Internacionalni Anti-Stres Centar
(011) 2447646   (064) 1271515
www.iasc-shop.com
MEDISANA elektricni grejac za noge FWS 7.100 din 6.500 din
MEDISANA elektricni grejac za noge FWS

Garantni rok od 36 (tridesetsest) meseci teče od datuma kupovine. Reklamacije se primaju isključivo u originalnom pakovanju, uz garantni list sa datumom, pečatom i potpisom prodavca.

Ispravnost aparata garantuje se pri pridržavanju datih uputstava za rad i održavanje aparata.

 

Internacionalni Anti Stres Centar - Beograd