Internacionalni Anti-Stres Centar
(011) 2447646   (064) 1271515
www.iasc-shop.com
IASC anti-stres holisticki prirucnik: Suplement MRT 0 din
IASC anti-stres holisticki prirucnik: Suplement MRT

Sadržaj

Uticaj milimetarskih talasa na antistresno stanje
A.O. Korkushko, E.L. Macheret

Uticaj elektromagnetnog KT zračenja na membrane neurona

A.O. Korkushko, E.L. Macheret

Uticaj niskointenzivnog KT zračenja na periferne delove nervnog sistema

A.O. Korkushko, E.L. Macheret

Istraživanje reakcije autonomnog i centralnog nervnog sistema kod bolesnika sa vegetovaskularnom distonijom kod lokalnog delovanja elektromagnetnog KT zračenja niskog intenziteta na
akupunkturne tačke

E.L. Macheret, A.O. Korkushko

Lečenje hroničnih gastroduodenalnih ulkusa pomoću KT terapije
E.L. Macheret, A.O. Korkushko

Korišćenje KT zračenja u lečenju ishemijskog moždanog udara
E.L. Macheret, A.O. Korkushko

Dodatak: Originalni radovi na ruskom jeziku