Internacionalni Anti-Stres Centar
(011) 2447646   (064) 1271515
www.iasc-shop.com
MEDISANA masazer HM-855 4.800 din
MEDISANA masazer HM-855

UPUTSTVO U PDF FORMATU - vidi UPUTSTVO

 

Delovi:
  1  Masažna glava i izvor crvenog svetla
  2  ON Prekidač za uključivanje, + crveno svetlo / OFF isključivanje
  3  Kabl za struju
Preporučene zone masaže:
  4  Ruke
  5  Leđa
  6  Stopala
  7  Butine
  8  Ramena

Bezbednosne informacije
O izvoru napajanja
● Pre nego što uključite masažer u struju proverite da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste. ● Masažer i kabl držite dalje od toplote i toplih površina, vlage i tečnosti. Ne dodirujete utikač ili prekidač za uključivanje mokrim ili  vlažnim rukama ili ako stojite u vodi. ● Nikada ne dodirujte masažer ako je upao u vodu. Isključite ga odmah iz struje. ● Ne ostavljajte masažer uključen u struju bez nadzora. ● Odmah nakon upotrebe isključite masažer iz struje.
Specifične grupe ljudi
● Masažer mogu koristiti deca starija od 8 godina kao i osobe sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje  nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, samo ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja na bezbedan način. ● Ako deca koriste masažer uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe, kako ne bi korisitila masažer za igranje. ● Površina masažera je topla. Osobe koje su neosetljive na toplotu moraju biti oprezne prilikom korišćenja masažera. ● Ne koristite masažer kao dodatak ili da biste zamenili terapiju koju Vam je lekar ili fizioterapeut prepisao. ● Ne koristite masažer ako ste u drugom stanju. Ako koristite pacemaker, imate veštačke zglobove ili elektronske implante  pre upotrebe se  konsultujete sa lekarem. ●  Ne treba da koristite masažer ako patite od sledećih bolesti: problemi sa cirkulacijom, oboljenja vena,  otvorenih rana, modrica, otoka, opekotina, oštećene kože, osip na koži, upale vena, tromboza. ● Nemojte koristiti masažer na delovima tela koji su utrnuti ili nisu osetljivi na toplotu, pritisak ili bol. Ako ipak želite da ga koristite prethodno se obavezno konsultujte sa lekarem. ● Ukoliko osetite bol za vreme korišćenja masažera, ili ako Vam masaža nije prijatna, prestanite sa korišćenjem i konsultujte se sa lekarem.

Korišćenje
● Uvek pažljivo pregledajte kabl, upravljač i masažer pre upotrebe. Ukoliko primetite bilo kakva oštećenja ne pokušavajte da ga koristite. ● Ne koristite masažer ukoliko primetite vidljiva oštećenja na masažeru i kablu, ako masažer ne radi kako treba ili je pao na pod ili se nakvasio. U slučaju bilo kakvog kvara obratite se uvozniku kako biste izbegli nezgode. ● Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu i ne treba da se koristi u komercijalne svrhe. ●  Masažer koristite samo za predviđenu namenu i prema uputstvu za upotrebu.
● Ukoliko se masažer ne koristi na odgovarajući način garancija se poništava. ● Ukoliko koristite funkciju crvenog svetla, nemojte držati masažer na jednom delu tela previše dugo (maksimalno 1 minut), jer može izazvati osip ili opekotine. ● Masažer držite dalje od kiše i vlage. Nije namenjen za korišćenje na otvorenom prostoru. ● Nikada nemojte stavljati, koristiti ili skladištiti masažer iznad posuda sa vodom, pogotovo ako postoji mogućnost da masažer padne u kadu ili tuš kabinu. ●  Nikada nemojte koristiti masažer u kadi ili za vreme tuširanja. ●  Nikada nemojte koristiti masažer ispod posteljine ili jastuka. ●  Nikada nemojte pokrivati masažer za vreme korišćenja. Pregrevanje može dovesti do opekotina, električnog šoka ili povreda. ● Nemojte zaspati kada korisitite masažer na sebi. Korišćenje masažera na istom mestu duži vremenski period može izazvati probleme i opekotine. ● Izbegavajte korišćenje masažera na glavi, na kostima ili zglobovima, sa prednje strane grla, na ili u blizini karotidne arterije, u području genitalija i u blizini bubrega. ● Ne koristite masažer duže od 15 minuta u jednom tretmanu i ostavite masažer da se ohladi minimum 20 minuta pre nego što ga ponovo koristite. ● Ne koristite masažer neposredno pre spavanja zato što ova masaža ima stimulativni efekat i može dovesti do odlaganja spavanja. ● Koristiti preko odeće.
Održavanje i čišćenje
● Nemojte dozvoljavati deci da čiste i održavaju masažer bez nadzora. ● Na masažeru ne možete ništa raditi osim čišćenja. Da biste izbegli povrede, ne pokušavajte sami da popravite masažer u slučaju kvara, već se obratite uvozniku. ● Pre čišćenja masažera, isključite ga, isključite iz struje i ostavite ga da se ohladi. Nemojte potapati masažer u vodu ili u druge tečnosti. ● Pažljivo pročitajte deo o čišćenju i održavanju. ● Nemojte sami popravljati masažer jer će to odmah poništiti garanciju. Sve popravke može obavljati samo ovlašćeni serviser. ● Kada masažer ne koristite bilo bi idealno da ga čuvate na suvom i čistom mestu u originalnom pakovanju.

