Internacionalni Anti-Stres Centar
(011) 2447646   (064) 1271515
www.iasc-shop.com
MEDISANA kucna vaga ISA 7.400 din
MEDISANA kucna vaga ISA

UPUTSTVO U PDF FORMATU - vidi UPUTSTVO

 

Delovi:

 1. Displej
 2. Dugme UP ▲
 3. Dugme SET (za podešavanje ličnih podataka)
 4. Dugme DOWN ▼
 5. Odeljak za baterije (nalazi se sa donje strane vage)
 6. Elektrode
 7. Vrednost za telesnu masnoću
 8. Vrednost za telesnu težinu
 9. Vrednost  za mišićnu masu
 10. Vrednost za index telesne mase
 11. Vrednost za koštanu masu
 12. Vrednost za količinu vode u organizmu
 13. Prethodno namešteno P3 (npr. korisnički profil 3, muško)

Sigurnosna uputstva

 • Vagu koristite samo u za to predviđene svrhe koje su opisane u uputstvu za upotrebu.
 • Garancija će biti nevažeća ako je vaga korišćena u svhe za koje nije namenjena.
 • Vaga je namenjena za kućnu upotrebu. Nije namenjena za korišćenje u komercijalne svrhe u bolnicama ili medicinskim ustanovama.
 • Bilo koji oblik terapije ili dijete za osobe sa premalom ili prevelikom težinom zahteva stručno savetovanje profesionalca  (doktor, nutricionista). Vrednosti
   dobijene merenjem na vagi mogu se koristiti kao korisni dodatak.
 • Vaga nije namenjena za trudnice
 • Vaga nije namenjena za osobe sa pacemakerom ili drugim medicinskim inplantima. Informacija o količini telesnih masnoća može biti netačna kod ljudi
   koji boluju od dijabetesa ili poseduju druga psiho-fizička ograničenja. Isto se odnosi  i na sportiste u vrhunskoj formi.
 • Vaga nije dizajnirana za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i decu),  kao i osobe koje nemaju
   dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja.
 • Deca moraju uvek biti pod nadzorom da se ne bi igrala sa vagom.
 • Nemojte koristiti vagu ako radi nepravilno, ukoliko je došlo do pada, ako je upala u vodu ili je oštećena.  
 • Nemojte koristiti vagu u uslovima ekstremno visoke temperature i vlažnosti vazduha.
 • Držite vagu dalje od vode.

Opasnost od prevrtanja!

 • Ne postavljajte vagu na neravnu površinu
 • Vodite računa da kada stajete na vagu ne stanete na uglove vage
 • Nikada nemojte stajati na uglovima/ivicama vage

Opasnost od klizanja!

 • Nemojte stajati na vagu vlažnim ili mokrim stopalima. Skinite čarape pre nego što stanete na vagu.
 • Postavite vagu na čvrstu i ravnu površinu. Ako postavite vagu na mekanu i neravnu površinu dobijeni rezultati  mogu biti netačni. 
 • Uvek se merite u na istoj vagi, na istom mestu i na istoj površini.
 • Merite se bez odeće, čarapa i cipela, pre obroka i uvek u isto vreme.
 • Maksimalna težina za koju je namenjena vaga je 180 kg / 396 lbs / 28 st 4 lbs. Nemojte preopterećivati vagu jer to može dovesti do nepopravljivih oštećenja.
 • Rukujte vagom pažljivo.
 • Vaga ne sme biti izložena udarcima ili vibracijama.
 • Nemojte ništa bacati ili ispustiti na vagu.
 • Nemojte pokušavati da rasklopite vagu, u suprotnom će garancija biti poništena. Vaga ne sadrži delove kojima je potrebno održavanje ili zamena od strane korisnika osim baterija.
 • Ne pokušavajte sami da popravite vagu u slučaju kvara jer će to dovesti do poništavanja garancije. U slučaju bilo kakvog kvara obratite se uvozniku.
 • Mernu površinu i elektode brišite vlažnom krpom posle svake upotrebe. Nemojte koristiti sredstva za uklanjanje masnoća ili  uranjati vagu u vodu.
 • Nemojte vagu čuvati u uspravnom položaju jer to može dovesti do curenja baterija.
 • Ako vagu ne korisitite duži vremenski period, izvadite baterije.

