Internacionalni Anti-Stres Centar
(011) 2447646   (064) 1271515
www.iasc-shop.com
HAROX elektro misicni stimulator HX-K11 33.000 din 28.000 din
HAROX elektro misicni stimulator HX-K11

UPUTSTVO U PDF FORMATU - vidi UPUTSTVO

 

ELECTRO MUSCLE STIMULATOR aparati se dokazano uspešno primenjuje kod mnogih patologija, i nalazi široku primenu u medicini i kozmetologiji.

Na zadnjoj strani aparata se nalazi

 • Prekidac za mrezno napajanje ON/OFF
 • Kabl mreznog napajanja

Na prednjoj strani aparata se nalazi

 • Crvena LED dioda aktivnosti aparata POWER ON
 • Potenciometar za podesavanje frekvencije FREQUENCY
 • Potenciometar za podesavanje kontrakcije CONTRACTION
 • Potenciometar za podesavanje relaksacije RELAXATION
 • Potenciometar za podesavanje intenziteta INTENSITY
 • Uticnice elektroda

KONTROLNA NALEPNICA

Na dnu aparata se nalazi kontrolna HAROX nalepnica sa serijskim brojem

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Prikljuciti kabl mreznog napajanja u 220 V uticnicu, odnosno kablove elektroda u odgovarajuce uticnice na prednjoj strani aparata (gledano s leve strane, prva uticnica je za kanale ch1 i ch2, a druga za kanale ch3 i ch4).

Vazna napomena: P otenciometre INTENSITY, FREQUENCY, CONTRACTION i RELAXATION podesiti na minimalne vrednosti, odnosno, u krajnje levi polozaj.

Postaviti elektrode na tretirane povrsine tela, pricvrstiti trakom, i prikljuciti na kablove (vidi elektrode i uputstvo za primenu).

Potenciometrima FREQUENCY , CONTRACTION i RELAXATION podesiti zeljene vrednosti frekvencije, kontrakcije i pauze (vidi uputstvo za primenu).

Pritiskom na prekidac ON/OFF pocinje elektro misicna stimulacija, na sta ukazuje crvena LED dioda POWER ON, koja konstantno svetli.

Potenciometrima INTESITY podesiti intenzitete kanala, tako da izazivaju ritmicko kretanja misica (p reporucuje se da pri podesavanju intenziteta, vrednosti kontrakcije i pauze budu sto manje ). U slucaju da je potrebna jaca stimulacija, milimetarskim pomeranjem potenciometara INTENSITY povecati intenzitet.

Vreme trajanja stimulacije je fiksno (programski definisano) i iznosi 30 min. Nakon isteka vremena stimulacije, ukljucuje se zvucni signal i aparat se automatski iskljucuje, odnosno, gasi se crvena LED dioda POWER ON. Pritiskom na prekidac ON/OFFna zadnjoj strani, iskljuciti aparat. Za sledecu stimulaciju, ponoviti prethodno opisan postupak.

Stimulacija se u bilo kom trenutku moze prekinuti pritiskom na prekidac ON/OFFna zadnjoj strani aparata.

Napomena: U slucaju izostanka stimulacije, podesiti intenzitet kanala na minimalnu vrednost (krajnje levi polozaj), i proveriti elektrode (pricvrstiti ih kaisem) i kablove (kontakt sa elektrodom).

UPUTSTVO ZA PRIMENU
 • Frekvencija : Dubina prodiranja elektricnog signala je obrnutoproporcionalna frekvenciji istih. Elektricni signali manje frekvencije imaju vecu dubinu prodiranja, i obrnuto
 • Kontrakcija : Vreme zatezanja misica je direktno proporcionalno kontrakciji. Manje vrednosti kontrakcije predstavlja krace vreme zatezanja misica, i obrnuto
 • Relaksacija : predstavlja tzv. vreme odmora misica, i podesava se individualno
 • Intenzitet : podesava se po izboru/osecaju
 • Preporucuje se da vreme izmedju stimulacija iznosi 24 casa
 • Ukupan broj stimulacija zavisi od indikacije, uobicajeno oko 10
 • Preporucuje se kombinacija sa terapijom ultrazvucnim talasima
 • Vazna napomena: U slucaju izostanka stimulacije, podesiti intenzitet kanala na minimalnu vrednost (krajnje levi polozaj), i proveriti elektrode (pricvrstiti ih kaisem) i kablove (kontakt sa elektrodom)

Predlozi vrednosti frekvencije, kontrakcije i pauze za odredjene indikacije, su sledece:

 • Anti-celulit : u zavisnosti od vrste celulita, frekvencija 10-70 Hz, kontrakcija 2-9, pauza 1-4. Preporucuje se da vrednost kontrakcije bude skoro duplo veca
 • Topljenje masnih naslaga : frekvencija 90 Hz, kontrakcija 8-9, pauza 0,5-1
 • Limfna drenaza : frekvencija 30 Hz, maksimalna kontrakcija, minimalna pauza
 • Body building : frekvencija 100-120 Hz, kontrakcija i pauza sto kraca
 • Opsta relaksacija : frekvencija 50-70 Hz, kontrakcija 1-3, pauza 1-3
 • Fizikalna medicina : frekvencija 10-50 Hz, maksimalna kontrakcija, minimalna pauza
FREKVENCIJA

Frekvencija elektricnih signala je izrazena u Hz, i podesava se potenciometrom FREQUENCY. Aparati ELECTRO MUSCLE STIMULATOR imaju mogucnost podesavanja frekvencije u opsegu 10-150 Hz.

