prehlade u pocetnoj fazi (cime se preseca ultradijalni ritam razvoja bolesti), za promenu stresnih raspolozenja i sl!