Internacionalni Anti-Stres Centar
(011) 2447646   (064) 1271515
www.iasc-shop.com
Ultrazvucni inhalator za decu NB07L (pingvin) 6.500 din
Ultrazvucni inhalator za decu NB07L (pingvin)

Garantni rok od 24 (dvadesetcetiri) meseca teče od datuma kupovine. Reklamacije se primaju isključivo u originalnom pakovanju, uz garantni list sa datumom, pečatom i potpisom prodavca.

Ispravnost aparata garantuje se pri pridržavanju datih uputstava za rad i održavanje aparata.

Internacionalni Anti Stres Centar - Beograd