Proverite da li se u pakovanju nalazi: kućna vaga ISA, 3 baterije od 1,5V tipa AA, LR6 i uputstvo za upotrebu. Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja. Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer moše doći do gušenja!

Zašto je važno znati količinu telesne masnoće?
Ljudsko telo je sastavljeno, između ostalog, i od vode, masti i mišićne mase. Previsok ili prenizak procenat masnoće može dovesti do rizika po zdravlje. Kućna vaga sa funkcijom telesne analize pruža korisnu podršku u motivisanju osoba da dosegnu i zadrže najbolju moguću težinu praćenjem procenta telesne masnoće.

Kako radi vaga sa funkcijom telesne analize?
Vaga obavlja merenja koristeći BIA (Bio-električnu Analizu Induktivnog otpora). Kada bosim nogama stanete na metalne pločice, izuzetno slab električni talas se sprovodi u Vaše telo. Vaga meri razliku između ovih električnih talasa. Dobijeni rezultati se kombinuju sa ličnim podacima kao što su starost, pol, visina i težina u cilju izračunavanja količine telesne masnoće.
VAŽNO: Prekomerno konzumiranje pića, hrane, treniranje, medicinska terapija, menstrualni ciklus itd utiču na rezultate merenja. Merenje količine masnoće, vode i mišićne mase neće dati tačne rezultate kod žena tokom trudnoće.

Preduslovi za dobijanje tačnih rezultata
Da bi se postigli tačni rezultati merenja određeni uslovi moraju biti ispunjeni:

 • Uvek se merite bosi.
 • Stopala moraju ostvariti dobar kontakt sa elektrodama na postolju.
 • Stanite uspravno.
 • Obavite merenje približno 15 minuta nakon ustajanja, ili nakon kupanja ili tuširanja, sa osušenim stopalima.
 • Ako je moguće, merite se uvek u isto doba dana.
 • Nemojte se meriti nakon napornog fizičkog vežbanja. Sačekajte najmanje 1 sat pre nego što se izmerite.
 • Ne sme biti nečistoća na donjoj strani Vaših stopala. Može doći do greške u rezultatima ako su stopala ekstremno suva ili postoje zadebljanja.
 • Količina telesne masnoće, vode ili mišićne mase se može pouzdano pratiti koristeći rezultate merenja, ako se merenje redovno obavlja u istim uslovima.
 • Merenja koja su obavljena pod različitim uslovima mogu dati različite rezultate.

Proporcije telesne masnoće u procentima
Napomena: Informacije iz tabele mogu služiti samo u orijentacione svrhe. Ukoliko imate pitanja u vezi Vaše proporcije telesne masnoće obratite se Vašem doktoru.

Raspon telesne masnoće u %
Žene                Godine starosti                    Niska                Normalna                  Visoka                   Vrlo visoka
                                    6 – 15                 3,0 – 16,0              16,1 – 21,0             21,1 – 29,6               29,7 – 50,0
                                  16 – 30                  3,0 – 16,4              16,5 – 22,0             22,1 – 30,4               30,5 – 50,0
                                  31 – 60                 3,0 – 17,0              17,1 – 22,4             22,5 – 31,4               31,5 – 50,0
                                     ≥ 60                    3,0 – 17,6              17,7 – 23,0             23,1 – 32,0                32,1 – 50,0

Muškarci            Godine starosti                  Niska                  Normalna                  Visoka                   Vrlo visoka
                                   6 – 15                  3,0 – 13,0               13,1 – 17,4            17,5 – 25,6               25,7 – 50,0
                                  16 – 30                 3,0 – 13,6               13,7 – 18,0            18,1 – 26,4               26,5 – 50,0
                                  31 – 60                3,0 – 14,0               14,1 – 18,6            18,7 – 27,0               27,1 – 50,0
                                     ≥ 60                   3,0 – 14,4               14,5 – 19,0            19,1 – 28,0               28,1 – 50,0
Napomena: Vrednosti date u tabeli važe i za žene i muškarce atlete.