KONTRAKCIJA / PAUZA

Kontrakcija/relaksacija predstavlja odnos vremenskog trajanja impuls i pauza elektricnog signala, i podesava se potenciometrima CONTRACTION odnosno RELAXATION. Aparati ELECTRO MUSCLE STIMULATOR imaju mogucnost podesavanja kontrakcije i pauze u opsegu 0,5-9.

INTENZITET

Intenzitet predstavlja jacinu elektricnih signala, i podesava se potenciometrima INTENSITY. Aparati ELECTRO MUSCLE STIMULATOR imaju mogucnost podesavanja intenziteta u opsegu 0-10.

ELEKTRODE

Aparati ELECTRO MUSCLE STIMULATOR mogu da koriste i metalne i silikonske elektrode. Elektrode, navlake i trake predstavljaju potrosni materijal. Radi povecanja njihovog radnog veka, obrisati ih krpom nakon svake upotrebe.

Postavljanje metalnih elektroda: U nakvasene navlake od sundjera, uvuci elektrode, postaviti na tretirane povrsine tela i pricvrstiti trakom. Prikljuciti ih na kablove tako sto se tzv stipaljka (na kraju kabla) zakaci za elektrodu.

Postavljanje silikonskih elektroda: Premazati elektrode provodnim gelom (ili preko nakvasenih navlaka od sundjera), postaviti na tretirane povrsine tela i pricvrstiti trakom. Prikljuciti ih na kablove tako sto se tzv buksna (na kraju kabla) uvuce u elektrodu.

Napomena: Voditi racuna da elektrode ne smeju biti u medjusobnom kontaktu. Intenzitet struje zavisi od nivoa vlaznosti navlaka i stepena zategnutosti trake.

PROGRAMI RADA

Za razliku od modela HX-K7, HX-K9 i HX-K11, aparat HX-K7p, pored manuelnog/rucnog, ima mogucnost i p rogramskog rezima rada (vrednosti frekvencije, kontrakcije i relaksacije elektricnih signala su programski definisani). Primena po programima rada, je sledeca:

 • Program 1 : limfna drenaza
 • Program 2 : lipoliza
 • Program 3 : fibrozni celulit
 • Program 4 : edematozni celulit
 • Program 5 : povrsinski celulit
VREME STIMULACIJE

Aparati HX-K7, HX-K7p i HX-K9 imaju mogucnost podesavanja vremena trajanja stimulacije u opsegu 10-60 min, dok aparat HX-K11 ima fiksno vreme trajanja stimulacije (samoiskljucenje) , koje iznosi 30 min.

INDIKACIJE

Aparati ELECTRO MUSCLE STIMULATOR imaju sirok spektar primene u medicini i kozmetologiji. Neke od osnovnih indikacija su:

 • Slaba periferna cirkulacija
 • Posttraumatska stanja
 • Reuma
 • Isijalgija
 • Stanje stresa i zamora
 • Smanjena telesna pokretljivost
 • Opsta relaksacija i vezbe muskulature
 • Celulit
 • Zatezanje koze
 • Zatezanje misica
 • Oblikovanje tela
 • Limfna drenaza
KONTRAINDIKACIJE
 • Maligni tumori i prekanzerozna stanja
 • Ugradjeni pace-maker
 • Dijagnostikovano srcano oboljenje, bez stvarne procene rizika
 • Nedijagnostikovani bolni sindromi, bez konstatacije uzroka bolesti
 • Rahiticne promene
 • Krvarenje i sklonost ka krvarenju
 • Povisen krvni pritisak

Aparate ELECTRO MUSCLE STIMULATOR ne primenjivati u predelu

 • Srca
 • Ociju
 • Polnih organa
 • Gravidnog uterusa
 • Otvorenih rana
 • Ugradjenih implantata

UPOZORENJA

 • Aparat koristiti samo za namene navedene u uputstvu
 • Nakon koriscenja, aparat iskljuciti iz mreznog napajanja
 • Za vreme ciscenja, aparat iskljuciti iz mreznog napajanja
 • Ne stavljati aparat na metalne povrsine i elektricne aparate
 • Ne dopustiti kontakt aparata sa vodom i drugim tecnostima
 • Ne ostavljati aparat bez nadzora dok je u operativnoj upotrebi
 • Ne ostavljati aparat bez nadzora u blizini dece
 • Ne koristite aparat ukoliko ima bilo koji osteceni deo
 • Ne skladistiti aparat na direktnom suncevom svetlu, visokoj temperaturi ili vlagi
 • Ne modifikovati i ne menjati neovlasceno komponente aparata
UPUTSTVO ZA ODRZAVANJE
 • Aparat brisati iskljucivo suvom krpom, bez upotrebe sredstava za ciscenje
 • Nakon svake upotrebe, elektrode obrisati suvom krpom