Internacionalni Anti-Stres Centar
(011) 2447646   (064) 1271515
www.iasc-shop.com
MEDISANA infracrvena lampa IRL, 150 W 0 din
MEDISANA infracrvena lampa IRL, 150 W

UPUTSTVO U PDF FORMATU - vidi UPUTSTVO

 

Delovi:

 1. Kućište (može se podesiti u 4 položaja)
 2. Kabl za struju sa utikačem
 3. Postolje infracrvene lampe
 4. Infracrvena sijalica pričvršćena u plastično kućište

 

 

 

 

 

Hvala na poverenju! Kupili ste kvalitetni proizvod nemačke firme MEDISANA, jedne od vodećih svetskih kompanija na tržistu medicinskih proizvoda. Da biste obezbedili najbolje rezultate i dugogodišnje zadovoljstvo Vašom MEDISANA IRL infracrvenom lampom preporučujemo da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i održavanje. Ovaj proizvod je namenjen pružanju kozmetičkih i terapeutskih tretmana koristeći veoma intenzivnu infracrvenu toplotu koja prodire duboko u kožu.

VAŽNO Obavezno dobro pročitajte sigurnosna uputstva pre upotrebe.

Opšti saveti vezani za Vašu sigurnost:

 • Ovaj uređaj je namenjen samo za upotrebu opisan u u ovom uputstvu. Svaka druga upotreba suprotna ovom uputstvu dovodi do gubitka prava na garanciju.
 • Ne koristite uređaj ako je neispravan, ako mu je oštećen kabl ili utičnica, ako Vam je ispao ili upao u vodu.
 • Ukoliko se uređaj pokvari ne pokušavajte sami da ga popravite, jer time gubite pravo na garanciju. Sve popravke moraju da obavljaju ovlašćeni serviseri uvoznika.
 • Uređaj nije namenjen za komercijalnu upotrebu.
 • Pre upotrebe proverite da kabl nije oštećen i da nije u kontaktu sa infracrvenom sijalicom.
 • Pre uključivanja uređaja u struju proverite da li voltaža uređaja odgovara Vašoj lokalnoj voltaži.
 • Uređaj postavite na ravnu čvrstu površinu tokom upotrebe da se ne bi prevrnula. Nemojte pričvršćivati uređaj na zidove ili na plafon.
 • Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora, pogotovo ako su prisutna i deca.
 • Lako zapaljive objekte kao što su tekstil, naočare ili češljeve držite dalje od infracrvene lampe.
 • Infracrvena lampa mora biti minimum 80 cm udaljena od zapaljivih objekata (zavese, naočara i dr predmeta).
 • Ne koristite uređaj ako nije potpuno suv.
 • Nikad ne upotrebljavajte uređaj napolju ili u vlažnim prostorijama.
 • Nemojte koristiti uređaj u blizini kade, tuša ili lavaboa napunjenog vodom i ne dodirujte vlažnim rukama.
 • Zaštitite uređaj od vlage.
 • Nemojte uranjati uređaju u vodu ili druge tečnosti.
 • Nikad ne dodirujte uređaj ako je upao u vodu, već ga odmah isključite iz struje.
 • Utikač i / ili lampu možete da dodirujete samo ako su vam ruke suve.
 • Nikad nemojte nositi, vući ili okretati uređaj za kabl i pazite da vam se kabl ne zaplete.
 • Nikada nemojte pokrivati uređaj dok je još vruć.
 • Zaštitite uređaj od udaraca i vibracija.
 • Oprez: Električna sijalica postaće vruća tokom korišćenja. Pre njene zamene isključite je iz struje i ostavite da se ohladi.
 • Kada isključujete uređaj iz struje nikada ne vucite za kabl, već uhvatite za utikač.
 • Uređaj uvek isključite iz struje posle upotrebe, pre čišćenja ili u slučaju kvara.
 • Ostavite infracrvenu lampu da se dobro ohladi pre nego što je odložite.
 • Aparat ne smeju da koriste deca. Medicinski aparati nisu igračke!
 • Ako aparat koriste deca ili hendikepirana lica, ne ostavljate ih bez nadzora.
 • Ako aparat poklonite nekome, dajte mu i ovo uputstvo za upotrebu.