Analiza vrednosti telesne masnoće
Da biste analizirali vašu proporciju telesne masnoće uporedite Vaše rezultate sa vrednostima iz tabele.

Proporcije količine vode u organizmu u procentima
Raspon količine vode u telu u %
Žene               Godine starosti                 Nisko                       Normalno                 Visoko
                                10 – 15                    < 57                         57 – 67                    > 67
                                16 – 30                    < 47                         47 – 57                    > 57
                                31 – 60                    < 42                         42 – 52                    > 52
                                61 – 80                    < 37                         37 – 47                    > 47

Muškarci    Godine starosti                     Nisko                       Normalno                 Visoko
                                10 – 15                    < 58                         58 – 72                    > 72
                                16 – 30                    < 53                         53 – 67                    > 67
                                31 – 60                    < 47                         47 – 61                    > 61
                                61 – 80                    < 42                         42 – 56                    > 56
Napomena: Vrednosti date u tabeli važe i za žene i muškarce atlete.

Analiza vrednosti količine vode u organizmu
Da biste analizirali proporciju količine vode u organizmu, uporedite Vaše rezultate sa vrednostima iz tabele.

Prosečna mišićna masa
Prosečna proporcija mišićne mase za žene starosti između 15 i 100 godina je najviše 44% (za žene sportiste ne više od 46%) a za muškarce 46% (za muškarce sportiste ne više od 48%). Uporedite Vaše rezultate sa standardnim vrednostima da biste analizirali Vašu mišićnu masu.

Proporcija telesne kostane mase  izražena u kilogramima
Žene                                                 45                                45 – 60                                60      
Prosečna koštana masa               max 3,0                                 4,2                                 max 6,5
Muškarci                                           ‹ 60                                60 – 75                                 › 75      
Prosečna koštana masa               max 4,5                                 6,0                                 max 7,5

Napomena: Vrednosti date u tabeli važe i za žene i muškarce atlete.

Dnevna potreba za kalorijama izracunata prema telesnoj težini:

Žene                    Godine starosti                       Telesna težina (kg)                        Dnevna potreba izražena u kalorijama (Kcal)
                                   6 – 17                                        50                                                                1265
                                 18 – 29                                        55                                                                1298
                                 30 – 49                                        60                                                                1302
                                 50 – 69                                        60                                                                1242

Muškarci               Godine starosti                     Telesna težina (kg)                  Dnevna potreba izražena u kalorijama (Kcal)
                                    6 – 17                                       60                                                                1620
                                  18 – 29                                       65                                                                1560
                                  30 – 49                                       70                                                                1561
                                  50 – 69                                       70                                                                1505

Žene sportisti         Godine starosti                   Telesna težina (kg)                 Dnevna potreba izražena u kalorijama (Kcal)
                                    6 – 17                                       50                                                                1445
                                  18 – 29                                       55                                                                1498
                                  30 – 49                                       60                                                                1490
                                  50 – 69                                       60                                                                1332

Muškarci sportisti     Godine starosti                 Telesna težina (kg)                 Dnevna potreba izražena u kalorijama (Kcal)
                                     6 – 17                                     60                                                                  2030
                                   18 – 29                                     65                                                                  1810
                                   30 – 49                                     70                                                                  1761
                                   50 – 69                                     70                                                                  1605

Postavljanje / zamena baterija

Pre nego što uključite Vašu digitalnu vagu postavite baterije od 1,5 V koje ste dobili u pakovanju (3 kom AA, LR6). Da biste to uradili otvorite odeljak za bateriju (5) koji se nalazi sa donje strane vage i postavite baterije. Vodite računa o polaritetu baterije (kao što je označeno u odeljku za baterije). Zatvorite poklopac. Baterije zamenite ako se na displeju (1) pokaže znak „Lo“ ili ako se na displeju ne pokaže ništa kada uključite vagu.

