Internacionalni Anti-Stres Centar
(011) 2447646   (064) 1271515
www.iasc-shop.com
MEDISANA masazer HM-850 2.900 din
MEDISANA masazer HM-850

Garantni rok od 36 (tridesetsest) meseci teče od datuma kupovine. Reklamacije se primaju isključivo u originalnom pakovanju, uz garantni list sa datumom, pečatom i potpisom prodavca.

Ispravnost aparata garantuje se pri pridržavanju datih uputstava za rad i održavanje aparata.

 

Internacionalni Anti Stres Centar - Beograd