Korisne informacije
Hvala Vam na ukazanom poverenju i čestitamo Vam na kupovini! Kupovinom ručnog masažera HM 855 dobili ste kvalitetni proizvod firme Medisana. Kako biste osigurali najbolje rezultate i dugotrajno zadovoljstvo Vašim Medisana HM 855 ručnim masažerom, preporučujemo Vam da pažljivo pročitate sledeće uputstvo za upotrebu i održavanje.

Sadržaj pakovanja
Prvo proveriti da li je aparat kompletan i neoštećen na bilo koji način. Ukoliko sumnjate u ispravnost aparata, nemojte ga koristiti i kontaktirajkte ovlašćenog distributera ili servisni centar. Pošaljite ga na servis.
U pakovanju se nalazi: 1 Medisana HM 855 ručni masažer, 1 uputstvo za upotrebu
Pakovanje se može ponovo koristiti i reciklirati. Molimo Vas da pažljivo odložite delove pakovanja koji Vam više nisu potrebni. Ukoliko primetite oštećenja nastala usled transporta odmah kontaktirajte prodavca.
        Upozorenje Molimo Vas da se postarate da polietilensko pakovanje ne bude u dohvatu dece! Postoji rizik od gušenja!

Kako radi masažer HM855
Ovaj masažer koristi takozvanu vibracionu masažu, gde glava masažera  visokofrekventnim osciliranjem dovodi do vibracija, koje se prenose na deo tela koji se masira. Pored toga, ovaj masažer ima i opciju uključivanja crvenog svetla, čija se toplota prenosi kroz glavu masažera i može se uključiti zajedno sa masažom. Ovaj poseban oblik toplotnog tretmana ubrzava pozitivne efekte masaže. Kad se ova funkcija uključi, glava masažera se blago zagreje, ali nije vruća. Jedinstvena kombinacija intenzivne masaže i tretmana toplotom omogućava efektivnu i relaksirajuću masažu.
Korišćenje
Uključite kabl za struju  3  u odgovarajuću utičnicu (230V). Pritisnite dugme za uključivanje  2  i uključite masažer. Vibracija u masažnoj glavi  1  će se odmah primetiti. Postavite masažer na deo tela koji želite da masirate. Nemojte pritiskati, već ga samo blago stavite na željeni deo tela. Efekat masaže se postiže samo vibracijom masažera. Istovremeno korišćenje crvenog svetla poboljšava efekte masaže. Nemojte previše dugo držati masažer na istom mestu (maksimalno 1 minut), već bolje češće menjajte mesto koje masirate. Ako želite tretman crvenim svetlom, možete ga uključiti pritiskom na dugme  2  još jednom, uključiće se izvor crvenog svetla na masažnoj glavi  1  . Izborom smera masaže birate efekat: masaža ka srcu opušta, a masaža od srca stimuliše. Jedan tretman ne bi trebalo da traje duže od 10 do 15 minuta. Da biste obezbedili pozitivne rezultate, koristite masažer redovno. Kada pritisnete dugme  2  treći put masažer će se isključiti. Nakon tretmana isključite masažer, izvucite kabl iz struje i ostavite ga da se ohladi.

Čišćenje i održavanje
Pre čišćenja obavezno proverite da je masažer isključen i da je kabl izvučen iz struje. Masažer čistite koristeći mekanu blago navlaženu krpu. Nikada ne korisitite abrazivna sredstva za čišćenje ili tvrde četke. Nikada prilikom čišćenja ne potapajte masažer u vodu i pazite da voda ne prodre u uređaj. Sačekajte da se uređaj potpuno osuši pre nego što ga ponovo koristite.

Odlaganje
Ovaj proizvod se ne može baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje (bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance) bacati na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.