Sigurnosne napomene vezane za baterije

Nemojte rastavljati batrije. Ako je neophodno očistite baterije i kontakte u uređaju pre nego što postavite baterije. Prazne baterije odmah izvadite iz vage. U slučaju da baterije iscure, vodite računa da kiselina ne dođe u kontakt sa kožom, očima ili membranom sluzokože nosa ili očiju. Ako kiselina ipak dospe u kontakt sa ovim delovima tela detaljno isperite sa puno tekuće vode i obratite se lekaru. Ako progutate bateriju, odmah se obratite lekaru. Prilikom zamene baterija uvek zamenite sve baterije istovremeno. Uvek koristite baterije iste vrste i nikad ne koristite jednu korišćenu i jednu novu bateriju. Vodite računa o polaritetu prilikom postavljanja baterija. Vodite računa da poklopac za baterije bude dobro zatvoren.  Ukoliko ne planirate da koristite vagu duže vreme izvadite baterije. Čuvati van domašaja dece. Ne puniti baterije jer mogu da eksplodiraju. Ne praviti kratki spoj jer može doći do eksplozije. Ne bacati u vatru jer može doći do eksplozije. Nove baterije čuvajte u njihovom originalnom pakovanju i dalje od metalnih objekata, da ne bi došlo do kratkog spoja. Ne bacati istrošene baterije zajedno sa smećem iz domaćinstva. Bacite ih na posebno predviđena mesta ili ih predajte ovlašćenom prodavcu.

Merenje samo telesne težine „Step – on“  funkcija

 • Postavite vagu na čvrstu i ravnu površinu. Ako želite da se izmerite, ali ste prethodno pomerali vagu, morate prvo pripremiti vagu. Da biste to uradili treba da stopalom pritisnete sredinu merne površine vage. Kada se na displeju prikaže „0,0 kg“ možete izabrati mernu jedinicu tako što ćete pritisnuti UP (2) i DOWN (3) taster. Kada se vaga isključi, spremna je za Step- on funkciju.Ova procedura nije neophodna ako niste pomerali  vagu.
 • Stanite na vagu i ne pomerajte se. Vaga će se automatski uključiti, na displeju će se upaliti plavo svetlo i na kratko će biti napisano „0,0 kg“. Tada možete izabrati mernu jedinicu tako što ćete pritisnuti UP (2) i DOWN (3) taster.
 • Težina će biti izmerena, dva puta će zatreperiti i zatim će biti prikazana konačna vrednost na displeju.
 • Siđite sa vage. Vaga će se automatski isključiti za oko 8 sekundi ako ništa ne pritisnete.

Programiranje ličnih podataka

Vaga može memorisati lične podatke za 10 osoba (pol, visina i godine starosti). Vaga ima unapred unete podatke: kg, žensko, 25 godina, 165 cm. 

 1. Pritisnite dugme SET (3) da biste uključili vagu. Na displeju će zatreperiti simbol za memoriju. Kada treperenje prestane možete podesiti podatke za korisnika ( od 0– 9 )
 2. Pritisnite dugme ▲ (5) i / ili dugme ▼ (4) da biste podesli podatke za korisnika (0 – 9)
 3. Pritisnite dugme SET (6) da biste sačuvali unete podatke. Na displeju će početi da treperi simbol za izbor pola.  = muški pol;        = ženski pol;              = muškarci sportisti;  = žene sportisti
 4. Izaberite pol pritiskom na dugme  UP (2) i / ili dugme DOWN (4) da biste izabrali odgovarajući simbol. Ako ste sportista u kondiciji i imate između 15 – 50 godine možete izabrati mod za   atlete             = muškarci sportisti;               = žene sportisti.* Napomena: Obzirom da muškarci i žene sportisti obično imaju veoma nizak procenat masnoće u telu, preporučuje se izbor moda za atlete. Izbor ovog moda omogućava da dobijeni rezultati ne prikažu telo atlete kao neuhranjeno zbog niskog procenta masnoće u telu.
 5. Pritisnite dugme SET (6) da biste snimili izabrane opcije. Prethodno podešen podatak o visini počinje da treperi na displeju.
 6. Pritisnite dugme UP (2) i / ili dugme DOWN (4) da biste podesli Vašu visinu.
 7. Pritisnite dugme SET (6) da biste snimili izabrane opcije. Prethodno podešen podatak o godinama starosti počinje da  treperi na displeju.
 8. Pritisnite dugme ▲ (5) i / ili dugme ▼ (4) da biste podesli Vaše godine starosti.
 9. Pritisnite dugme SET (6) da biste snimili izabrane opcije.
 10. Podešavanje je sada završeno. Na displeju će se pojaviti „0,0 kg“.
 11. Sada možete izvršiti selekciju merne jedinice tako što ćete pritisnuti UP (2) i DOWN (4) taster.