VAŽNI SAVETI VEZANI ZA VAŠE ZDRAVLJE

 • Tretman Medisana infracrvenom lampom IRL ne može zameniti dijagnozu i tretman lekara.
 • Tretman posle povreda ili operacija može se sprovoditi samo uz konsultaciju i nadzor lekara.
 • Ukoliko imate bilo kakve medicinske pritužbe tokom upotrebe, obratite se lekaru i odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.
 • U slučaju bilo kakvih nedoumica uvek se konsultujte sa lekarem
 • Lekovi protiv bolova i za opuštanje umanjuju osetljivost kože na bol i toplotu. Isto se odnosi i na upotrebu alkohola. Konsultujte sa lekarem pre upotrebe.
 • Osobe čija je osetljivost poremećena ili umanjena mogu koristiti uređaj samo prema uputstvu svog lekara.
 • Aparat nije namenjen za osobe koje su neosetljive na toplotu.
 • Nemojte koristiti aparat na delovima tela na kojima imate otok, opekotine, zapaljenje, kožu koja se ljušti, rane ili osetljiva područja.
 • Ne koristite na koži gde osećate bol ili utrnutost.
 • Ako koža postane iziritirana, prekinite tretman i konsultujte se sa lekarem.
 • Udaljenost lampe od korisnika treba da bude minimum 40 cm kako bi se izbeglo da intenzitet zračenja postane previsok i da se grejanje oseti kao bolno.
 • Uvek držite zatvorene oči tokom tretmana kako biste izbegli povrede mrežnjače; ne gledajte direktno u infracrveno svetlo, a možete i pokriti oči.
 • Izbegavajte korišćenje lampe duže vreme, jer može dovesti do toga da izgorite.
 • Nemojte prekoračiti dozvoljeno vreme tretmana od 15 minuta .
 • Tretman treba da bude prijatan. Ukoliko osetite bol ili neprijatnost prekinite tretman i konsultujte se sa lekarem.

Proverite da li ste dobili kompletno pakovanje koje sadrži: Medisana infracrvena lampa IRL i uputstvo za upotrebu.

KAKO DELUJE INFRACRVENO SVETLO

Grejanje doprinosi lečenju i poboljšava cirkulaciju

Infracrvena lampa generiše intenzivno zračenje koja dopire do dela tela koji se tretira u vidu svetla. Ovaj svetlosni zrak može da prodre do najdubljih slojeva kože. Zračenje se zatim transformiše u intenzivnu i izuzetno efikasnu toplotu u tkivu i mišićima.

Toplota koja je nastala na taj način dovodi do širenja krvnih sudova, poboljšava cirkulaciju krvi i stimuliše cirkulaciju i metabolizam. Takođe dovodi i do širenja pora. Zbog toga je infracrveno zračenje pogodno i za terapeutski i kozmetički tretman.

Stimulacija metabolizma ojačava unutrašnji odbrambeni sistem i ubrzava proces lečenja.

PODRUČJE PRIMENE MEDISANA INFRACRVENE LAMPE IRL

Terapeutski tretman Medisana infracrvena lampa IRL podržava kućnu terapiju i može pratiti medicinski tretman od strane lekara u slučaju: prehlade (konsultujte se sa lekarem da li imate visoku temperaturu), napetosti, grčeva, bolova u mišićima, reumatskih problema, problema sa uhom, grlom i nosom.

Kozmetički tretman Medisana infracrvena lampa IRL je pogodna za pomoć u nezi lica i tela, naročito u slučaju problematične kože.

Pre tretmana temeljno skinite svu šminku. Efekti infracrvenog zračenja otvaraju pore u koži. Ovo dovodi do boljeg i efikasnijeg čišćenja kože. Zahvaljujući tome koža brže upija kreme i druga kozmetička sredstva.

Ako se pridržavate svih uputstava kao što je navedeno u uputstvu za upotrebu, ne postoje poznate nuspojave za navedene tretmane. Ako ne primetite poboljšanje nakon nekoliko tretmana, konsultujte se sa lekarem.

U svim ostalim slučajevima koji ovde nisu navedeni tretman infracrvenim zračenjem nemojte sprovoditi bez konsultacije sa lekarem.

KORIŠĆENJE

Pridržavajte se sigurnosnih uputstava. Proverite kabl za struju (2). Postavite postolje infracrvene lampe (3) na čvrstu i ravnu površinu. Infracrvena sijalica (4) mora biti dobro zašrafljena.

Infracrvena lampa ima kućište (1) koje se može prilagođavati. Moguće je podesiti 4 pozicije od 0° do 45°. Podesite poziciju lampe prema konkretnoj potrebi.

Da biste izbegli opekotine, uvek uhvatite lampu sa zadnje strane za kućište (1) kada želite da promenite položaj.

Kada lampu uključite u struju, ona odmah počinje sa radom.

Efekti zračenja su najbolji sa kraće udaljenosti.

Uređajem rukujte sa udaljenosti na kojoj je toplota prijatna, ali nikada bliže od 40 cm. Ako toplota postane neprijatna povećajte udaljenost. Vremensko trajanje tretmana zavisi od osetljivosti Vaše kože, ali nemojte upotrebljavati duže od 15 minuta. Kada je tretman završen isključite lampu iz struje.

VAŽNE NAPOMENE

Trajanje tretmana treba da traje između 5 i 10 minuta, jednom do dva puta dnevno. Ne prekoračujte maksimalno vreme trajanja tretmana od 15 minuta ni pod kojim uslovima. Infracrveno zračenje nije pogodno za potamnjivanje kože.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

 • Pre čišćenja ili menjanja infracrvene sijalice, uređaj isključite iz struje i ostavite da se ohladi.
 • Uređaj čistite tek kada se ohladi, kućište (1) i postolje (3) čistite vlažnom krpom, a zatim dobro istrljajte suvom krpom dok se ne osuši.
 • Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje.
 • Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.
 • Vodite računa da voda ne prodre u unutrašnjost uređaja. Ne koristite uređaj dok se potpuno ne osuši.
 • Kada menjate infracrvenu sijalicu uvek je menjajte originalnom sijalicom.
 • Uređaj čuvajte na suvom i hladnom mestu.

Infracrvena sijalica (4)

Ne smete koristiti sijalicu veće jačine od one naznačene na kućištu. Rezervne sijalice možete kupiti kod prodavca ili uvoznika, ali naznačite model. Dozvoljeno je koristiti samo sijalicu GE PAR38 IR 150W ili Philips infracrvenu sijalicu PAR38E 150W.

U slučaju da sijalica pukne, odmah isključite uređaj iz struje. Vodite računa jer može doći do povrede sitnim delovima razbijene sijalice. Ostavite aparat da se ohladi. Tek kada se uređaj skroz ohladi pažljivo odvrnite deo sijalice koji je ostao zavrnut u aparatu koristeći klešta (zaštitite oči) ili odnesite aparat u servis da Vam oni zamene. Sijalica ne podleže garanciji i neće biti besplatno zamenjena.

Deponovanje Kada uređaj više ne bude moguće upotrebljavati bacite ga na način na koji je to predviđeno za električne aparate. Pakovanje je moguće ponovo koristiti ili reciklirati. Metalni delovi se moraju baciti u staro gvožđe, a elektonski delovi posebno. Konsultujte komunalnu službu u vezi dodatnih informacija.