Pre nego što isključite vagu možete pritisnuti dugme UP (2) i / ili dugme DOWN (4) da biste podesli podatke za ostale korisnike. Ponovite isti postupak od koraka 4. do 10. Ako za vreme programiranja ne pritisnete ni jedno dugme duže od 10 sekundi vaga će se automatski isključiti.

Merenje težine, telesne masnoće, sadržaja vode i mišićne mase

 1. Pritisnite dugme SET (3) da biste uključili vagu. Prethodno podešeni podaci će treperiti na displeju.
 2. Pritisnite dugme UP (2) i / ili dugme DOWN (4) da biste izabrali Vaše podatke (0 – 9).
 3. Vaši podaci će biti prikazani na displeju.
 4. Kada se na displeju pojavi „0,0 kg“, stanite bosi na vagu i ne pomerajte se. Noge postavite na elektrode (6). Prvo će na displeju biti prikazana Vaša  težina. Istovremeno na displeju će biti prikazan simbol  „   „ koji će se kretati što znači da je merenje Vaše telesne masnoće, sadržaja vode i mišićne mase u toku.
 5. Kada simbol  „  „ na displeju (3) stane, merenje je završeno. Na displeju će biti prikazane izmerene vrednosti telesne masnoće, vode, telesne težine, a zatim i mišićne i koštane mase. Niz izmerenih vrednosti će biti dva puta prikazan na displeju.Nakon toga vaga će se automatski isključiti. Siđite sa vage.

* Napomena: Pouzdano merenje je moguće samo ako se pridržavate svih preduslova za dobijanje tačnih rezultata kao što je to opisano u ovom
   uputstvu za upotrebu.

Imajte u vidu da mišićna masa sadrži i odreženu količinu vode, koja je uključena u rezultat. Iz ovoga proizilazi da se dobijene vrednosti za količinu vode i mišićnu masu ne mogu sabirati.

Moguće greške                         

 1. „OL“   Vaga je preopterećena
 2. LO“   Baterije su prazne(zamenite ih novim)
 3. „ERR“   Greška tokom merenja
 4. „ _ _ _ _“  Podaci nisu snimljeni

Čišćenje i održavanja

 • Izvadite baterije pre čišćenja.
 • Nemojte koristiti jak deterdžent ili čvrste četke za čišćenje.
 • Vagu i elektrode čistite mekanom vlažnom krpom. Nikada ne korisitite abrazivna sredstva ili alkohol.
 • Vodite računa da voda ne uđe u uređaj. Nemojte uranjati vagu u vodu. Nakon čišćenja možete ponovo korisititi vagu  tek kada je potpuno suva.
 • Nemojte izlagati vagu direktnom sunčevom svetlu i zaštitite je od vlage i prašine.
 • Nemojte vagu čuvati u uspravnom položaju jer to može dovesti do curenja baterija.
 • Ukoliko vagu ne koristite duže vreme, izvadite baterije. U suprotnom može doći do curenja baterije.

Deponovanje

Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje, bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance, bacati na za to predviđenim mestima. Molimo da izvadite baterije pre nego što bacite vagu. Baterije nemojte bacati sa smećem iz domaćinstva već na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.